Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskeskapte miljø- og klimaendringer – hva og hvorfor


#61

For rundt 500 millioner år siden, da antall levende ting i havene eksploderte og skapninger først gikk på land, var atmosfæren på rundt 7000 ppm karbondioksid. Jorden var veldig forskjellig da: Solen var kjøligere , vår planet befant seg i en annen fase av sine orbitale sykluser, og kontinentene var klumpet sammen annerledes, endrede havstrømmer og mengden is på land. Havnivået var også høyere. Ingen av disse realiteter er relevante i dag.

Virkningene av dagens hurtige globae oppvarming føles av samfunn og eksisterende økosystemer tilpasset Holocene-klimaet i vår tid - ikke klimaet og CO2-nivået som eksisterte hundrevis av tusen eller millioner år siden-som ga økosystemer tid til å tilpasse seg.

Havene blir varmere:

The world’s oceans have absorbed about 93% of the excess heat caused by greenhouse gas warming since the mid-20th century** , making them warmer and altering global and regional climate feedbacks. Ocean heat content has increased at all depths since the 1960s and surface waters have warmed by about 1.3° ± 0.1°F (0.7° ± 0.08°C) per century globally since 1900 to 2016.

https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/oceans-warming-faster-than-ever/?fbclid=IwAR00E2BFm_WlzluR6MXqHzQHRbk-8PiPyYRQ0iMq-eUMol8N0Y7alc7-IIE

main-qimg-bcbfdb4cef35206406c0d40cac3f5b7c

https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/


#62

Den svekkende solen var ikke årsaken for den lille istiden. Sterke vulkanske utbrudd spesielt, men også en mindre mengde klimagasser i atmosfæren var viktige faktorer i denne perioden med kjøligere klima i det 16. og 17. århundre, viser en ny studie.

Disse faktorene kan ikke forklare global oppvarming observert de siste 50-100 årene. Videre er det fysisk feil å si at planeten er “på vei ut av” fra den lille istid.

Den lille istiden var “Et veldig kortlivet og ubetydelig klima og sosial forstyrrelse” bare rundt 0,5 ° C kjøligere enn tidlig på 1900-tallet.

Det påvirket ikke engang hele verden, som uniform, samtidig. Det “vandret” over ulike deler mens det var oppvarming i mellom.

Til sammenligning har temperaturen steget med en full 1 ° C de siste 120 årene, og 0,7 ° C over de siste 40 årene.

https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/archive/2011/study-on-the-little-ice-age-low-solar-activity-just-marginally-cools-the-climate

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2011GL050168


#63

Hvorfor 0.04% påvirker mye:

https://qr.ae/TUtozm

Hvorfor det ikke er solen:

Hvis solen er en så viktig drivkraft for jordens klima, hvorfor har hele planeten (luft, hav, land og is) oppvarmet raskt de siste 60 årene, mens solaktiviteten har gått ned?

Hvis oppvarmingen var forårsaket av en mer aktiv sol, ville forskere forvente å se varmere temperaturer i alle lag i atmosfæren. I stedet har de observert en avkjøling i den øvre atmosfæren, og en oppvarming på overflaten og i de nedre delene av atmosfæren. Det er fordi drivhusgasser fanger varme i den nedre atmosfæren. Et veldig klart menneskelig fingeravtrykk.

https://qr.ae/TUnhAD


#64

Jeg kan ikke se noen annen logisk forklaring enn at jesus og vennene hans står bak, men jeg kan jo selvfølgelig ha misforstått hele drivhuseffektteorien.


#65

Forklaringen er at varmere klima gir utvidet vekstsesong .For noen varmekrevende sorter planter som druer til vinproduksjon er varmere klima bra , og utvidet vekstsesong gir mer mat, og flere arbeidsplasser i matproduksjon til en økende befolkning.

– Kva meiner du; er Noreg i ferd med å verte eit vinland?

– Utfordringane for Noreg er at me har for kort vekstsesong. Nye sortar, og pågåande klimaendring vil gjere at me får betre føresetnadar for dette i framtida.


Allways look at the bright side :stuck_out_tongue_winking_eye:


#66

Hvis CO2 fluktuasjon hadde drevet klimaendringer og dette systemet er så følsomt at 0.01% ene eller andre veien skaper katastrofale endringer i atmosfæren. hvorfor står det da «klimaprofeter» i beste sendetid på nrk og påstår at ALL co2 MÅ fjernes fra atmosfæren. Hvorfor skulle det å utrydde CO2 få alt i balanse eller gjøre ting bedre?

Jeg klarer heller ikke å skjønne at å krangle om denne 0.04 % andelen av atmosfæren er skyld i våre samlede problemer , med de samme fastlåste pratepunktene som har vært diskutert opp og ned og i mente, skal kunne løse noe som helst? Hvis dette hadde vært det viktigste vi kunne gjøre, burde jo alle nasjoners samlede militære utslipp bli dokumentert og tatt med i regnestykket. Det er det såvidt meg bekjent ikke, og har heller aldri vært opplyst om.

5g og annen Stråling, mikroplast, GMO’s , farmakia på avveie i økosystemet, og klimamodifisering/geoengineering (h.a.a.r.p) er ting som skulle skape like mye engasjement om ikke mer, når folk skjønner hva dette innebærer på sikt.

Når det er sagt, konsensus er ikke vitenskap, og vi bør alle sammen være skeptisk når vi hører påstander som «science is settled» eller «97% of all the scientists agree»
https://www.corbettreport.com/the-crisis-of-science/

Tror det var et radioprogram på p4 en gang i tida der radioverten ringte rundt til tilfeldige personer og argumenterte med dem om hva som helst. Det som var litt morsomt var at han kunne argumentere stikk imot seg selv og skifte 180 grader fra person til person. Av og til kan det være både nyttig og lærerikt å utfordre oss selv til å gjøre dette. Hvis man er oppriktig og kun ønsker å forstå trenger man aldri være redd for å analysere sine egne meninger og argumenter.