Nyheter MDTV Forum Om Doner

Milliardærklubben vil omdanne kapitalismen innen 2030

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/milliardaerklubben-vil-omdanne-kapitalismen-innen-2030/

World Economic Forum, som er den globale fellesorganisasjonen til de 1000 rikeste mulitnasjonale selskapene i verden, har lagt fram sine planer for hvordan de vil omskape verden i sitt bilde. I 2020 har de Greta Thunberg som «poster child» og har løftet henne helt til topps som en av årets absolutt viktigste talere, og hun…

5 Likes

Korporasjonenes globale statsborgerskap

Jeg merker meg følgende fra WEF retorikken: "Korporasjonenes globale statsborgerskap … ". Skal korporasjoner nå ha Menneskerettigheter? Og oppfattes og beskyttes som et levende vesen?

Korporasjoner er juridiske vesen, og kan ikke bli noe annet. Korporasjoner har eiere med rentenisters motiv for å leve av sitt eierskaps avkastning. Jeg ser ikke noe til at eierskapet nå skal deles med de såkalte “stakeholders”, og avkastningen således også skal gjøre “stakeholders” til rentenister. Det ville i såfall vært den ultimate fordelingsnøkkel. Men jeg har vanskelig for å tro at WEF nå har blitt kommunismen og sosialismens store ledere.

STAKEHOLDER - HVA ER DET?

“Stakeholder” konseptet er ikke noe annet enn en globalisering og utvidelse av begrepene: "Offentlig privat samarbeid (OPS) og “New Public Management (NPM)”, som mange nasjoner har fått erfaring med. Inkludert Norge.

Det er de private selskapenes overtagelse av alt offentlig eie (naturgitte ressurser) og all forvaltning av offentlig naturgitte ressurser. Det er den ultimate Høyre politikk og oligarkenes våte drøm.

EN VIKTIG ERKJENNELSE

Det er ett positivt trekk ved dette, og det er at korporasjonene har innsett at den fossile tidsalders økonomi er over. Derfor må de omskape kapitalismens økonomi uten at de mister sitt eierskap til verdiene deres kapitalisme er forankret i.

Uten en fossilt basert økonomi, fossil teknologi og fossile ressurser faller hele deres møysommelig byggede makt-fundament sammen som et korthus. De naturgitte fossile verdiene må byttes mot andre naturgitte verdier, og deres grådighet har ingen begrensning. De vil ha alle jordens naturgitte ressurser under korporativt eie og forvaltning.

DEN NYE VERDENSORDEN

De korporative eiere vet at de ikke har noe alternativ. En ny verdensorden er allerede etablert. Moder jord og naturen stiller helt ufravikelige krav til en radikal økonomisk systemendring og ressursforvaltning. Og de korporative eiere kan ikke forhandle med moder jord og naturen. Derfor søker de nå å forhandle seg til en deal med verdens befolkning.

IDENTIFISERER GRETA THUNBERG OG AL GORE SEG MED SINE GISSELTAKERE? ER DE I DET HELE TATT GISLER?

Å ta Greta Thunberg og Al Gore som gissel for denne planen er et smart trekk, men jeg vil nå først se hva Greta Thunberg og Al Gore selv sier om dette. De har i alle fall fått de korporative eieres dedikerte og uforbeholdne oppmerksomhet. Jeg kommer til å finlese deres taler som skal holdes 21. januar denne måned, for å se etter tegn til et “Stockholms syndrom”.

3 Likes

Det er noko som heiter “Corporate Personality”, eit prinsipp som tilkjenner ein korporasjon “menneskerettar” - langt på veg. Det er viktig å kjenne til dette, ettersom prinsippet inneber at ein svekking av den korporative fridomen, til dømes av velferdsgrunnar,. sosialistiske grunnar eller miljøverngrunnar, er eit inngrep i den fridomen som menneskerettane dermed tilkjenner individa. Dette er truleg grunnen til at menneskerettstanken er nytta som brekkstang for intervensjon i land som ønskjer å kontrollere kapitalflaumen, ha narsjonal kontroll med foretaka, og så vidare.

5 Likes

Dette burde da ikke slå ned som en bombe på noen.

Allerede på søndagskolen lærte vi dette her om hvordan eliten under Lucifer skulle ta over hele verden og lage et globalt diktatur med sine tilhengere.

Hvordan folket skulle la seg forføre og nå er vi der, da er det bare å forberede seg på den globale straffen fra han andre.

Det kan bli lange køer og trangt om plassen der nede for alle som lot seg forføre og ikke gadd å engasjere seg.

Norges mest berømte 90 år gamle kvinne fra Valdres ble forklart hvordan dette skulle skje i sin fremtidsvisjon som hun fikk fra gud i 1968, sett av flere hundre millioner, men selv om vi hadde fasiten så lot folket seg forføre. Da ble det sett på som vi i dag kaller en spinnvill super konspirasjonsteori eller galskap, nå er det fakta og normalen.
Hemningsløs vold og grov porno er nå hverdagsunderholdning, alle barn blir injisert med celler og vev fra aborterte fostre i vaksiner i tillegg til apenyrer, hønseegg og metaller, i verden er alt snudd på hodet, krig er fred og frihet er slaveri, mannfolk i lakk og lær danser nakne i gatene og nåde deg om du ikke liker det, da skal du tvinges.

60% av dyr, fisk, insekt og fugleliv på jord et utryddet siste 40 år, naturen likeså, nå tar MDG seg av resten. Guds molekyl som CO2 kalles som gir oss grønn og frodig natur i tillegg til mat i overflod har de gått til krig mot. Vann og vær har de klart å skattelegge og ta eierskap på, ja selv verdenrommet har de tatt eierskap på.

Da Gud spredde alle raser til verdens hjørner med i rive Babels tårn så viste han nok at han andre sine tilhengere ville samle alle sammen igjen og blande oss til en suppe av kaos og vold.

https://www.sokelys.com/?p=8188&fbclid=IwAR3GueMOvF7PW7TMUaM99zjnbtk3mA3mwz3w259KLte2yKqCfFcDyMTA5Gw

2 Likes

Har du ikke sett dokumentarfilmen “The Corporation” ennå? Eller er det et retorisk spørsmål?

3 Likes

Ganske morsomt å se fra Dawos på TV nå, titusener av såkalte journalister er helt ville, nesten som småbarn for å dekke WEF.

Så hvor mange journalister dukket opp for å dekke de langt større milliarder maktmøtene som Bilderberg, Club of Rom, Council of the Federation, Bohemian Grove, Committee of 300 og Council on Foreign Relations der alle beslutninger tas. ?

Ikke så mye som en eneste en.
Hvor mange journalister har dekket de møtene de siste 100 år ?
Ikke en eneste en.

Jau jau, verden vil bedras.

Aldri glemt at disse såkalte mediene ALDRI vil foretelle deg mer enn det dem vil du skal vite og ikke noe mer.

4 Likes

Hvis Greta Tunberg blir invitert, så kommer nok journalistene også. Det er et nivå som journalister kan håndtere. Jeg vet det, jeg kjente Hallo-i-ukens VG-journalister lenge før programmet var påtenkt.
Det eneste Davos-møtet som har betydd noe, er det i 2009, da Putin advarte vesten mot å misbruke makten sin- både økonomisk og militært.

3 Likes

Bra skrevet Geirijo! Det er riktig: Kapitalismens vesen er ikke forandret. Det er bare snakk om å tilpasse seg! Og det er viktig å forstå at hele rammeverket, det juridiske, er bare bygd på militær makt. Det betyr at det går an å fjerne/ta bort slike samfunnssystemer. De er altså ikke Naturgitte! Men de er fremmedgjorte fra det menneskelige vesen og resten av naturen. Det er derfor berettiget å kunne håpe at vi kan fjerne galskapen! :wink::sun_with_face::notes::guitar::cake::coffee:

2 Likes

De fikk reine ord for penga fra Greta Thunberg. Det var ikke noe tegn til at hun identifiserer seg med WEF eller noen av dem som søker å ta henne som gissel for sine saker.

1 Like