Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskets vesen, miljøkrisen, kapitalen og folket

Seksualforbrytelser

I TV 2s tallmateriale er det 301 dommer på personer med norsk bakgrunn. I tillegg er det 41 dommer på personer som har innvandrerbakgrunn, men som er norske statsborgere. Disse har dermed vært i Norge over en lengre periode. Det er også 47 personer med innvandrerbakgrunn som har oppholdstillatelse i Norge. Dermed har 88 av de 399 personene som ble dømt for seksualforbrytelser i 2015 innvandrerbakgrunn. Det utgjør 22 prosent.

En viktig ting å ha i bakhodet når du tolker min personlighet, er at jeg av ideologiske overbevisningsgrunner mener det er helt feil å møte holocaustfornektere og andre rasister med normal menneskelig respekt. Det er for meg å en indirekte måte å være med på å spytte på ofrene for nazismens forbrytelser. Måten jeg oppfører meg overfor deg, “Runeulv”, “Tjatta” og “Johnny”, kan altså ikke generaliseres.

Hadde vært litt underholdende å høre hvordan du ser for deg at mitt ekteskap kom istand…

Så du oppfører deg ikke som en retardert i hverdagen. Må jo være kjekt å kunne skru slikt av og på

Du er med andre ord en “mann” som kun slår når du mener at de du slår har gjort seg fortjent til det.
Du er i dine øyne et frisk og godt medlem av samfunnet. En pillar som nok kan trø litt feil av og til. Miste litt besinnelsen, men det er som regel kun med alkohol og det har du jo lag bak deg nå.
Joda du er en skikkelig kjernekar…

1 Like

Som med alle dine andre relasjoner vil jeg tro. Bedrag.

Slik:

Jeg har aldri vært berusa. Ikke at det egentlig burde være veldig relevant eller interessant, men at jeg er litt selvopptatt, ja det innrømmer jeg, så så lenge diskusjonen handler om meg…

Du tror mine foreldre gjorde opp en avtale med foreldrene til kona mi? Seriøst?

Som den selvsentrerte personen jeg er, finner jeg dette underholdende. Hva slags bedrag?

Nok en gang definerer du meg som holocaustfornekter, rasist og nazist, og alt dette bare fordi jeg er anti-religiøs og ikke tror på eventyrfortellinger. Jeg kan jo også være en demon, sendt av djevelen for å knuse islam. Hva tror du?

Jeg er helt bevisst på at jeg opptrer verbalt bøllete overfor Holocaustfornektere og andre rasister ja, i respekt for ofrene for Holocaust og rasistisk undertrykkelse i dag og opp gjennom historien. Det er et helt bevisst strategisk valg, og jeg argumenterer for at andre antirasister heller bør følge mitt eksempel enn å bruke den ignoreringsstrategien som de fleste anvender seg av, som du sikkert har kunnet legge merke til.

Dine foreldre var ikke innblandet, men hennes var, hvor mye betalte du i medgift?

denne typen bedrag https://www.bokkilden.no/psykiatri/sjarmoer-og-tyrann-alv-a-dahl/produkt.do?produktId=116610

Du kommer i kategorien rasist, ja. Men nei, i motsetning til de andre nevnt her er du ikke holocaustfornekter og følgelig heller ikke nazist.

Så du tror jeg er en sjarmør-type? Her må jeg nesten trekke tilbake min tidligere ros for brukbar hobbypsykologi. Med mindre nerd nå også aksepteres som sjarmør.

Her viser du at du ikke bare har feilaktige forvrengte negative forestillinger om islam som religion, men også at du ikke har særlig innsikt i det som er reelle problemer innafor minoritetskulturer i Norge.

Er du sikker på at jeg ikke er en demon, sendt av djevelen for å lure svake sjeler bort fra Allah?

Mange minoritets-kvinner forteller om sterk sosial kontroll samt press for å gifte seg med en bestemt person. Mener du at disse kvinnene lyver?

Jeg mener at du ikke kan ha forstått hva disse har fortalt, dersom du tror foreldrene til kona mi pressa henne til å gifte seg med meg…