Nyheter MDTV Forum Om Doner

Mot Dag-konferansen 2019

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/mot-dag-konferansen-2019-2/

Lørdag: Media på tiltalebenken 11.00: Registrering åpner 12.00: Offisiell åpningPresentasjon av konferansen, bakgrunn, motivasjon. Begrepsavklaring: Internasjonal lov, Folkerett, Suverenitet, Verdenssamfunnet, FN’s statutter, Propaganda, Imperialisme. Kampen om historien – Pål Steigan 12.15: War – the ultimate goal of all Propaganda – Patrick Henningsen13.15: The silenced voice of the Syrian people. Eva Bartlett14.15 – 15.00 Lunsj 15.00:…

1 Like

Sukk, synd jeg ikke har anlednng til å dra. Foredragstemaene er virkelig spennende - dette bør man få med seg hvis man kan! Jeg håper det blir filmet.

2 Likes