Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskets vesen, miljøkrisen, kapitalen og folket

Ja, mange menn har blitt lurt inn i elendigheta av kvinnfolk.

1 Like

Så nå er det kvinnen i mitt liv som har lurt meg. Tidligere var hun et offer for menneskehandel. Plutselig omgjort til en slu rev…)

Menneskehandel?
Fortell gjerne hvis du kan.

Eller hva vil du selv vil kalle forestillinga di om at jeg kjøpte henne etter en avtale med svigers…
Du skjønner at fordommene dine brakte deg på bærtur der nå, ikke sant?

På nettet kan alle skrive stort sett hva de vil, og om det er fakta eller eventyr du forteller kan jeg ikke bedømme, da din troverdighet er svært lav, og det med din oppførsel å gjøre. Hvis din kone har vært utsatt for menneskehandel så er det en tragisk og traumatisk opplevelse for henne, men det er også mange muslimske kvinner i Norge som opplever lignende ting.

Nei du svarer unnvikende på de fleste spørsmål, men ikke mer unnvikende enn at jeg forstår at du ser på deg selv som et menneske som har en rett til å avgjøre hvem som fortjener å dø og hvem som fortjener å leve.

De som ikke tror på det samme som deg fortjener ikke de samme menneskerettigheten som de du deler tro med.

Jeg kan ikke se at det går ann å bli mer ekstrem enn dette.

Hva er det du ser for deg som gjør deg anderledes enn de voldsforherligende naziene du jakter på?

Hvis han hadde ikke lenger representerte noen trussel på det tidspunktet han ble drept. Så ville jeg vurdert det som overlagt drap.

Ble han derimot drept mens han fremdeles kunne tatt flere liv så ville jeg vurdert det som selvforsvar,

Det jeg finner skremmende er hvor oppspilt du blir med tanken på å utøve vold mot et annet menneske.
Det at du saumfarer forum på jakt etter offer finner jeg også foruroligende.
Når jeg legger dette sammen med den voldsomme aggresjonen du viser her og at du er en konvertitt.
Så vil jeg ikke bli forundret om Torgeir en dag er et like kjent navn i Norge som det Anders og Philip er.

1 Like

Det ville jeg bli, da Torkjell gjør utingene sine i gruppe, og grupper har vestlige myndigheter kontroll på.

Jeg håper ikke det finnes en samling med mennesker han har identifisert som nazier.

Når det gjelder oss, så er det ikke det, da vi ikke er organisert, men du har ting som Nordfront som er ekte nazister, og SIAN som Torkjell også mener er nazier regner jeg med. Hege Storhaug er vel også nazi i Torkjells øyne.

Poenget er at jeg tror Torkjell må være i en gruppe for å tørre å gjøre noe, og man kan ikke samle en gruppe Torkjeller uten at PST er der og stopper prosjektet. (Om de da ikke ser mellom fingrene, for å kunne slå ned på venstreekstreme etterpå. )

1 Like

Et helt liv har jeg jobbet med mennesker som har blitt vurdert til å være en fare for andre.
Jeg må innrømme at etterhvert så har jeg jeg lært meg å lytte til nakkehårene mine. Merkelig å si men :slight_smile: Jeg gjør nå det. I flere uker har jeg sett deg bli utsatt for noe som fikk nakkehårene mine til å reise seg. Den type menneske som har jaktet på deg i et par uker nå har jeg lang erfaring med.
Jeg er glad for at du ikke bruker fullt navn. Det tror jeg ikke ville vært trygt når du blir jaktet på.
Men jeg synes du har greid deg godt. Du har hatt et meneske som har forsøkt å presse deg til å bli sint. Slik at du skulle si noe som kunne vris og vrenges på til å brukes imot deg.
Du har stått støtt som et fjell. Selv om vi to ikke er enig i alt så er jeg imponert over hvor stødig du har vært disse ukene.

Jens Bjørneboe hadde et mer optimistisk syn på mennesker enn hva det jeg har :slight_smile:

Formyndermennesket

Formyndermennesket er en menneskeart som – uten hensyn til eller variasjon i forhold til rase, farve, religion eller livsanskuelse – ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytringer og livsanskuelse. Som det fremgår av betegnelsen, ser formyndermennesket sin høyeste lykke, og dessuten sin aller største dyd, sin moralske overlegenhet i dette: å formynde andre. Formyndermennesket vet bedre enn vi selv, hva som er til vårt eget beste, derfor vil han bestemme over oss. Formyndermennesket har selv den eneste rette, sanne tro og innsikt: de som mener noe annet, er anarkister, nihilister, eller rett og slett uvitende, tåpelige og umoralske barn, – som formyndermennesket må formynde.
Formyndermennesket drives aldri av maktsyke eller andre slette motiver, når det vil ha makt over oss. Formyndermennesket har bare gode motiver. Det er vi som har slette motiver. Formyndermennesket vet det rette. Alt hva vi vet er galt. Derfor er det en plikt for formyndermennesket å formynde oss, – ellers ville vi i vår formørkelse, umoral og uvitenhet daglig skade oss selv. Formyndermennesket frelser oss hver time på dagen. Og fordi formyndermennesket alltid har rett, alltid vet alle andre ting bedre enn oss som er små, tåpelige og umoralske, – er formyndermennesket forpliktet til å prøve å skaffe seg makten over oss.
Formyndermennesket er på alle andre områder, fra slemme bøker til alkoholrestriksjoner, fra korte skjørt og langt hår, til politiske og filosofiske idéer, – alltid en autoritet. Den verden som formyndernennesket elsker, er den autoritære verden. Vi møter den autoritære holdning, lysten til å ha makt over andre, hos foreldre, lærere, prester, offiserer, politifolk og dommere: det er en selvfølge at autoritære mennesker gjerne søker seg inn i autoritære etater, autoritære yrker. Man finner dem derfor helt selvfølgelig i fengselsvesenet, rettsvesenet, politiet, skolevesenet, kirken, og i militærvesenet. Deres høyeste ønske er å finne et sted hvor de kan ha makt over vergeløse mennesker, hvor deres ord er lov. Den aller viktigste forutsetning er at man aldri behøver å begrunne sine ord ved logikk eller erfaring, – men bare kan meddele sine ordre, slik som en dommer kan hevde sin mening, uten å måtte imøtegå motargument, eller en lærer av en viss type aldri liker å få oppriktige spørsmål. (Det finnes lærere som aldri kan si: «Det vet jeg ikke», eller «Det skjønner jeg meg ikke på».)
Best trives autoritære mennesker i miljøer hvor det innføres taleforbud og kontroll av lesning. Idealet er fengsler, konsentrasjonsleirer, skoler, militærbrakker, kirker og rettssaler. Det autoritære mennesket trives bare, det føler seg bare trygt og lykkelig, når det selv innordner seg i et system hvor det har folk over seg, og folk under seg, – når det blir sparket ovenfra, og selv kan sparke nedover.
Formyndermennesket er aldri et sterkt menneske, men alltid svakt og usikkert, fullt av angst og uten en virkelig selvtillit. Et sterkt og åndelig uavhengig menneske vil se jevnbyrdige, frie venner omkring seg, – ikke devote slaver og servile underordnede. Den autoritære holdning skyldes alltid angsten for å miste makt over andre, – og makt over andre er noe man bare vil ha, når man ikke har makt over seg selv. Når man selv er ufri, feig og redd, – vil man se ufrie, feige og redde mennesker omkring seg. Alle som tenker selv, er fiender.
For autoritære mennesker er all selvstendig tenkning en forbrytelse: kritikk som i seg selv ikke bare er en demokratisk rettighet, men en demokratisk borger-plikt, – blir av dem oppfattet som ondskap og uvilje. Alt som består, er riktig, – å kritisere det er umoralsk.
Den autoritære åndstype – formyndermennesket – er uten sted og tid. Den finnes i alle politiske partier og avskygninger, men det kan tilføyes at typen trives best innen konservativ kommunisme elller innen de ytterligggående, konservative grupper, så som oberstene i Hellas og – rent generelt – blant prester, lærere, fengselfolk, militære og blant rettferdighetens tjenere, kort sagt: blant dem som vil beskytte de bestående, varige verdier. For dem er enhver ny tanke en vederstyggelighet.
Hvilke våpen har vi mot formyndermennesket?
Det første bud er: Tenk alltid selv. Dvs.: Lat aldri som om du forstår noe du ikke forstår. Og lat aldri som om du er enig i noe du ikke er enig i eller ikke skjønner. Du har i ett og alt ansvaret for hver eneste ting som foregår hvor du oppholder deg.
Det annet bud er: Tro aldri på noe som blir sagt deg av eldre mennesker, for de har alltid noe de vil skjule. Alle eldre mennesker har dårlig samvittighet, og de vil prøve å holde det hemmelig. De lyver – direkte og indirekte -, bevisst og uten å vite om løgnen selv. Heller ikke det du leser nu, skal du godta: hvis du mener at autoritet, lydighet, tvang og hykleri er bedre enn åpenhet og selvstendighet, da skal du mene det, men du skal gi det en ærlig begrunnelse.
Det tredje bud er: Vær ulydig! Du lærer ingenting av å være lydig.
Det fjerde bud er: Du skal spørre! Dvs.: du skal spørre alle autoritære mennesker, alle formyndermennesker, om alle ting. Du skal tvinge dem til å begrunne hvert ord de sier. Du skal . spørre dem til de ikke lenger vet hva de selv heter. Du skal spørre nøyaktig, pedantisk og ubarmhjertig om punkt efter punkt. Hvert ord et formyndermenneske sier, skal du forlange en logisk redegjørelse for. Han skal ikke dø i synden!
Du kan ta oppgaven med ro: 90 % av alle mennesker går rundt med fastlagte meninger de ikke kan gjøre rede for, men som bare er arvet eller overtatt fra vår tids aller største pest: pressen, radioen, filmen og TV.
Femte bud er: Du skal være mistenksom! Nesten alle foreldre, lærere, sersjanter etc., etc. vil prøve å narre deg med at de vil se en «positiv» ungdom omkring seg, en «tillitsfull», «sportslig», «sunn», «glad», – men fremfor alt «positv» ungdom. «Positiv» betyr en kritikkløs, autoritær, lydig ungdom, som tror på de eldre, som beundrer dem, som godtar dem. Sannheten er at alle som i dag er over 35-40 år har spilt den største fallitt noen i verdenshistorien har gjort. De har ødelagt verden. Alle fordeler som forskning, teknikk etc. har gitt oss av denne generasjon som i dag begynner å eldes, har blitt snudd til det motsatte: deres feighet, grådighet, dumhet og angst for ansvar og egen tenkning, har forandret en vidunderlig verden til et galehus,et krematorium, et fengsel og en kirkegård.
Bare en sløv, åndsfattig og forskremt ungdom kan feste tillit til den generasjon som i dag har makten. Bare en bevisst, hensynsløs og modig omvendelse til fornuft og humanitet kan frelse det som ennu står tilbake. Avsett formyndermenneskene! De vil ikke det gode: de vil ha egne fordeler.

1 Like

Nettopp. Og det er dette jeg snakker om.

  1. Jeg mener alle mennesker har rett på liv, og om de lever i Norge, liv i Norge, uavhengig av etnisitet eller religiøs bakgrunn. (I motsetning til “Runeulv” som ikke legger fingrene imellom i å beskrive hvem han skal deportere om nazistene skulle komme til makta i Norge på nytt, slik de gjorde 9. april 1940).
  2. Jeg forholder meg til dokumenterte historiske fakta, i stedet for å dikte opp min egen versjon som passer mitt narrativ. (i motsetning til deg og “Runeulv” som benekter Holocaust)
  3. Jeg har aldri, og vil aldri, forsvare bruk av terror som virkemiddel (slik “Runeulv” har her, med referanse til 22. juli)
  4. Jeg har aldri, og vil aldri, komme med direkte eller indirekte trusler mot meddebbanters liv eller fysiske helse (slik “Runeulv” starta denne runden med meg med)
  5. Jeg bidrar ikke til å fremme hat mot etniske eller religiøse grupper, og fremmer altså ikke politiske standpunkter som ut fra menneskerettighetene (Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter) SKAL være forbudt ved lov. (slik “Runeulv”, men også “Tjatta” og til dels også “Johnny” gjør med løgnaktige og forvrengte demoniserende framstillinger av hva jøder og/eller muslimer står for og gjør, i implisitt motsetning til etnisk norske og andre).

Du er nazist like mye som Nordfront. SIAN og Hege Storhaug er også rasister, men ikke nazister.

Feigingene som operer under pseudonym kan. Jeg som bruker mitt ekte navn, kan ikke. Selv om de neppe gjør det, kan alle jeg kjenner se hva jeg skriver her, og se at det er meg (rent fysisk). Jeg må stå for alt jeg skriver, politisk såvel som personlig, og sånn burde det vært for alle dere andre også.

Forskjellen på deg og andre er at du jakter på andre mennesker. Du sier at du selv kan avgjøre hvilke nazier som fortjener å dø. Nazier har du vært helt tydelig på at du ikke vil ha noe imot å ta livet av. Snarere tvert imot .

Nå har jeg kommunisert med deg lenge nok til å vite at noen form for selvinnsikt har du ikke.
Du svarer sjeldent på spørsmål, når du gjør det så har svaret lite med spørsmålene å gjøre.

Jeg er ikke i tvil om at det eneste riktige å gjøre så lenge jeg ønsker at slike som deg skal få lov til å gå fritt er for dine offer til å bruke et alias. Noe annet ville være som å be om noe fryktelig skal skje.

Jeg er ikke i tvil om at du er personlighetsforstyrret. Dvs at du som regel ikke er psykotisk, men at når det drar seg på for deg så mister du kontrollen. Jeg tror at når det skjer så skader du dem du er glad i.

Videre så er jeg ikke i tvil om at du har mobbet unge gutter med feil tankegods, som du i tillegg har følt deg truet av.
Disse åresvis med mobbing av “unge nazier” vil jeg tro til slutt vil resultere i at du mister jobben. Når det skjer så vil livet ditt rakne fullstendig.
Ikke ulikt Philip Manshaus så vil du starte med å ta livet av noen du bryr deg om før du går på jakt etter dine fiender.

Jeg tror du er en fare for deg selv og andre.

Dette med å bruke skjellsord på meningsmotstandere, nesten hele tiden, er vanlig på venstresiden og fra muslimsk hold. Det er sjelden høyresiden bruker slike skjellsord, hvorfor er det slik?

Satirikere og karikaturtegnere har “sjikanert” kristendommen og kristne i langt tid, og ufine tegninger av både Gud, Jesus og prester har aldri medført terroraksjoner eller beskyldninger om rasisme. Men kritiserer eller fleiper man med Islam er helvete løs, skjellsordene hagler og folk (muslimer og venstresiden) fyker opp i et vanvittig sinne.

Denne forskjellen på høyre og venstre, på kristendom og Islam forundrer meg. Det må jo være et eller annet galt med menneskene på venstresiden som hele tiden må ty til skjellsord for å tukte meningsmotstanderne, og det samme kan man si om kristendom kontra Islam.

For meg er de store verdensreligionene ville eventyr, oppfunnet av overtroiske maktsyke analfabeter for over 2000 år siden, og har jeg ikke lov til å tro dette uten å bli beskyldt for å være rasist?

1 Like

En liten kommentar til hvordan denne kommentarfeltdebatten oppfattes fra sidelinja. Er besynderlig å se dette vanvittige personforfølgelsesprosjektet fra enkelte og forsøk på sverting, stempling og direkte sabotasje av kommentarfeltet vil jeg kalle det. Og jeg undrer meg over hvor lite selvinnsikt enkelte mennesker klarer å utvise med dertil overflod av ego. Og så var det dette med å kaste stein i glasshus da… rent ideologisk oppfatter jeg nazisme og islam og være «brødre» da begge er autoritære tyranni. Selv om definisjonen blir forsøkt forandret for å tilpasses dagens leftists verdenssyn. Og det er vel heller ikke noen tvil om at det var tusenvis av organiserte muslimer som samarbeidet med nazi tyskland. for å være ærlig så har jeg problem med å ta slike individer seriøst, men når dem uførtrødent fortsetter hatprat og forfølgelse mot alle som ikke har samme ideologiske ståsted men konsekvent stapper fingra i øra å går inn i lalalala- modus.
All honnør til dere som klarer å involvere seg i saklig diskurs , og ikke miste besinnelsen. Det har jo gitt resultater og vil jeg si. Kansje flere tør å kommentere nå som et av trollene sprakk :wink:

3 Likes

Jeg var selvopptatt og feig lenge. Jeg ble pekt ut som en av disse ondskapsfulle jødehatene holocaust fornektende naziene og sa ikke noe. Men etterhvert så greide jeg ikke lenger å se på at mobbingen av Runeulv fortsatte uten at jeg gjorde noe. Jeg trodde at jeg var ferdige med mennesker som denne nazi jegeren. Jeg kjenner jeg blir helt utslitt bare av å tenke på det. Jeg har et helt liv bak meg hvor jobben min har vært å lære mennekser som skader andre hvilken effekt det har på omgivelsene. Puuh… jeg er glad det er over. Men så dukker det opp en her på forumet som jeg er en del av. En lærer til og med. Det går kaldt ned over ryggen min når jeg tenker på hvor mange unge versjoner av Runeulv han har disiplinert som lærer.

Det er like skremmende å se hva et menneske kan finne på å si og gjøre når de føler at de har hele samfunnet i ryggen. Da forsvinner liksom all etikk og moral og de blir erstattet av reglene i et felleskap. Felleskapet som nazi jegeren her er en del av sier at så lenge det er en nazi det er snakk om så trenger du ikke lenger tenke på ham som et vanlig menneske…

Det blir ikke så mye farligere enn det .

1 Like

Sludder. Jeg har tvert imot klarlagt at jeg er enig i din oppsummering av når og hva som er legitimt selvforsvar.

Nettopp derfor er du ikke en observatør fra “sidelinja” men en del av samfunnsproblemet vi kaller rasisme.