Nyheter MDTV Forum Om Doner

Merkel: Statene må forberede seg på å oppgi suverenitet

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/merkel-statene-ma-forberede-seg-pa-a-oppgi-suverenitet/

Forbundskansler Angela Merkel og president Emmanuel Macron, som stadig blir mindre populære i sine hjemand, gir seg ikke. På en konferanse i regi av Konrad Adenauer Stiftung gikk de begge hardt ut for å fremme planen om en EU-stat. Særlig skal den franske presidenten ha vært begeistret over følgende uttalelse fra Merkel: «Nasjonalstater bør i…

6 Likes

Den globale storkapitalen vil ikke ha et globalt samfunn, men et globalt marked. Implementeres FNs Migrasjonspakt vil suvereniteten til landene som underskriver på mange måter opphøre. Finanskreftene vil ikke ha landegrenser og nasjonal suverenitet. De er imot alt som hindrer dem i å kjøpe landressursene som drikkevann, matjord, energi, gruver og infrastruktur.

Den globale storkapitalens marionetter som Merkel og Makron har til oppgave å få Europas befolkninger til å akseptere hva storkapitalen som står i kulissene dikterer. Her til lands er det AP og de andre borgerlige partiene som skal selge landressursene og infrastrukturen til storkapitalen bak folkets rygg og demontere velferdsstaten.

Skal opprettelsen av Europahæren “et forsvar mot Russland og Kina”, og arrangerte “nære på” militære hendelser skremme nordmenn til å stemme for å bli en del av en europeisk superstat? Storkapitalen spiller på flere kort samtidig for å få befolkningene til å oppgi nasjonalstaten. Er det ikke overnasjonale avtaler som EØS/EU/TISA/TTIP, migrasjonspakten etc, så er det arrangerte geopolitiske hendelser.

5 Likes

Jeg er stygt redd for at du har helt rett.
Finnes det noen vei utenom dette skrekkscenarioet, tror du?

4 Likes

Det måtte være at den alminnelige kvinne og mann ble mer interessert i geopolitikk, og forstå hvor avgjørende det er å ha full selvråderett og suverenitet over egne landressurser og grenser. Drikkevann, vannverk, vannkraft, matjord, olje, gass, mineraler, fiskerettigheter og infrastruktur må være folkets eiendom. Og vi må ha politikere ved roret som vil fordele velstanden.

Her i Norge har de fleste det så komfortabelt at de ikke ser faren, for politikerne selger ut Norge litt etter litt. Politikerne opptrer som agenter for global storkapital, men det synes folk høres ut som en konspirasjonsteori, de kan ikke få seg til å tro at det parlamentariske systemet med det representative demokratiet er korrumpert av globale finanskrefter.

Det må dessverre skje noe som griper inn i hverdagen til folk, også til lavere middelklasse for at folk skal forstå alvoret men da er det for sent, for det den globale storkapitalen tar kontroll over, gir den ikke tilbake. Kanskje kan et direktedemokrati som i Sveits være løsningen?

For spør en folk om vann, vannkraft, olje og gass etc skal være folkets eiendom, så svarer de fleste ja. Sveitserne har så langt ved folkeavstemninger stemt for hva som er bra for Sveits og Sveitsere, og ikke stemt til fordel for globale krefter, så da vil vel nordmenn gjøre det samme?

5 Likes

Det er den løsningen jeg også alltid faller tilbake til - jeg tror det er helt nødvendig med demokrati, samt at en totalitær løsning alltid vil ende i maktmisbruk selv om utgangspunktet er idealistisk. Utfordringen vil selvfølgelig være å hindre valgfusk, samt at demokratiet er avhengig av en fri og uavhengig presse for å fungere.

Problemet er også, som du påpeker at folk ikke ser hva som holder på å skje, eller hvilke alvorlige konsekvenser dette vil få om relativt få år. Og en av grunnene til det er at pressen ikke gir tematikken den oppmerksomheten den fortjener eller setter det som skjer i sammenheng, slik at hvert enkelt salg av fellesskapets eiendom og naturressurser ser ut som en enkelthendelse og enhver avgivelse av suverenitet det samme.Og dette kommer nok av at pressen til dels er eid av - eller har eiere med interesser i - global storkapital, og dessuten sitter i lommene på sine store annonsører. I tillegg tror jeg vi kan regne med at de største mediene blir infiltrert også på andre måter enn “bare” gjennom mer eller mindre diskrete føringer fra eiere og annonsører.

4 Likes

Neppe uten et militærkupp e.l.

2 Likes

@Olav
Jeg legger merke til at du skriver “militærkupp” og ikke “revolusjon”.
Jeg antar at det er et bevisst ordvalg?

2 Likes

Millitærkupp stoppet i Tyskland.
Tysk millitærkupp stoppet.

1 Like