Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskets vesen, miljøkrisen, kapitalen og folket

Du får se videoen som jeg linket til, og så forklare hva det er jeg misforstår?

Jeg tror at hvis jeg hadde intervjuet gutter som du har vært lærer for. Så ville jeg raskt ha avdekket at de har opplevd å bli “psyket ut” av deg. De vil ha opplevd seg truet. Fryktet å bli latterliggjort.
Redd for å gå ned en karrakter om de ikke blir likt av deg. Skal jeg fortsette?

Det kommer jeg ikke til å gjøre. Det du sier, er at jeg har gjort en avtale med mine svigerforeldre om å kjøpe kona mi, og det er mer enn nok til å konkludere med at du ikke har den fjerneste peiling på hva som er reelle problemstillinger innafor minoritetsmiljøer.

Ja, som den selvsentrerte personen jeg er, syns jeg dette er interessant.

Dette kalles å stikke hodet i sanden, eller nekte å innse fakta. Jeg sier ikke at dette gjelder alle muslimer, men dessverre altfor mange.

Jeg tror du har gjort en avtale med venner eller svigerforeldre, du møtte neppe damen på en nattklubb eller en fyllefest arrangert av Rødt!

Nei, jeg møtte henne på en demonstrasjon foran den østerrikske ambassaden, hvor jeg holdt appell for SU i protest mot at holocaustfornektere var tatt inn i regjeringskontorene.

Brukte hun hijab?
Hvilke holocaustfornektere, har du navn?

  1. Nei.
  2. Jurg Haider

Så da var hun ikke muslim?

Jo, det var hun som etter lengre samtaler overbeviste meg om at islam står for en riktig tilnærming til livet og verden.

Hva anser du som berettiget vold?

Direkte selvforsvar, av den typen dette ansiktet er uttrykk for:

nå blir jeg litt kjedelig møysommelig her, men selvforsvar. Selvfosvar er det kun for å forsvare ditt eget eller andres liv? Eller finnes det omstendigheter hvor du det ikke er snakk om direkte trussel mot et liv, hvor det allikevel vil være berettiget å utøve vold?

Selvforsvar er korrekt når det er snakk om direkte trussel mot mitt eget eller andres liv, ja.

Synes du at dette besvarer mine spørsmål?

Ja, det syns jeg absolutt. Det skulle ikke være rom for videre tvil om hva jeg anser som legitim voldsbruk.

Siden du velger å ikke svare på mine spørsmål så lar jeg dem ligge. Vi har så mye annet å snakke om.

Kan du se for deg at det kan oppstå en situasjon hvor du velger å ta noen sitt liv fordi du ikke kan akseptere at de ikke tror på det samme som deg?

Nei. Jeg kan ikke se for meg noen situasjon hvor jeg er i stand til å utføre det, men jeg ser for meg at dersom jeg hadde vært like sterk som det de eldre herrene i moskeen i Bærum viste seg å være, og basketaket hadde endt med at Philip Manshaus hadde fått noen slag i en mer kritisk del av hodet, så hadde jeg med rette ikke blitt straffeforfulgt for hans død.

Så du kan se for deg å ta et liv , når du anser det som berettiget.
Er det berettighet å ta livet av en nazi?

Nå har jeg svart nok, syns jeg. Hva syns du? Om Philip Manshaus ikke bare hadde endt opp forslått, men fikk en hodeskade som han seinere døde av etter slagsmålet i moskeen, tenker du at det ville vært et drap?