Nyheter MDTV Forum Om Doner

Mørke, mørke skyer samler seg over kapitalismen

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/morke-morke-skyer-samler-seg-over-kapitalismen/

Av Tollef Hovig. Jeg har i tidligere artikler sett på utviklingen av forskjellige sider av samfunnsutviklingen, og i forrige artikkel et mer skjematisk blikk på sirkulasjonen. Nå er tiden kommet for å ta et overblikk over utviklingen av helheten, og se hvordan de forskjellige delene påvirker hverandre, og hvordan sirkulasjonen faktisk har utviklet seg. Skal…

1 Like

Kina kommer til å redde den, og gjøre den kommunistisk. Det ligger i kortene.
Bare at det ikke vil være dine nåværende formue som avgjør tilgangen på nye penger, men din sosiale kredit-score. Eller evolusjon, som de liker å kalle det.
Den som ikke lærer av historien, er dømt til å gjenta den: