Nyheter MDTV Forum Om Doner

Military Balance 2018: USA har ikke lenger et militært overtak over alliansen Russland-Kina

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/military-balance-2018-usa-har-ikke-lenger-et-militaert-overtak-over-alliansen-russland-kina/

USA er uten tvil den sterkeste militærmakta verden har sett, og landet bruker mer på militærapparatet enn de andre stormaktene til sammen. Men militær styrke måles ikke bare i dollar og antall bomber. Det avgjørende er hvor egnet den militære styrken er til å oppnå sine mål. Til nå har USA hatt et absolutt overtak…

4 Likes

Er det ikke litt bakvendt å skulle referere til teoretikere (Marx og Lenin) som har vært døde i nesten 100 år eller mer? Verden har jo endret seg en del siden den tid.

Kapitaleksport betyr vel industrialisering av andre land i verden. Roosevelt ønsket dette, men det er ikke mulig å industrialisere hele verden ved bruk av fossil energi (det begynte vel USA å erfare en gang på 1970 tallet). Økt bruk av fossil energi i verden kan derimot feks føre til store problemer for Europa i form av import av dyr energi (dette kan til og med skape internasjonal handelsubalanse som må løses med gjeldsoppbygging mellom land). Mulig at Kina kan klare å industrialisere hele verden vhja fornybar energi (energi produsert lokalt).

Hvilken territorielle oppdeling av verden er det man ser for seg i vår tid? Globalisering er vel egentlig et forsøk på det stikk motsatte? Men det er mulig at verden nå går inn i en ny fase med knapphet og mangel på ressurser, dermed kan det komme til å skje en slags ny-kolonial oppdeling av verden i årene fremover.

Når Kina våkner vil verden skjelve, skal Napoleon angivelig ha sagt. Hvis USA faller uten at det tar verden med seg i en storkrig, vil ifølge dette kineserne bli våre herrer, og den kinesiske kapitalismen blir vel ikke en mykere variant av den amerikanske, slik det ser ut i Kina i dag.
I dag eier Kinas 1% rikeste over 30% av alt som er verd å eie i Kina, mens USAs 1% eier snart halvparten av hva som verdt å eie i USA. Kina begynner å ligne USA, som denne artikkelen i Business Insider viser.

2 Likes

Har du eksempel på noen tenkere i vår tid da med litt dimensjon? Kristin Klemet, kansje…ironi. De fleste i media klipper og limer for det meste. Det Steigan nok vil frem til er at vi ikke lever i en så unik tid som vi kansje tror og underforstått ligger dette at historien har en lei evne til å gjenta seg.

2 Likes

Det er to skrivefeil i åttende avsnitt. Når det gjelder USA sine hangarskip og deres såkalte uovervinnelighet, så er det en sannhet med modifikasjoner. Når de angriper nasjoner som ikke er i stand til å forsvare seg, så fungerer disse bra. I en krig mot større nasjoner ville saken stilt seg helt annerledes. Det var foreksempel en kjent sak at hangarskipene i en eventuell millitær konfrontasjon med Sovjet i sin tid, ville blitt trukket langt tilbake for at de ikke skulle bli senket. I dag kaller det Russiske forsvaret dem for “stort herlig mål”, noe som er et velfortjent navn. Millitær teknologi har utviklet seg, og hangarskipenes tid er forbi.

4 Likes

Alfred Mccoy lever enda…

Hvis man skal bruke begreper som kapitalisme og imperialsme, må man i hvert fall forholde seg til teoretikere som har definert disse begrepene. Og da kommer man ikke utenom Marx og lenin. Jeg leser fortsatt Aristoteles og Platon enda de har vært døde en stund og verdcen har forandret seg mye siden deres tid. Kapitaleksport betyr stort sett plyndring av andre land, noe det finnes utrolig mange eksempel på. Globalisering er et forsøk fra de store monopolenes side på å underlegge seg verden og ødelegge nasjonalstatene for å få fri adgang til deres ressurser. Det har man til nå lykkes ganske bra med.

4 Likes

Det er tre stormakter; USA (og Europa), Russland og Kina. De alle kjemper om verdensherredømme, og det vil koste både penger, gods og blod. “Problemet” er at ingen av de tre stoler på hverandre. De alle vet at skal man vinne, må det samarbeids med en part - alenegang er umulig. De vet også at den første som begynner har tapt. Dette kan best illustreres med den klassiske sluttscenen i filmen “Den gode, den onde og den grusomme”: https://youtu.be/g6tR78d0cmA

Belive it! USA vs Kina! Mer svart hvit tenking. Sier bare èn ting: penger kjenner ingen grenser.

Ja Kina og Russland er verre enn USA spesielt for lille Norge. Og kapitalismen er galenskap i dagens setting. Men jeg er ikke helt sikker på om makten kommer å vare like sentralisert som idag framover. Teknologiutvikling resulterer i nye hierarkier nasjonal og globalt og nå hørte jeg noen snakke om digitale by valutaer fremover eksempelvis :slight_smile: Men uansett så er USA ferdige som verdens hersker og dermed dagens pengersystem og jeg funderer på hva som kommer nå… Reminder, det er et kredittbasert monetær system…