Nyheter MDTV Forum Om Doner

Militære selvmord i USA opp 20 prosent i covid-perioden

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/militaere-selvmord-i-usa-opp-20-prosent-i-covid-perioden/

Militære selvmord i USA har økt med så mye som 20% i år sammenlignet med samme periode i 2019 skriver Associated Press, og noen hendelser med voldelig oppførsel har økt når tjenestemedlemmene sliter under COVID-19, krigssoneutplasseringer, nasjonale katastrofer og sivil uro.Dataene er ufullstendige og årsakene til selvmord er kompliserte, sier tjenestemenn i hæren og luftforsvaret,…

5 Likes

Nesten alle vestlige land har hatt en bølge av hvite menn som tar livet sitt lenge før Korona, og ikke har jeg sett Steigan eller noen andre sosialister bry seg før nå. For det amerikanske militæret har selvmordene langt overgått antal falne i åresvis, og i tillegg har vi hatt opioid-krisen, som også har krevd ufattelig mange ofre.

At begge deler har gått noe opp, er ikke bra, og den utløsende årsaken til at USA går fra 5000 til 6000 militære selvmord i året, og at opioid-dødstallene også har gått opp, kan godt være forbundet med korona, men korona er ikke årsaken til at 6000 militære tar livet sitt årlig, og at mer enn 75.000 dør av opiodoverdoser, da den er finne andre steder. (Eksempelvis at livskvaliteten hos den hvite arbeiderklassen har gått ned, da ikke-hvite innkvoteres når jobber utdeles)

2 Likes

Det du kaller covid perioden, er også BLM-perioden. Og nå får vi hypa “Proud Boys”.
Det spørs om amerikanske soldater forstår hvor det bærer hen, og velger å av-væpne før de må skyte bror sin.

Så selvmord er en form for avvæpning?

Ja - da kan du ikke lenger skyte bror din.

Hvorfor følger du ikke eksempelet om du mener dette? Da slipper du i tillegg nettverksbygging og klemming.

Takk for den hjertevarmende omtanken, men jeg har det helt greit. Det er ikke meg det plager. Hadde jeg vært amerikansk soldat derimot…, så ville situasjonen vært en annen. Det er et land på randen av borgerkrig, og vi vet jo at USA har en lang tradisjon for å bruke soldater som forsøkskaniner for alle sider av biologisk krigføring.

1 Like

Det er nok ikke det som er grunnen. Militæret gir en struktur for mange, så når de ikke får en sivil jobb, og kanskje kona flytter vekk med barna, så er det vanskelig å holde motet oppe i et atomisert samfunn av konsumenter. Mange blir også deprimerte når de finner ut at ofrene de har gjort, ikke har vært til hjelp for amerikanerne selv, men at de har kriget for Israel og storkapitalen. Noen tar også livet sitt fordi moderne kirurgi klarer å redde de som er for skadede til å kunne leve godt etterpå.
good work bacon boy

Amerikanske biovåpnlabratorier i 25 land får miliarder af $ til sin forskning på blant annet virus , (covid-19 ? ) innsekter mm som biovåpen . D er internasjonalt forbud mot biovåpen & US har undertegnet dette forbud ! MSM skriver aldri om dette :fearful:

2 Likes

" the chickens come home to roost"

“Som man reder, ligger man”

Kommunisme betyder og dele

1 Like

Selvmord i militære er ikke overraskende men det er en signifikant økning overlag litt overalt i samfunnet tydeligvis.

Screenshot_20201001_190120_com.adobe.reader

“The short-term and long-term relationships obtained within the scope of the study indicated that the 2008 economic crisis had a statistically significant effect on suicide cases in the United States.”

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.