Nyheter MDTV Forum Om Doner

MMT – Modern Monetary Theory, er det en ny mirakelkur?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/mmt-modern-monetary-theory-er-det-en-ny-mirakelkur/

Av Tollef Hovig. MMT – Modern Monetary Theory er en teori som har fått en del oppmerksomhet, ikke minst etter at Alexandra Ocasio-Cortez ville finansiere sin New Green Deal ved hjelp av teorien. Modern Monetary Theory ligner til forveksling på ordinær Monetary Theory, slik for eksempel Keynes fremla den. Det disse teoriene tar utgangspunkt i…


#2

Utrolig klart forklart! Og i bunnen ligger stadig synkende avkastning på energi investert i utvinningen av naturressurser og energi. Selv orker jeg ikke være med på dette her, så lenge jeg ikke må. Hvorfor skal bankene bestemme, med sine utlån, hvordan vi skal prioritere ressursuttaket? Nei, dette må bestemmes demokratisk, i InnGruppe-Demokratiet (IGD).


#3

Du viser en så begrenset forståelse for bank og kreditt-vesen, at jeg vil anbefale deg å lese deg opp - kraftig, før du skriver noen nye artikler.

Den stadig lavere renten er et forsøk på å øke pengemenden og dermed inflasjonen. Rentehevinger betyr innstramning - jfr. truslene om renteheving hver gang det var lønnsforhandlinger.

Du virker å tro at sentral-bank er et nøytralt begrep, men det er himmelvid forskjell på dagens sentral-bank-system, som er underlagt Basel akkorden, og det som ble utviklet i Norge etter krigen.
Staten hadde noen banker selv også - som landbruksbanken, husbanken og lånekassa. Uansett hvem som trykket pengene, så måtte de settes i sirkulasjon. Det er måten det gjøres på som er det sentrale, ikke hva slags fasong pengene har.
Da bankene tok over, mistet vi mye av den politiske kontrollen over pengesystemet, for da tok bank-reguleringene over. Under påskudd av at mennesket er så mye mindre korrumperbart i det private byråkratiet. Og alle ville jo ha større hus enn 90 kvm. (husbank-grensa). Selv om det sannsynligvis var petro-dollar-regimet som drev det. Noe du ikke nevner med et ord.
Det virka jo bra - helt til “bank-krisen” da vi måtte sponse dem med 20 % rente, for at systemet skulle få vakle videre. På grunn av av dette fikk vi en kreditt-krise i næringslivet (oss små), for det er vi som må bære “kapital-destruksjonen”.
Det ga oss slik PSTD at vi kryper sammen hver gang vi hører ordet renteøkning. Bolig-eierne også.
Det var en periode jeg fikk inntrykk av at lønnsforhandlingene ble avgjort i styre-rommet i Norges bank.- som er en uavhengig enhet med politisk representasjon. Slike representanter er godt beskrevet av Trond Andresen i en artikkel her på Steigan.no. De skjønner sannsynligvis ikke så mye som Tollef en gang.

Har du noen gang tenkt på hvorfor de tviholdt på gull som standard hvis merverdien kom gjennom økt produksjon og produksjonsmarginer?

Thomas Jefferson skrev:

“If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered.”

Det begynner å nærme seg nå.


#4

Jaggu.

Du har nok en del betimelige tilføyelser og plukkhøner her. Og de virker jo litt pussige som utelatelser fra artikkelforfatterens side, noen av dem. Eller bare som ikke en ubetinget innertier å publisere artikkelen uten redaksjonelle kommentarer (red. valgte kanskje bare å overlate dette til noen som følte seg kallet … ). Jeg kjenner ikke til skribenten godt nok til å ha hatt spesielle forventninger i noen retning, sånn sett.
Et evt. læringsutbytte er nok større hvis folk leser kommentaren din i tillegg.


#5

Hvis du mener at det er lavere rente som fører til økende pengemengde, og at rentenivået er noe som styres av slemme menn (i styre-rommet), er vi grunnleggende uenig. Hvis du tror Baselkonvensjonene 1, 2 og 3 regulerer sentralbankvirksomhet, i stedet for privatbankvirksomhet er vi grunnleggende uenig. Kanskje du forklarer nærmere hva du mener med at petro-dollar regimet drev det. Kanskje du også forklarer nærmere hva du mener med at noen tviholdt på gullstandarden, selv om merverdien kom gjennom økt produksjon og produksjonsmarginer. Det er ikke helt lett å forstå hva du mener her.


#6

Nei , den fører ikke til mer penger i systemet, men det er et FORSØK på å øke mengden. Det virka godt da renta var høyere. Da førte det til at flere hadde “råd” til å låne mer penger, og vips økte etterspørelen etter alt mulig. Problemet oppstår når en skal begynne å betale tilbake, skjønner du - da blir det kamp om de allrede utlånte pengene, og mindre til å etterspørre ting. Så blir renta senket litt til, for å bøte på det, og så har vi det som kalles en ond sirkel. De har til og med begynt å betale folk for å låne mer.


Jeg er ikke helt sikker på om det ble behandlet på styre-rommet, det er mulig sentalbanksjefen bare hadde det som innøvd replikk, men jeg var aktiv i fagbevelgelsen fram til midten på 2000-tallet, og renteøkning var pisken de trakk fram. Det er mulig at sentralbaksjefen bare er en marionett, men da er det svært godt spilt.

De langer penger til de private bankene, så de er i det minste medskyldige. Jeg tror ikke at de blir regulert av akkorden, jeg vet at de selv skriver den. Og lar de enkelte lands sentralbanker sørge for gjennomførelsen. Det er kun noen få sentral-banker som ikke knyttet til BIS. Iran er en av dem. Og Syria.
Libya var en annen.

Her er en oversikt over artikler om petro-dollaren på Global Research. Gi deg god tid.

Pengeteori sier at den optimale pengemengden skal gjenspeile den faktiske økonomien. Hvordan kan gull gjøre det - om vi ikke hamrer det ut til et speil?


#7

Dette var en litt rar artikkel …

Sentralbankene trykket penger frem til 70 tallet, da tok private banker over ??

Sentralbankene har da alltid vært private, det er ikke uten grunn at Rothchilds sitter på 700 trillioner dollar som er over 50% av verdens pengemengde.

Elendigheten startet med Titanic, da den sank så gikk også alle som var motstandere av en privat sentralbank til bunns.

I dag er det bare noen få land som har en nasjonal sentralbank, vi kjenner disse nasjonene best under navnet ondskapens akse gjennom den CIA kontrollerte pressen.


#8

Det er den amerikanske sentralbanken som besttemmer grunnrenten i dag, og så tilpasser resten av verden seg dette.

Når det gjelder hvorfor de gjør som de gjør, er dette hemmelig, og da får vi en menge teorier, og det er komplett umulig for menigmann å vite hvem av dem som er riktig.

I mine øyne er det bedre å argumentere om at vi ikke kan ha et økonomisk system ingen egenlig forstår, når vi kan se at de rikeste bare blir rikere av det.


#9

Ivan Illich skrev om det store vannskillet i 1913. Uten å nevne The Federal Reserve. Han bare så på hva som skjedde før og etter.
Det var mitt første vitne. Og mutter’n da- for hun var økonomisk utdannet i Sinsen AUF, før den statsgodkjente utdanningen tok over. Marxistene var ikke like heldige.


#10

Og CIA er styrt fra Israel, er jeg redd.


#11

Enig med Annebrit at du bør lese deg kraftig opp på pengeteori før du skriver mer om dette.

Jeg vil kommentere en feil, du skriver: «. I dag kan de private bankene låne ut rundt 7 ganger så mye penger som de har innskudd. For ti år siden var andelen enda høyere.»

Hvor mye bankene har lov til å låne ut har ingenting med innskudd å gjøre. Det avhenger av kjernekapitalen og utlånene kan etter Basel 3 reglene utgjøre hele 33 ganger kjernekapitalen.

Det styres imidlertid først og fremst ikke av utlån, men av det som kalles risikovektet kapital.

Litt forenklet kan man si at bankene er pålagt å multiplisere lånene sine med en risikofaktor. For usikre forbrukslån kan faktoren være over 1, men for godt sikre lån er den nær null. Når man multipliserer alle lån med en slik risikofaktor får man bankens risikovektede kapital.

Kjernekapitalen skal utgjøre minst 14 prosent av risikovektet kapital.

Som en ekstra sikkerhet for banker med mange tilsynelatende sikre lån, har man i tillegg en regel om at kjernekapitalen skal utgjøre minst 3 prosent av utlånene.


#12

Jeg anbefaler bare økonomer med praksis fra bank, finans eller regnskap. eller kan du bare den offisielle versjonen. Og den er mangelfull- for å si det forsiktig.
Michael Hudson og Bill Black er sådanne. Hudson med bakrunn fra Wall Street og Black med sin erfaringer fra den amerikanske bankrisen (paralell med vår). Australieren Steve Keen hjalp meg å bryte ned all skurringa i økonomikken.


Det er mulig å finne riemligere eksemplarer, men jeg selger ikke min.


#13

Jeg tror Aford har rett, Bongaard er Ron L. Hubbard,


#14

Det er ikke enkelt å forstå hva du mener. Kanskje du kan skrive inn objektet i stedet for det og den. Men generelt ser jeg at du og flere tror at finansrenta er noe som fastsettes av høye mørke menn i sentralbanker. Det er feil. Finansrenta beveger seg som en følge av tilbud og etterspørsel etter finanskapital. Når tilbudet øker mer enn etterspørselen synker renta. De høye mørke menn gjør ikke annet enn å sette sitt stempel på dette nivået.


#15

Basel 3 er en global standard for det private bankvesens kapitalkrav, og har lite om ingenting med sentralbanker å gjøre. Kravene er utformet av GHOS, Baselkomiteens besluttende organ. Den angir risikovekting banker må gjøre av forskjellige typer utlån.


#16

Alle sentralbanker er kontrollert av de respektive nasjonale stater, noe som er poenget med det jeg skriver i artikkelen. Allesentralbanker er eid av sine nasjonale stater så nær som den amerikanske, som er eid av 12 ulike banker, noe som er begrunnet i den amerikanske delstaststrukturen. Rotschilds engasjement i sentralbanker er en trøttsom konspirasjonsteori, som jeg ikke engasjerer meg i.

Til Jan Kjetil Andersn: Det er riktig at det er innskutt kjernekapital utlånene regnes fra, ikke innskudd, litt upresis i farten der. Som du skriver er kravet at kjernekapitalen skal utgjøre 14% av risikovektede utlån, dvs. at du kan låne ut ca 7 ganger så mye som kjernekapitalen. Godt poeng, men det forandrer ingenting med innholdet i artikkelen.


#17

Ikke rart marxister sliter - de svelger en hver bløff som blir servert, bare den passer i deres egen-produserte tenkeboks.
The Federal Reserve er verken føderalt eller har reserver. Den er eid av en sammenslutning av store banker, og alt staten kan gjøre er å lever noen representanter. Bank of England ble nasjonalisert etter annen verdenskrig. Det er en grunn til at BIS-hovedkvarteret er formet som en støvel.

De stter heller ikke grunnrenten, for det er det LIBOR som gjør, og der kan du kjøpe deg opp eller ned på dag-gammel sushi, om du har de rette kontaktene.
Som eier av innskuddskapital forrentet etter gjeldene LIBOR har det en viss interesse for meg.


#18

Nei, det forstår jeg godt, siden du vet så lite fra før. Men det hjelper å forklare hvorfor det ikke har kommet noe vettu fra marxistene, siden “finans-krisen”. Dere skjønner rett og slett ikke hvordan verden fungerer.


#19

Så det var løgn når den amerikanske sentralbanken fortalte at de utløste ressesjoner?


#20

Vi er enige om at federal reserve er eid av andre banker, vi er også enig om at BoE i praksis er eid av den engelske staten, fint. Libor og nibor er internrenten mellom bankene som de bruker seg i mellom. Den renten lever etter andre regler enn finansrenten totalt sett, nettopp derfor har den kunnet være gjenstand for manipulasjon. For øvrig vil det være en hjelp for debatten hvis du skriver inn objekt for den og det. Jeg anbefaler for øvrig mitt tobindsverk Forandring i sakens anledning.