Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskets vesen, miljøkrisen, kapitalen og folket

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/menneskets-vesen-miljokrisen-kapitalen-og-folket/

Av Terje Valen. Mennesket skaper og omskaper sitt menneskelige vesen gjennom sin egen virksomhet. Spesielt viktig er menneskets utveksling med naturen rundt seg gjennom produksjonen der mennesket skaper nye materielle vilkår for å utvikle sitt vesen. Dernest er det menneskets virksomhet sammen med andre mennesker, på grunnlag av de nye materielle vilkår som er skapt…

1 Like

Det er imponerende å skrive så mye om et tema du ikke kan noe om.

Jeg vil foreslå at du øker dine kunnskaper om hvordan vi mennesker fungerer betraktelig. Det vesenet som beskrives her er på et barnehage stadie nivå, som gjør at analysene i andre del blir primitive og banale.

Jeg vil foreslå at du ser denne lille videoen med Robert Sapolsky. Frem til du har sett den bør du aldri igjen uttale deg offentlig om noe som har med mennesker å gjøre med mindre du er i en barnehage.

Lykke til.

Fint du har litt selvironi her:)

For en gangs skyld så så jeg en video på over en time noen postet, og kan si at nok en gang blir du seendes ut som en idiot, fordi du på prinsipp ikke ser på hva “nazier” poster.

1 Like

Det er flere måter å betrakte dette på. Tradisjonelt etter andre verdenskrig så ble biologien liggende litt skadeskutt etter diskusjonen om rase. De senere år har det vært en rivende utvikling i vår forståelse av hvordan hjernen virker og biologien kommer igjen tilbake i søkelyset. Selv om noen skulle mene at biologi er gammel nazi lære :slight_smile:

Dette er Rothchildene, Rockefellene og Soros veldig klar over. Derfor skremmer de oss med miljøforandringene og hindrer oss i enighet og dermed mulighet for massemobilisering, ved å fremme import til vesten av folk med helt annen kultur enn den opprinnelige befolkningen har

Hvor finner vi dette dyret hen da? I hulemaleriene? Fossiler, kanskje?

Noen som husker Tjernobyl? Nikkel? Det store problemet vårt er at vi lever i en gjeldsbasert økonomi, der det hele tiden må betales renter og avdrag. Da kan du ikke sitte hjemme og spare miljøet. Selv om det er mest resursseffektivt. For alle parter - bortsett fra penge-mestrene.
Du snakker om nedarvede egenskaper, men vi blir jo født inn i et pågående monopol-spill, der du må har eiendom for å få penger- det er knapt så du får penger når du passerer start.
Jeg anbefaler kraftige doser Michael Hudson - han har marxistiske gener, med en dyp forståelse for gjeldsproblematikken. Han jobbet med å vurdere kredittverdigheten til u-land for Chase Manhattan (Rockefeller) på sytti-tallet.

Vi har ennå ikke forlatt dyreriket, vi er primater og vår nærmeste slektning er sjimpansene, påstår vitenskapen. De store religionene påstår at mennesket ble skapt for 6000 år siden, og hvem som har rett skal jeg ikke gå inn på her. Og hvis noen lurer på hvor vi finner dette dyret, ta en titt i speilet og si hei.

Hovedproblemet er kapitalismen, og kapitalismens sterkeste drivkraft er egoismen, så lenge du får masse penger så holder du kjeft! :moneybag:

Årsaken til at Torgeir ikke ser på det som andre poster handler om redsel, han kan jo se noe som svekker hans tro på Muhammed som det perfekte menneske.

1 Like

Jeg tror ikke det er hva det handler om. Av de som befinner seg i dette forumet så er han den eneste som deler ABB og andre terrorister sin oppfatning om at deres overbevisning gir dem fritak fra vanlig etikk og moral. De ser på seg selv som korsfarere som på tvers av relgioner ser det som sin oppgave å frelse verden fra det onde.
“Kjell-Torgeir” her har foreløpig begrenset seg til netthets. La oss håpe at det er nok for ham i fremtiden også.

Tvert imot. Det er utviklinga innen biologi som ettertrykkelig har kunnet bevise at den rasebiologiske forestillingsverdenen som nazismen er basert på, ikke bærer noen relasjon til den virkelige biologiske verden.

Så der er slik kapitalistene har fått sosialistene til å gjøre drittjobben med å være ansiktet utad, når det vestlige arbeideraristokratiet skal få proletariatlønninger de også? Gitt de penger?

Sammenligner vi med de apatiske asylbarna, så holder folk kjeft fordi de er redde for å miste jobben og få sine liv ødelagte, og det er nok denne grunnen, og ikke at de får penger, som gjør at de sitter stille i båten.

Når vi vet at vi mennesker er slik, så burde det være sosiale sanksjoner mot de som forsøker å få andre til å tie, men staten Norge betaler lønna til Torgeir og andre, for at det skal være en sosial straff å gå mot kapitalistenes vilje, så noe fritt land, bor vi ikke i.

1 Like

Jeg kan avklare. Det din opplevelse av meg bunner i, er basert på misforståelsen om at nazister og andre holocaustfornektere og rasister har krav på å bli møtt med respekt som om dere skulle vært helt vanlige mennesker.

Zieg heil sier du? :slight_smile:

Untermench? oder bist est etwas anderes?

1 Like

Jeg påpeker at det er et fundamentalt brudd på menneskerettighetene som Norge er konvensjonsforplikta til å følge, når nazister som deg får anledning til å ytre dere offentlig, som om det å egge til terror og hat basert på etnisitet skulle vært en normal mening som det skulle være lov å ytre i et demokrati. Det er like åpenbart for verdenssamfunnet at slikt oppgulp som du presenterer skal være ulovlig å ytre, som at det er ulovlig å skrike ut BRANN! i en fullsatt kino, når det ikke er brann.

Du har ikke vurdert å skrivet et slikt komunike`eller hva det heter?
Det skal visst være spesielt populært i dine kretser.

“Komunikeet” er allerede skrevet, vedtatt i FN og ratifisert av Norge. Det heter Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Og de relevante artiklene her er 18, 19 og 20.

Hvor står det skrevet at vi untermench mister disse rettighetene?

Dette er en litt farlig ting å si for de på det tapende laget, da de stripete som trodde på løgnene dine, vil måtte gi deg skylda for at de skal gå fri selv, og jo dårligere de behandler deg, jo mer viser de stripete hvor uskyldige de var.

not%20anti-white