Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskets vesen, miljøkrisen, kapitalen og folket

Hvilke tjenester utenom det å undervise er det du tilbyr administrasjonen ved din skole, som gjør at du er så trygge på å ikke miste jobben din?

Er du IT ansvarlig?

Jeg har jobba for Udir, blant annet i faggruppa som skrev forrige versjon av læreplanen i samfunnsfag, og jeg er lærebokforfatter i geografi og samfunnsfag. Holder på med min sjette og sjuende utgivelse parallelt nå. Jeg er også veileder for PPU-studenter og har tidligere arbeida som universitetslektor i geografididaktikk.

Det sier meg ikke allverden, men flott må det være for det er ditt “Get out og jail free card”

Jeg skal klargjøre hva jeg mener. Hvis det stemmer hva du sier så tolker jeg det ditt hen at skolen du er ansatt i prioriterer utgivelser forran et tryggt og godt undervisningsmiljø. Et miljø uten mobbing.

Det sier nok at ditt syn på hvem jeg er og hva jeg representerer, menneskelig og politisk, ikke er representativt…

Gutte-klubben Grei er et meme på venstresida så de ikke behøver å ha dårlig samvittighet for å ansette hverandre.

Når jeg var student, så var nok av vennene mine politisk engasjert til at jeg fikk høre at arbeidsgiver premierte dette ved ansettelser, noe jeg ikke kunne forstå, før jeg koblet at Gutteklubben Grei som jeg heller ikke hadde sett noe til, bare vare et meme så de progressive kunne ansette hverandre.

Du, jeg, Johnny og tjatta kan ta en konflikt mer Torkjell, sikkert fordi vi sitter i en posisjon hvor vi ikke kan tas, men det ser vi at andre progressive ikke kan gjøre, da gjør dem til kyllingen som må drepes, så apene fortsetter å være skremt.

Det sier meg at du har bedratt dine omgivelser.

Jeg skriver her under eget navn, og med eget bilde, så nei.

Du forstår ikke at det går ann å vise seg som en annen person en den man egentlig er?

Men du er ikke til å kimse av. Det står respekt av å komme unna med det lureriet du holder på med.
Hvordan du har greid å bli fredet på din arbeidplass er jo også nærmest mirakuløst. Så for all del, du er en mann å regne med.

Har du vurdert alternativforklaringa, som er at ditt verdensbilde og ditt syn på moral er mindre utbredt enn du tror?

Ja det har jeg. Jeg håper at flere ser verden som meg at det aldri under noen omstendigheter er greit å frata mennesker deres mennskerettigheter uansett årsak noensinne.

Det å ikke erkjenne at de mest ekstreme historiske eksemplene på at mennesker har blitt fratatt selve livet, bidrar til å legge til rette for at de som sto ansvarlig for dette (nazistene) kan få anledning til å frata nye grupper av mennesker livet, noe de også i Norge i dag stadig viser sin vilje til å gjøre.

Og derfor så vil en ufrivillig nazi som deg frata dem sine menneskerettigheter. Det blir litt absurd.

Jeg har bare oppnådd å bli overvåket av det som kan krype og gå av hemmelige tjenester, og har på mange vis blitt venner med noen av dem, da mange av de militære variantene egentlig er ganske enige.

Det sagt, vi lever i et ryggdekningssamfunn, så fordi amerikanerne nå vil ta en titt på deg, så må PST og Etterretningstjenesen også gjøre det. Så velkommen i klubben, og om du ikke har gjort noe galt, så har du ingen ting å frykte. :wink:

2 Likes

Jeg vil frata dem retten til å ytre rasisme, en rett som i den grad den eksisterer i dag, er i direkte i strid med menneskerettighetene, jamfør artikkel 20 i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Nazistisk falsk flagg-propaganda.

Tuller du? Det er jo akkurat hva du sier.

Klarer du ikke se hykleriet?

Har hatt en mistanke om det ja. Det er derfor de er så udugelige at de ikke klarer å fange opp helt entydige tips om slike som Philip Manshaus. Det er grunn til å mene at en hel rekke folk i PST og den militære etterretninga aktivt saboterer sitt samfunnmandat, og bør sparkes og erstattes med folk som gjør det de skal.