Nyheter MDTV Forum Om Doner

Meritokrati eller folkestyre over Oljefondet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/meritokrati-eller-folkestyre-over-oljefondet/

Hvis Norges Banks sjef Øystein Olsen får bestemme, er det merittene til Nicolai Tangen som finansakrobat og hedgefondforvalter som skal bestemme om mannen er egnet til å styre det norske oljefondet. Av Halvor Fjermeros. Det var en sterkt svekket sentralbanksjef som sto igjen etter Stortingets høring om ansettelsen av Nicolai Tangen 10. august 2020. Norges Bank-sjef Øystein…

3 Likes

Det er jo nettopp MANGELEN på meritokrati som er essensen ved Tangen-saken. Mannens akkumulasjon av rikdom er IKKE et produkt av meritter, men derimot av omfattende nettverk, kameraderi, (og kanskje til og med korrupsjon?). Mangelen på habilitet hos Tangens referanser og hos Tangen selv som forvalter av Oljefondet er regelen heller enn unntaket. Å sette meritokrati opp mot demokrati er så kraftig missforståelse av Tangen saken som det er mulig å få til!

1 Like

Vi kan ikke ha medlemmer i hemmelige losje-samfunn som ledere av Norges Bank eller oljefondet! (En-verden, Bilderberg, Frimurere etc)

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.