Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskets vesen, miljøkrisen, kapitalen og folket

Jeg så litt av FN talen men jeg måtte bytte kanal. Jeg fikk vondt i magen av å se på hvor godt innlært hun har blitt.

Vel, det sier jo egentlig mest om ditt svart hvite syn på tilværelsen at du oppfatter enhver form for kritikk av ideologier som rasisme. Men du har jo din fulle rett til din egen mening, akkurat som alle andre. Ønsker alle inklusive deg en fin dag hvertfall;)

Silence can speak so much louder than words - pink floyd

Det er igjen mer løgn i den vrøvlete og tøvete varianten fra nazisten.

Ordet for svart på arabisk er aswad, og flertallsordet - svarte - er sudaan (og ja, landet Sudan er forkortelse av “De svartes land” - Bilad as-Sudaan) mens ordet for slave er 'abd - flertallsformen 'ibaad. Ordet for slave brukes også om tjener, der skilte ikke araberne, og muslimer omtaler seg derfor også som Ibaad Allah - Allahs tjenere/slaver. Det er altså ikke slik at det å bli omtalt som “abd” er noe spesifikt for svarte, selv om det sikkert er en og annen som noen steder bruker det nedlatende også, omtrent som at “boy” har blitt brukt nedsettende om svarte, selv om “boy” selvsagt også brukes som det vanligste og mest nøytrale ordet for gutt. Abdullah er et veldig vanlig muslimsk navn- overalt i verden.

Jo.

It was the Spaniards who gave the world the notion that an aristocrat’s blood is not red but blue. The Spanish nobility started taking shape around the ninth century in classic military fashion, occupying land as warriors on horseback. They were to continue the process for more than five hundred years, clawing back sections of the peninsula from its Moorish occupiers, and a nobleman demonstrated his pedigree by holding up his sword arm to display the filigree of blue-blooded veins beneath his pale skin—proof that his birth had not been contaminated by the dark-skinned enemy. Sangre azul, blue blood, was thus a euphemism for being a white man—Spain’s own particular reminder that the refined footsteps of the aristocracy through history carry the rather less refined spoor of racism.[126]

Following the expulsion of the Arabic Moors and most of the Sephardic Jews from the Iberian peninsula, the remaining Jews and Muslims were forced to convert to Roman Catholicism, becoming “New Christians”, who were sometimes discriminated against by the “Old Christians” in some cities (including Toledo), despite condemnations by the Church and the State, which both welcomed the new flock.[125] The Inquisition was carried out by members of the Dominican Order in order to weed out the converts who still practiced Judaism and Islam in secret. The system and ideology of the limpieza de sangre ostracized false Christian converts from society in order to protect it against treason.[127] The remnants of such legislation persevered into the 19th century in military contexts.[128]

In Portugal, the legal distinction between New and Old Christian was only ended through a legal decree issued by the Marquis of Pombal in 1772, almost three centuries after the implementation of the racist discrimination. The limpieza de sangre legislation was common also during the colonization of the Americas, where it led to the racial and feudal separation of peoples and social strata in the colonies.

Noah hadde tre sønner, og jødene har som myte at Ham ble straffet med mørk hudfarge, som tegn på at hans etterkommere skal slave for Shem og Jafets.

https://www.massbible.org/exploring-the-bible/ask-a-prof/answers/whats-issue-noahs-son-seeing-him-naked

Når tror ikke jeg på at Bibelen er så gammel, men du gjør det, og da er vel dette 2000 år før muslimene tapte Spania til de kristne.

Det at rasister ytrer seg i offentligheten, er mobbing av alle med ikke-hvit bakgrunn, i det øyeblikket de åpner kjeften, eller setter seg ved tastaturet. Ofrene for rasisme har en garantert rett til å slippe slik mobbing fra rasister, og derfor har ikke dere rasister rett til å ytre rasismen deres.

I den grad rasister her på forumet opplever å bli mobba av mine skriverier, har jeg klart å oppnå mer enn jeg har satt meg fore, men det gjør meg i så fall glad over å høre dette. Det som derimot ER mitt formål, er å synliggjøre for tilfeldig forbipasserende at de som skriver her ikke er vanlige folk, men nazister, og andre varianter av ekstreme holocaust-fornektere og rasister av ulik art, og at meningene deres ikke er noe å bry seg om, og at påstandene dere kaster fram a priori bør antas å være oppspinn, løgn og fanteri.

Når du bestemte deg for at dette var det din oppgave å gjøre noe med. Hvordan kom du frem til den konklusjonen?

Bibelske sitater dratt ut av sin kontekts har historisk blitt begrunna for å legitimere rasistisk slaveri, ja.
I oldtida var slaveri en helt vanlig samfunnsposisjon, og på ingen måte avgrensa til en bestemt hudfarge eller etnisitet, og selv om slavene sto nederst i det sosiale hierarkiet, eksisterte det ikke noen rasistisk oppfatning om at slaver ikke var fullverdige mennesker. Forestillinga om universelle menneskerettigheter eksisterte ikke. En mann ble ansett å kunne gjøre som han ville med kone og barn, såvel som med slaver. Forestillinga om eksistensen av menneskerettigheter for en bestemt gruppe basert på hudfarge og etnisitet, som en annen gruppe er ekskludert fra, er det som konstituerer rasisme, og dette oppsto i etterkant av la Reconquista i Spania, men da brukt mest for å sikre politisk kontroll, og ble overført og anvendt i Amerika, da for å kunne etablere et effektivt system for hemningsløs økonomisk utbytting i en skala menneskeheten aldri hadde sett før.

Helt siden jeg var barn har jeg vært bestemt på å si imot og mottrakassere folk som trakasserte andre med rasistiske bemerkninger.

Du har virkelig ikke fnugg av selvinnsikt. Jeg vil tro at den eneste årsaken til at du fremdeles er i jobb i dag er fordi at ingen foreldre vil stå frem med et mobbet “nazi barn”.

Men dette er som sagt 2000 år før du hevder at hvite oppfant rasismen.

Det var jøder som pushet den Hametiske myten på kristne så de skulle akseptere at jødene hadde slaver, og det var kristne ved det britiske imperiet som fikk fjernet slaveriet, også hos muslimene.

Ja, og derfor er dette sitater trukket ut av sin kontekst, og brukt anakronistisk til å rettferdiggjøre et samfunnssystem som Bibelens (og Islams) profeter ikke på noe vis hadde i tankene.

Jeg hadde tilstrekkelig empati og sympati med flyktningene som kom til min hjemby Egersund til å forstå at det ble ulevelig for dem å møte ord som “svarting” og “sotrør” (fordommene i den tida var ikke særlig avanserte, og henviste mer direkte enn dagens sjargong direkte tilbake til den historiske rasismens opprinnelse, som legitimering av rasistisk slaveri). Hvis jeg kunne klare å komme med sårende bemerkninger til rasistene som ytra slikt, drite dem ut på måter som fikk dem til å føle seg dårlig i offentligheten, så var det noe som ga meg en dyp indre tilfredshet, ja.

Det var svarte slaver i den franske slavekolonien Haiti som gjorde en blodig slutt på slaveriet, og som skremte de kristne europeerne tilstrekkelig til å skjønne at de umenneskelige vilkårene de utsatte slavene for kunne komme til å slå knallhardt tilbake på dem selv, og som dermed førte til at først slavehandelen, og deretter slaveriet som sådan, ble gradvis avvikla.

Det er ikke empati og sympati når du følger en oppskrift for hvem som gode og hvem som er slemme, men å forklare det blir nok som å forklare farger til en blind mann.

Selv om det skulle ha vært det rette å gjøre. Så er det så grufullt primitivt at jeg kan virkelig ikke forstå at de beskrivlesene du gir av deg selv stemmer.
For å kommunisere med deg er som å snakke med 3 forskjellig tenåringer på samme tid.

Jeg greir ikke å tro at en som er så primitiv som deg kan jobbe i en offentlig norsk skole. Det finner jeg bare helt utrolig.

Den mobbingen du forsvarer med hele din sjel. Den vet jeg som voksen at du ikke greier å bare gjøre mot “rasistene og naziene” den vil du bruke imot alle som gir deg en vond følelse.
Alle som aktiverer din fight/flight respons er enten rasister eller nazier.

Jeg kan bare ikke se hvordan du har gried å beholde en jobb som lærer.
Ja ja :slight_smile: Det er et spørsmål som andre for ta ansvar for og det er jeg glad for at det ikke er jeg som må.

Og hvordan gikk det med Haiti, når de hvite var døde?

Jo, Haiti ble til Afrika igjen.

Det vil si franskmennene tok en grusom hevn ved å true med å angripe Haiti, og påtvinge de svarte haitierene å betale erstatning til de tidligere slaveeierne, en erstatning som i datidas penger utgjorde mangfoldige milliarder, og som Haiti fortsatte å betale på, lenge etter at slaveriet var offisielt erklært som umoralsk i det “kristne” Vesten. Det er umoralsk, det.

Ikke bare er jeg lærer, som du kan finne ut ved et raskt google søk…