Nyheter MDTV Forum Om Doner

Milliardærenes klassekamp for å skape et dystopisk arbeidsliv

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/milliardaerenes-klassekamp-for-a-skape-et-dystopisk-arbeidsliv/

World Economic Forum: Resetting the Future of Work Agenda:Disruption and Renewal in a Post-COVID World. Det er på tide at fagbevegelsen og det som måtte finnes av venstreside og demokratiske krefter får øynene opp for hva milliardærklubben World Economic Forum i Davos planlegger for det kommende samfunnslivet og arbeidslivet Post-Covid. Den beste måten å gjøre…

4 Likes

Tekno tyrannenes verden

> Verdens største eiere søker en teknologisk løsning for å kontrollere og utvide sine imperier. En AI og datastyrt virtuell verden.

Som mennesker i denne verden blir vi til en virtuell identitet under digital overvåkning og styring ved hjelp av algoritmer og AI styrte datasentraler.

Spørsmålet alle må stille seg er om man ønsker en slik verden, og hva man må gjøre for å avvise denne utviklingen, om man ikke liker den.

Det som er helt sikkert er at uten aktiv organisert opposisjon fra folk flest så blir det slik WEF vil ha det. De er svært godt organisert, har ufattelig store økonomiske midler til rådighet, og et umettelig behov for å eie og kontrollere alt og alle som om det er deres eiendom.

WEF lobbyen arbeider effektivt døgnet rundt for å tilrettelegge for et samfunn i deres bilde. De ser åpenbart på seg selv som guder som er hevet over politikk og menneskelige kvaliteter.

Bit for bit endres lover, regler og forordninger for å tilrettelegge for digital kontroll og styring samtidig som mulighetene for individer til å gjøre alternative valg for sitt liv blir innskrenket. Individuell frihet til å tenke selv og gjøre selvstendige valg blir bit for bit borte.

Skal folket kunne påvirke og ta kontroll med utviklingen må folket samles slik at de kan bruke sitt antall effektivt. Det er folkets maktmiddel. Men det kan ikke fungere og gi innflytelse så lenge folket er splittet og fraksjonert i et stort antall partipolitiske og ideologiske særinteresse miljøer. Det er behov for en paraply organisasjon hvor alle kan samles uavhengig av individuelle partipolitiske og ideologiske tvangstrøyer.

Gule vesters ambisjon er å kunne være en slik paraplyorganisasjon, men det viser seg svært vanskelig å samle mange nok i et felleskap som kan bli sterkt nok til å forestå den nødvendige politiske systemendring som kan gi folket suveren demokratisk innflytelse politisk.

2 Likes

Digitalsionismen syntes å foretrekke Kina framfor USA. Det kan bli en “game changer” av kosmiske dimensjoner for menneskeheten.

56ebd00e52bcd021008b723e

2 Likes

Mer enn hundre års sabelrasling, “solidaritetsoppgjør og lønnsmoderasjon”, burde være mer enn nok til å innse at fagforeningene ikke borger for annet enn rettferdighet for noen håndplukkede få. Det fikk jeg grundig erfare alt som skomakerlærling på nittitallet, med en lønn som ga meg krav på sosialhjelp ved siden av (til tross for at jeg hadde usedvanlig lave boutgifter), og da LO’s mann var innom verkstedet hvor jeg jobbet var gunstige forsikringer alt han kunne tilby. Da jeg spurte ham hvor jeg skulle ta pengene fra, sa han at sosialen ville dekke kontingenten før han nærmest smøg seg ut av døra …

Det er ingen grunn til å organisere seg, annet enn i frivillige sammenslutninger drevet på dugnadsbasis, og det er på tide at arbeidsfolk slutter å spenne bein for seg selv (!).

3 Likes

“43 prosent av de spurte bedriftene sier at de planlegger å redusere arbeidsstyrken på grunn av teknologiske endringer. 41% planlegger å utvide bruken av kontraktører. Innen 2025 vil tiden brukt på nåværende arbeidsoppgaver av mennesker og maskiner være lik”.

Dette setter mange titalls millioner utenfor arbeidslivet i den vestlige verden, samtidig som storkapitalen vil privatisere sosiale rettigheter, som vil si at det sosiale sikkerhetsnettet blir redusert eller borte for de som blir satt utenfor. Og nedstengningene har gjort at titalls millioner enkeltmannforetak og små bedrifter innen turistindustri og reiseliv har blitt borte for alltid.

Siden reise blir sterkt begrenset for flere år fremover vil mye av turistnæringen forsvinne. Hva skal de mange millioner arbeidstakere utdannet for servicenæring gjøre? Og de som har vært feks i flyselskap, kabinansatte, ansatte på flyplasser, de som har drevet med persontransport etc?

Globalismen gjør at all produksjon sentraliseres og monopoliseres dit det er billigst å produsere, også innen landbruk. Mekanisering og teknologi gjør at færre trengs for å produsere, fri flyt av kapital og arbeidskraft gjør at de som er i arbeid presses på lønn og vilkår hele tiden.

Globaliseringen med fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester, og privatisering av sosiale rettigheter, fører til global fattigdom. Med så mange mennesker som presses ut av arbeidslivet, må det vestlige sosiale sikkerhetsnettet bryte sammen. Vesten med Skandinavia vil få en utbredt fattigdom og elendighet for de som er utenfor, som ingen kunne tenke seg får få år siden.

WEF har alltid fattigdomsbekjempelse på programmet, men den globalismen de står for med fri flyt, akkumulerer enorm rikdom bare hos hos få, og som vi kan se er det bare de fra øvre middelklasse og oppover som lever komfortabelt i deres neo-liberale markedsøkonomier.

Med den kolossale opphopningen av gjeld som korona-krisen har påført landene, vil storkapitalen som kreditor omforme økonomiene i vestlige land som de vil om kort tid. The Great Reset kan ikke reverseres slik som storkapitalen har satt opp fellen, verden går ikke tilbake til slik den var før den konstruerte krisen.

4 Likes

I en annen tråd, som nylig ble stengt, skrev en bruker her et godt innlegg om hvordan bedriftseiere som rammes av restriksjoner, bør gå til massesøksmål mot myndighetene.

Og det er jo helt sant at de BØR gjøre det. Likevel gjør de ikke det, og jeg tror jeg vet hvorfor. Jeg så nemlig et intervju med en slik bedriftseier her om dagen. Innehaveren av et utested som sto på randen av konkurs. Og selv om hun til en viss grad klandret myndighetene, var det bare indirekte. Hun var nemlig sur på myndighetene fordi de hadde “åpnet opp landet” FOR MYE i sommer. Dvs: De hadde ikke stengt grensene eller stengt folk inne, og det var dette som var det utilgivelige.

Først og fremst klandret hun altså de “uansvarlige harryhandlerne, festende studentene og sydenturistene”, som var frekke nok til å fortsette å leve, midt oppe i “en forferdelig pandemi”.

Syndebukkene var altså “den dumme befolkningen” som ikke “tar smitten på alvor”.

Og ser man i kommentarfeltene på nettet, legger man fort merke til at det er slik folk flest tenker: Er de sure på regjeringen, skyldes det bare at regjeringen ikke var strenge nok i sommer. Har de noe imot restriksjonene, er det bare fordi restriksjonene er for MILDE.

Selv i kommentarfeltene her inne er det nå i ferd med å bli mer comme il faut å benekte Holocaust – enn å stille spørsmål ved restriksjoner som beviselig er implementert for å gjennomføre Agenda 2030 og The Great Reset. Henviser man til hva som står svart på hvitt på www.regjeringen.no, er man “konspiranoid”. (Og man er enda mer konspiranoid om man påpeker at influensa er langt dødeligere enn covid-19.)

4 Likes

Vår kulturminister har alltid det fargerike runde landsvikarmerket på brystet, Agenda 2030 står over Norges vel, og vil føre til tap for landet.
Mange kunnskapsrike menn i Europa sit i fengsel for å stille spørsmål ved Holokaust-myten fordi det er forbode ved lov. Ytringsfridom?
Ikkje berre Norge, men Europas folk er undertrykt. Fri meiningsutveksling er ei myte i konserneigde media.
Vi er storkapitalens hjernevaska slavar, og no blir vi fleire og enda meir umyndiggjorde. Og vi ynskjer det slik, fordi vi veit ikkje betre.

3 Likes

Velstanden som arbeidsfolket i Norge har skyldes fagforeningene, hadde det vært opp til arbeidsgiverne hadde vi ennå levd i “føydalsamfunnet”, og du hadde vært en fattig stakkar som gikk på legd. Arbeidsgiverne har alltid organisert seg, og du mener at hver enkelt arbeider skal stå helt alene mot dette maktapparatet, dette er jo drømmesenarioet til grådige arbeidsgivere. Makan til tullprat…

2 Likes

Jeg mener at fagforeninger må være drevet på dugnadsbasis og at dagens sentalstyrte, hierarkisk organiserte fagforeninger er som skapt for korrupsjon. I dag er de rene svindelforetak, for store deler av medlemsmassen som ikke nyter godt av arbeidet deres over hodet, og forøvrig stemmer det ikke at arbeidsfolk har så mye å takke fagforeningene for. Kapitalmakten har nemlig vært opptatt av at mennesker i vår del av verden skulle fungere som et marked, for strømmen av industriprodukter som fulgte i kjølvannet av industrialiseringen. Dette innså selvsagt norske arbeidsgivere og, og åpenbart var de mer reflekterte enn hva du tar mål av deg å være.

2 Likes

Å ha gratis advokat i tilfelle konflikt, er vel det eneste jeg kunne tenkt meg å betale for om jeg var arbeidstaker. Om arbeidsgiver vet at arbeidtakeren har en gratis advokat, blir regelverket fulgt mere grundig.

1 Like

Velstanden til arbeidsfolket skyldes at nordmenn er flinke til å jobbe og flinke til å investere. En taxi-sjåfør i Norge tjener godt i forhold til en i den tredje verden fordi resten av samfunnet i Norge er så effektivt, ikke fordi taxi-sjåføren er så fordømt mye flinkere.

Jeg er ikke sikker på at føydalherre er hva vi hadde hatt heller, da hvorfor vil en arbeidsgiver ha alt ansvaret som føydalherrene hadde, om de fikk velge fritt?

1 Like

@runeulv @Comrad
Bedre arbeidsvilkår, god lønn, normal arbeidstid, overtidsbetaling, fritid, ferie, sykepenger, trygdeordninger, pensjon og andre velferdsgoder har fagforeningene kjempet fram, og velferdssamfunnet som dere nyter godt av kan dere takke fagforeningene og arbeiderbevegelsen for!

Dette vet dere, så klapp igjen…

2 Likes

Nei, jeg vet ikke det. Jeg kan ikke se at fagbevegelsen står bak de moderne verktøyene jeg bruker, og jeg har heller ikke gått på yrkesskolen, men er selvlært.

Okay. Antar at du er ansatt i en bedrift. Du er jo håndtverker, hvorfor får du bedre betalt enn dine polske og litauiske kollegaer? Fordi du gjør en så mye bedre jobb, eller fordi du er norsk og nyter godt av den norske modellen, som fagforeningene er garantister for? Hvis din arbeidsgiver kunne valgt og det ikke var noen begrensninger, tror du ikke han ville likt å betale deg det samme? Er vel ikke noen mangel på ufaglært arbeidskraft i det landet her… jeg sier ikke det her for å «disse» deg altså, men du må jo skjønne at spesiellt i ditt yrke er det faktisk ikke noen garanti å få en anstendig lønn. Dette har andre kjempet frem for deg, uansett om du selv betaler fagforeningskontingent eller ikke.

2 Likes

Så du har altså aldri benyttet deg av velferdsstaten? :grin:

OG, de første verktøyene som ble lagd er fryktelig gamle, hele 3,3 millioner år!
Verktøyene ble funnet i Kenya, spesielle steinredskaper som hammere og ambolter og verktøyene du bruker i dag er bare en videreutvikling av disse.

Det gamle ordtaket: “Splitt og hersk” har dukket opp i hodet mitt i det siste.

Litt skuffet at denne ikke har dukket opp før, for meg. Men “noen” har jo kommet med så mye støy i det siste. Plutselig blir de naturlige allierte rett foran nesa, folket, splittet i helt utrolige konflikter som egentlig betyr veldig lite.

Bare trær… Sukk…

Jeg tror han er selvstendig næringsdrivende og har eget firma, og tar inn lærlinger.

Nei. Selvstendig, da jeg liker å jobbe lange dager opp til 7 dager i uken, og så ha mange dager fri.

Stort sett er svaret ja. Jeg restaurerer mest gamle hus til å bli mer tidsriktige, og da må man vite hvordan det så ut, og ikke minst kunne snakke med oppdragsgiver.

Nei, og derfor behøver vi ikke flere av dem ved å importere de fra den tredje verdenen. Å gjøre feil har blitt så dyrt, og “powertools” har gjort at man ikke bruker mye ufaglærte i mindre håndverksbedrifter. Ikke i de store heller, men der kan man ha mindre kvalifiserte folk, da de flinke kan gjøre de vanskeligere oppgavene.

Håndverkere har ikke blitt sett på som arbeidere, men mer småborgerlige da mange eide eget verktøy og eide egen bedrift. Konkurranse om arbeidskraften har det også vært, så det er nok ikke fagforeningene som har kjempet frem lønna her, men mer at man bytter arbeidsgiver. Litt dumt å streike f.eks. om det det gjør at sjefen og de to andre ansatte, inkludert deg mistet jobben.

1 Like

Nei.Men jeg har hatt med meg mye rart (og ofte talentfult), da det er de som har vanskeligheter med å holde en jobb av ulike årsaker som har fri til å bli med på oppdrag. Noen har senere fått seg en lærlingeplass, fast jobb eller begynt for seg selv, men dette har de ordnet selv.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.