Nyheter MDTV Forum Om Doner

MH17: Kommer en del av sanningen fram till slut?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/mh17-kommer-en-del-av-sanningen-fram-till-slut/

Av James O’Neill. Den 17 Juli 2014 beordrades Malaysia Airlines MH 17, att ändra planerad flygrutt från Amsterdam över Ukraina med destination Kuala Lumpur. Kievs flygkontrolltorn anvisade att MH 17 skulle flyga 200 km norr om den ursprungliga/normala flygrutten. Den nya vägen förde planet direkt över krigszonen i Donbass- och Luganskregionen, som med övervägande rysktalande…

1 Like

Her følger et utkast til leserinnlegg i Klassekampen, som ble refusert:

Berger mot Putin

Bjørn J. Berger kom 29. august med anklager mot Russland og Putin uten å legge fram bevis. Jeg skal nøye meg med å belyse saka om MH17. Jeg vet ikke hvem som har skutt ned flyet. Malysias transportminister sa i mai i år at det ikke er framlagt materiale til å utpeke en skyldig part om MH17.

Her er to sider mistenkt. Separatistene med støtte fra noen i Russland, eller at noen i Ukraina har utført nedskytinga. I begge tilfeller behøver ikke staten være direkte involvert.

I en uavhengig rettsak vil saka stå meget svakt hvis den kun bygger på påstander fra den ene mistenkte. Undersøkelseskommisjonen har opplyst at den har fått nesten alle opplysninger fra den ene part, sikkerhetsstyrkene (SBU) i Ukraina. Det meste av materialet er avlyttede telefonsamtaler. Det vi har fått høre og som er blitt oversatt er ikke overbevisende. I Norge ville slik masseovevåkning ha vært straffbart, og det ville ikke ha vært tillatt å bruke materialet i en rettsak. Vi må vite mer om hvordan opplysningene er framskaffet og hvordan de er verifisert med tidsangivelse.

Opplysningene om nedskytinga er mangelfull. Hvem har tatt bildene av kjøretøyet med raketter, kan det føres bevis for at de var tilstede på det aktuelle tidspunktet, og har de noen tilknytning til SBU? Er bildene autentiske? Hvorfor manglet kortesjen bakke-til-luft-radar og kommandosentral? Betyr dette at de ikke kunne identifisere flyet, og med hvilken nøyaktighet kunne de sikte og treffe rett fly? Fotoene av flyskroget viser at mange prosjektiler har prellet av langs flyskroget. Dette tyder på at raketten har kommet inn fra sør på tvers av flyet, slik russerne hevder, og ikke langs flykroppen. At man kun har funnet noen få prosjektiler inne i flykroppen tyder på det samme. Russiske radardata viser at det ikke ble skutt opp noen rakett fra det påståtte utskytingsstedet. Ukraina har ikke villet legge fram radardata og ikke lydlogger. Vi har fortsatt vitner som har stått fram med fullt navn og hevdet at de så jagerfly rundt flyet. Vi har derfor ikke sett nok til å kunne gi en fellende dom.

Russland har nettopp lagt fram opplysninger om at raketten med det angitte produksjonsnummeret ble levert til Ukraina, og har ikke vært i Russlands besittelse.

Saka er ikke oppklart før vi vet noe om motivet. Hva skulle separatistene og Russland tjene på å skyte ned flyet? De har jo allerede fra de første timene blitt blamert for hendelsen, uten bevis. Ville ikke krefter på Ukraina-sida ha mye bedre motiver, for å blamere Russland og få støtte fra Nato-land? Vi vet at Ukraina hadde alt nødvendig utstyr rett sør for flyet. Hvis separatistene og Russland har skutt ned flyet, har dette skjedd ved en feil i en krigssituasjon? Da må vi heller anklage Ukraina, som kontrollerte luftrommet.

Til slutt om Bellingcat. Berger omtaler det som ‘det annerkjente nettstedet Bellingcat’. Men har ikke ethvert land etterforskere og etterretning med kompetanse og ressurser som langt overgår Bellingcat? Kan ikke SBU legge ut noen fotoer, som Bellingcat finner og gjør ‘etterforskning’ på, slik White Helmets har lurt dem om Syria? Bellingcats leder, Elliot Higgins, var en arbeidsløs økonom uten fullført bachelorgrad.

Jeg ser at Berger er engasjert mot Russland og Putin, men hans dokumentasjon og resonnementer er ikke gode nok.

Arve Meisingset,
Skjetten

2 Likes

Hvorfor kommer de russiske påstandene først opp nå? De påstander som kommer fra. Oskva er definitivt ikke objektivt underbygget - kun påstander. Fra undersøkelsesnomiteens side er det nedlagt et enormt ar eid, som har munnet ut i følgende: det var et BUN-missil som ble benyttet. Og Buk-missiler ble skutt opp fra en presist beregnet posisjon i det terror-okkuperte området i Donetsk oblat. Dernest er transporten av Buk fra Rostov-oblat og inn i Donbas dokumentert helt nøyaktig både geografisk og tidsmessig. Men all den tid det er Bellingcat som har stått for innsamlingen og siden verifisert av Nederland, aksepteres jo ikke dette av den ansvarlige for nedskyting en. I det hele tatt: Russerne har kommet med ulike forklaringer. Det har ikke undersøkelseskommisjonen. Russerne kunne allerede noen timer etter hendelsen legge skylden på Ukraina. Kommisjonen brukte mer enn 2 år på å stadfeste hva som hadde skjedd. Og nå har det nitidig arbeidet også stadfestet hvilket regiment BUK’en kom fra, samt at Bellingcat har funnet ut hvem som opererte den. Så mitt spml. blir da: skal man stole på den part som har forsøkt seg med ulike udokumenterte teorier, kun for å tåkelegge situasjonen, eller på det hendelsesforløp kommisjonen gjennom sitt grundige arbeid har rapportert. Spesielt burde det også ha betydning - for alle oppegående mennesker - at å stole på et regime som vi har sett gang etter gang, lyver kun for å skape usikkerhet i verdensopinionen. Husk invasjonen på Krim (først et år etter innrømmet Putin at de hadde løyet om hvem som invaderte). Husk hele Kremls bastante utsagn om at Donbas kun er en borgerkrig. Nå skjønner vel de fleste at alt var styrt fra Putin og administrert av Surkov og generalene i Gru. Men - noen fortsetter å for herlige Putins diktatur, og sluker alt av konspirasjonsteorier som kommer derfra, kanalisert gjennom Steigan. No, Bjørn Nistad, det alt mer komiske Folkediplomatiet, samt Herland. Til disse lojalister: Hold gjerne på narrative, men ikke røp ufornuften.

Undersøkelseskommisjonen har ikke publisert bevis for at Russland har vært involvert i nedskytinga. Oppskytingsstedet er ikke pressist beregnet. Et stort område er angitt, og Ukraina hadde sitt utstyr rett sør for dette området. Russland mener at raketten hadde en annen vinkel inn mot flyet, som passer med Ukrainas utstyr. Russland kunne ikke opplyse om leveransen av raketten før undersøkelseskommisjonen frigjorde foto av raketten med produksjonsnummer. Ukraina har ikke frigjort radardata og lydlogger. USAs satelittfoto er heller ikke frigjort. Det er ikke sant at Russland har løyet om Krim og Donbas; du har simpelthen ikke forstått noe av konflikten. Jeg var ganske voksen før jeg forsto at utenrikspolitikk består av løyner, forleding og skjuling av sannheta. En forsøker ikke å lure motparten, men egen befolkning og partnere. Mange etterforskninger er ensidige. Ref. Palme-saka og Tore Sanbergs saker i Norge. Jeg sier at det er ikke lagt fram materiale til å dømme Russland i en objektiv rettsak om MH17. Malaysias transportminister sier det samme. Bellingcat fungerer som en propaganda-kanal for MI6. Dette gjør at MI6 kan erklære seg uskyldig i enhver påstand. Hadde MI6 villet stå for påstanden, så hadde de ikke benyttet Bellingcat.

1 Like

Se kommentar om Krim og Donbas i dette Forumet under ‘I januar 1814’ 7. september.

Flere spørsmål: Flyet skulle opprinnelig gå rett sør for separatistområdet, men ble kommandert inn over området. Det sies at dette var for å unngå turbulens. Dette var en sommerdag med nesten skyfri himmel. Hvorfor var det tubulens over et flatt område langt fra kysten? Finnes uavhengige værdata som bekrefter turbulensen? Hvorfor vil ikke Ukraina frigi lydloggen? Jeg vet ikke hvem som skjøt ned flyet. Mitt poeng er at advokater lett kan plukke i stykker påstandene som er framlagt så langt. Det må mer til for å gi en fellende dom.

Jeg tror ikke det nytter hva du enn skriver her A M i forhold til forutinntatthet. Det er likevel positivt at flere frekventerer å være her inne. Jeg kan legge til at de fleste av disse opplysningene fra russerne har vært kjent lenge, men det nytter ikke når de fleste bare benytter seg av msm gammel media som ikke ønsker å publisere dem. Så kommer det som en overraskelse for leseren at de først kommer ut her og nå.
Jeg har også sett andre spekulere i formen på hullene i flyskroget. Det er forskjell på hva som er inni et BUK prosjektil og de rakettene som jagerflyene har. Henholdsvis H form og rektangler, visstnok. Det at ukranske grupper okkuperte nedslagstedet for flyet og hadde full tilgang til vrakdelene i lang tid etter styrten er foruroligende.

Beklager, men du lyver. Du kommer med en rekke påstander, servert via Nistad og andre som kun forer media med konspirasjonsteorier. Og - hverken du eller jeg er eksperter på hendelsesforløpet. Jeg bare påpeker at undersøkelseskommisjonen har gjort et særdeles grundig arbeid, som også er understøttet av Bellingcat som foruten å være dyktige på sporing, også er en objektiv instans (de er ikke sponset slik det fremgår på Steigan.no). Derfor - uten forkleinelse for deg og dine påstander, jeg tror på de internasjonale instansene som har gjort en grundig og objektiv jobb, og endt opp med at det er Russland som står bak (selv om de nok ikke var klar over hvilket fly de skjøt ned). Men etter at flyet var skutt ned, hvorfor hindret terroristene vestlige observatører å komme til havari-stedet, og hvorfor tillot man terroristene å plyndre passasjerer og besetning for verdisaker? Vitner det om troverdighet. Prøv å reflektere på det, samt på hvordan Putin i alle sammenhenger blir tatt for å lyve.

Undersøkelseskommisjonen har ikke lagt fram noe grundig arbeid. Derfor sier Malaysias transportminister at arbeidet ikke er godt nok til å identifisere de skyldige. (Jeg snakker ikke om hva kommisjonen måtte ha som den ikke har presentert.) Ethvert land har bedre eksperter enn Bellingcat. Derfor er det galt å referere til Bellingcat. Hvis separatistene har skutt ned feil fly i en krigssituasjon, så er verken de eller Russland ansvarlige. Har du ikke oppfattet dette? Du bruker ord som terrorister på separatistene som kjemper for frihet fra et kuppregime. Har du ikke hørt om demokrati, og rett til å bestemme over seg selv? Hvilket svar tror du en folkeavstemning i Donbas ville gi? Politikerne i Kiev vil heller ikke ha tilbake folket i Donbas og på Krim, for da ville Opposition block bli det største partiet. Hvorfor kaller du det konspirasjonsteorier det som ikke passer med ditt ønskede svar? Jeg er ikke part i saka, men jeg følger godt med på begge sider. Jeg er rasjonalist, og tenker gjennom hva som må til for å felle en upartisk dom.

1 Like

Det finnes tydeligvis flere alternative “sannheter” i denne saken. Ett av dem er at flyet ble skutt ned av et ukrainsk fly med luft lil luft missil, samt kanonild mot cocpiten.06