Nyheter MDTV Forum Om Doner

MIT: Om å lagre medisinsk informasjon under huden

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/mit-om-a-lagre-medisinsk-informasjon-under-huden/

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har utviklet en metode for å lagre medisinsk informasjon, blant annet vaksinehistorie, under huden på mennesker. Et usynlig «blekk» som sprøytes inn sammen med vaksiner vil kunne lagre pasienthistorie under huden slik at den lett kan leses av seinere. Dette skriver Ann Trafton for MIT News Office på…

2 Likes

Det begynner å likne veldig på beskrivelsen i Johannes Åpenbaring 13,16-17
“Det (dyret) tvinger alle - små og store, rike og fattige, frie og slaver - til å ha et merke på sin høyre hånd eller i pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
Men det advares i vers 18:
Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall og tallet er 666.”

Folk som har fått vaksiner med mikropartikler som lagrer medisinsk informasjon, blir registrert i en database. Når denne skal oppgraderes, blir det svært sannsynlig en chip, som kan lagre enormt mye mer, ikke bare en biometrisk ID, den vil også ha kapasitet til å koples til en digital valuta.

Dette er ikke science-fiction, det er teknologisk hyllevare, og den globale storkapitalen bare venter på den rette anledningen til å tvinge det på befolkningene på alle kontinenter. En medieoverhypet virus- pandemi kan være den rette anledningen. Det gjelder for dem å utnytte panikken i befolkningene, og befolkningene vil uten å tenke på konsekvensene faktisk ønske seg “vaksinen”.

Konsekvensene av en chip med biometrisk ID koplet til en digital valuta er at vi går fra demokrati til teknokrati. Teknologi som gjør det mulig for makthaverne i New World Order å kontrollere, overvåke, styre og straffe individet. Privatliv vil opphøre, biologiske og fysiske aktiviteter og lokalisering registreres ned til en meters nøyaktighet 24/7, og mennesker vil styres og eventuelt straffes av AI.

Et dystopisk teknokratisk totalitært tyranni som raskt kan virkeliggjøres straks folkemassene er tvangs-chippet. En fremtidig chip vil også kunne inneholde et knappenålshode med et sedativ eller nervegift, for kontroll eller ta ut et individ med for lave sosiale poeng.

Den globale storkapitalen har nå lært spesielt under denne konstruerte krisen hvor lett det er å få befolkningene i panikk, og vil nok ganske snart med sitt MSM forberede dem på å akseptere en chip, som blir ett liv som “frittgående”. Så lenge individet er lønnsomt for New World Order.

4 Likes

Jeg er så Sci-fi a jeg tror dette er begynnelsen på en ny digital hverdag. De som til nå har jobbet i service næringer vil få nye jobber i en virtuell data verden. Det forskes allerede i stor skala på de virkemidlene som må til for å virkeliggjøre det. Det vil bli en mengde med “grønne” jobber online.
Samtidig vil vi bli tilbudt tjenester vi ikke vil greie å motstå. Om vi bare deltar, selvfølgelig.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.