Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskets vesen, miljøkrisen, kapitalen og folket

Nei det er det ikke.

Om du googler på “grooming gangs muslim problem” så får du millioner av treff fra progressive sider hvor man snakker om at selv om det er 84% muslimer som er dømt, så må man ikke stigmatisere en hel gruppe av den grunn. :slight_smile:

Hvis du velger bort Pre-frontal cortex som en del av bevistheten din så kan jeg se at dette kan virke som en fornuftig avgjørelse.

Joda, det er løgn akkurat like mye som de tåpelige og totalt politisk meningsløse nazistiske løgnene du har presentert om at det kun er en million hvite i Afrika.

22 prosent av norske voldtektsdømte i 2015 hadde innvandrerbakgrunn. Om ikke ikke-muslimske innvandrere er langt mer skikkelige enn etnisk norske, betyr det at det selvsagt er langt færre enn 22 prosent av alle voldtektsforbrytere i Norge som er muslimer. Det store flertallet har hud- og ansiktstrekk som ligner på Runeulv (og meg).

Jeg aner ugler i mosen, da utlendinger ikke er med i kategorien norske-voldtekstdømte, men jeg skal la det være, da det ikke er muslimers eller afrikaneres kriminalitet som gjør at nordmenn har rett til å forbli en majoritet i Norge.

Nordmenn har bare Norge som hjemland, og mister vi det, har vi ingen stat som kan forsvare våre interesser. (Ikke at dagens norske stat godt kunne vært bedre til dette)

Hva er årsaken til denne automatikken? Hva er automatikken i å ikke tro på noe til å bli en løgner?

Hva er forskjellen mellom empati og sympati?

Kan du linke fra hvor jeg sier noe fordelaktig om nazi?

TorgeitSalih, du LYVER!
Kripos sin rapport Voldtektsituasjonen i Norge 2015 (ekstern pdf) forteller at mens 80 prosent av gjerningspersonene (ikke bare for voldtekt) har norsk statsborgerskap, er bare 64 prosent av dem født i Norge. Flere kriminalstatistikker skiller ikke mellom norsk og annen kulturell bakgrunn, men mellom de som har norsk og ikke-norsk statsborgerskap.

Personer med utenlandsk opprinnelse er kraftig overrepresentert på kriminalstatistikken, skrev politiinspektør Thomas Utne Pettersen i sin mye omtalte kronikk!

  • Undertegnede (Thomas Utne Pettersen) er av den oppfatning at Norge som et rikt land både har en etisk og moralsk forpliktelse til å hjelpe mennesker på flukt. At skepsis til flyktninger og asylanter blir karakterisert som utslag av kynisme, er jeg imidlertid uenig i. Folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget.


1 Like

Dette har ingen betydning for Torkjell. Han har andre tall. De rosenrøde. Å være negativ betyr at du er nazist i dennes hode og da skifter fokus fra de rosenrøde tallene til hatkampanje. I kjærlighetens navn

2 Likes

Jeg har ikke en fremmedfrykt, jeg har betenkeligheter. Thomas Utne Pettersen vil jeg tro er et følelsesstyrt menneske som ikke bruker mye tid på tenking. I det hele tatt. Ut fra sitt primitive perspektiv så har han rett. Det føles riktig å hjelpe. Jo flere vi hjelper jo bedre føler vi oss. MEN, skulle vi tenke oss om så kan det være at vi tar en avgjørelse bassert på følelser som vil resultere i noe vi ikke har forutsett. Fordi at vi ikke har tenkt igjennom saken, kun latt oss styre av våre følelser så kan det være at våre følelsestyrte avgjørelser ikke tar oss til der regnbuen slutter.

Tror du Torkjell er i stand til å ikke oppføre seg slik mot sine nærmeste?

Det tror ikke jeg, og at han giftet seg muslimsk, kan ha noe å gjøre med at de norske damene stakk av etter at de fikk oppleve en konflikt, noe den muslimske dama ikke kan.

Det er også slik at medlemmer av INCEL i hovedsak er ikke-hvite menn i multietniske seriemonogame samfunn, da hvite menn kan gjøre som Torkjell, og finne seg ei innvandrerdame, mens ingen vil ha de lave og brune mennene.

1 Like


Hos søta bror riktig nok, men like fullt tankevekkende.

1 Like

Jeg har ikke nok muslimske venner til å vite om de har et miljø som i større grad aksepterer vold mot ektemake enn hva samfunnet ellers aksepterer. Men ut i fra de erfaringene som jeg har gjort med så langt med “Torkjell” så er vold i hjemmet helt klart et alternativ. Men dette er selvfølgelig kun basert på det intrykket jeg får av å lese hva han skriver her. Det er lov å håpe at jeg ville fått et annet inntryk om jeg fikk observere ham i hans naturlige miljø.

Mulig han slår, men jeg tenker mer på at han alltid vet best, ikke vil gi seg og notorisk skifter tema om han har svake kort, og det er nok også veldig slitsomt å leve med.

Udiagnostiserte autister er overgrepsmaskiner om de får sette standarden, og det er tragisk da de ikke har noe ønske om å være slemme. Det er noe mer feil med Torkjell, men det virker ikke å være tilfellet at han forstår at han er avvikeren, og da er slike folk veldig vanskelige å leve med.

Årsaken er manglende utvikling av Pre-frontal cortex. På norsk Pannelappen. Går du til helsesøster, eller hva de kalles for nå, så kalles den for kapteinen. Det er en del av hjernen som ikke begynner å vokse før vi er 5 år gamle. Da begynner vi å bli bevisste på oss selv som uavhengige individer. I psykologien så kalles det forholdet som barnet har hatt til sine omsorgspersoner for symbiose. Merkelig nok så fokuserer vi på når et barn lærer å gå, snakke og masse annet rart. Det mest signifikante som skjer i ett menneskes liv skjer fra det er 5 år gammelt og til barnet er 25-30 år gammelt. Da er de ferdigutviklet. HVIS. De har hatt et liv i optimal homeostase. Det vl enkelt sagt si at cellene er i balanse. Kroppen har normal kroppstemperatur og produserer ikke stresshormoner som Kortisol eller testosteron. I psykologien så kalles dette for, Good enough mothering, https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Winnicott Som fokusere på forskjellen mellom minimal, optimal og maksimal. Optimal blir i denne sammenhengen det samme som Homeostase. Nå beveger jeg meg ut i spekulasjone bare for å ha det klart, men når det er sagt så tyder alt på at “Torkjell” har hatt en oppvekst som ikke bestod i optimal mengde tid i homeostase. Som igjen påvirker utviklingen av Pre-frontal cortex. I prasis så viser dette seg ved en begrenset opplevelse av tid. Rask aktivering av fight/flight, med påfølgene vansker med å komme ut av denne tilstanden. Ofte må det til ytr påvirkning for å komme ut av denne tilstanden. Enven til å betrakte noe i perspektiv blir også påvirket. Det jeg her betegner som evene til å betrakte noe i perspektiv kalles i psykologien for empati.

Resultatet av alt dette blir en person som finner det vanskelig å betrakte mennesker som egne individer. De kan reagere med et voldsomt raseri på ektefeller som ikke har greid av seg selv å finne ut hva denne ønsket seg.

Et vanlig kjennetegn som er non-verbal kommunikasjon. Det vises seg gjerne med en emosjonell beskrivelse i skriftelig kommunikasjon. Av typen. " Ikke bare var de nazier, men de var også entusiastike omkring det å være nazier"

I psykologien har det jeg beskriver mange navn, men de er alle så belastet at jeg velger å ikke nevne noen her.

1 Like

Et muslimsk ekteskap er ikke som andre ekteskap, ekteskapet arrangeres av foreldrene og du må betale en medgift. Ifølge frafalne muslimer er den muslimske dama er en vare, og ekteskapet følgelig en god butikk. Dette er årsaken til at muslimske jenter er under en streng sosial kontroll, jenta kan ikke ha sex før ekteskapet for ingen muslimer vil vel betale for en “brukt vare”!

Arrangerte ekteskap dessverre er lovlig i Norge, og problemet for myndighetene er at det er umulig å skille mellom tvangsekteskap og arrangert ekteskap. “Dressuren” av de muslimske jentene begynner tidlig i barndommen, og er såpass streng at det grenser til barnemishandling. Torgeir kan helt sikkert fortelle mer om dette, men han er såpass bokstavtro han vil neppe si noe om dette.

Ikke så veldig merkelig om vi er så uvitende at du må holde foredrag for oss. :slight_smile:

Jeg har ikke kunnskap til å kunne si noe om hva du sa, men jeg vet at når folk på spektrumet får seg en diagnose, blir de ofte lettere å leve med, og folkene rundt dem blir også rundere i kantene. Projisering er en fin ting, om vi er like, men det fører ofte til konflikt om vi tror vi deler følelsesregister, når vi ikke gjør det.

At samfunnet skal ha oss til å vise et annet følelsesregister enn det vi har, så vi må bedrive skuespill om vi ikke skal tro, at ikke andre skal tro det er noe feil med oss, hjelper nok ikke.

Jeg kom på en relevant ting, og det er at når barn er en 12-13 så går de fra en absolutt moral, som det er feil å stjele, til å si at nødrett er en ting, så at du kan stjele om du har et annet viktig gode, som å redde noen fra sult.

Når man er så absolutt moralistisk som Torkjell, så henger man på en måte igjen på barnestadiet, og det stemmer med hva du skriver.

1 Like

Det er ikke jeg som forsøker på å lage et progressivt paradis av et multietnisk samfunn uten rasisme, så dette er ikke mitt problem.

Muslimer må reise hjem til muslimske land, så jo mindre integrerte de er, jo bedre er det. Det er jo ikke slik at muslimer er opptatt av at nordmenn trives i Norge, så hvorfor skulle vi bry oss om dem?

Sort/hvitt-enten/eller er andre navn på samme utviklingsstadie. Hvis en voksen blir værende i dette stadiet så kalles det ofte for Borderline, eller emosjonelt ustabil.

Det er en type mennesker jeg ikke har kjennskap til, da det ikke er noen sosial gevinst med å henge med oss, og det er heller ikke noe venner eller familen sliter med.

Folk på det autistiske spektrumet, og hva jeg er helt sikker på er et schizophrenisk spektrum, kryr det derimot av på alternative steder, og Torkjell virker på meg å være en eller annen form for autist som tror han er den normale. Det sagt, autister hos oss oppfører seg ikke som Torkjell, så det er noe annet som er feil, uten at det for meg er gjenkjenbart.