Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Militær bruk av 5g-teknologi får avgjørende betydning

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/militaer-bruk-av-5g-teknologi-har-avgjorende-betydning/

Av Martin Langvad. I et leserinnlegg i Hufvudstadsbladet den 16 september skriver Lea Launokari, Kvinnor för fred, Elisabeth Nordgren, Svenska fredsvänner i Helsingfors at «ifølge militære eksperter kommer 5g å være avgjørende for utviklingen av nye hypersoniske våpen, inkludert atomvåpen, og den nye teknologien kommer til å spille en nøkkelrolle i stridsnettverk». Innlegget nevner videre…

2 Likes

Eller som den orginale Tesla sa:

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”

― Nikola Tesla

1 Like

5G er militær infrastruktur der sivilsamfunnet blir lurt til å ta mykje av betalinga.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.