Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskeskapte miljø- og klimaendringer – hva og hvorfor

“Men sølvskjeen min får du aldri - en families sønderrivende konflikt over formelt eierskap til ett talent pr. tolv personer” (Roman, 2019)

2 Likes

Luksusproblemer er relativt undervurdert: Var det ikke for luksusproblemer, ville mange knapt hatt noen problemer i det hele tatt. Makan.

Blir det for lite med ovennevnte luksusproblem (sølvskje), får man heller bare bytte plass på sølvskje og gullhår en liten stund.

1 Like

Jeg syns det er spennede med det landet, og noen mener jo at musikken vi har fra setesdal likner musikken de har. De har tilogmed gitt ut musikk sammen med oss der nede.Armenia har dansescener inngravert på fjellveggen fra flere tusen år tilbake før Kristus, og musikken betyr mye for dem, så det forundrer ikke meg at de har slike lange tradisjoner som ble sagt.
Fjellborgen Tushpa er også facinerende.
From the fifth to the third millennia B.C. in the higher regions of Armenia there are rock paintings of scenes of country dancing.

Ararat-kulturen ( i det Armenske høylandet ( Urartu eller Van ) eksisterte fra 1000 år før Kristus, og man ser her Vansjøen som nå er innlemmet i Tyrkia på kartet, men den lå før i Armenia.
Denne sjøen er så vakker. Det er Vansjøen i nærheten av Araratfjellet, der den første semitten gikk ut av Noas ark, nærmere bestemt semittenes stamfar, Sem.:slightly_smiling_face: Vi har hørt om vanene og æsene , asiamennene.
Urartu tilsvarer det hebraiske ordet Ararat . Man finner dette med Van, på Urartu-siden.
Kulturen heter også “The kingdom of Van.” Vi ser også på her i Armenia det samme nasjonalsymbolet for evigheten som på billedsteiner fra Gotland, som de kaller “Arevakhach”.http://www.arild-hauge.com/gotlandske-billedstener.htm
( nr 3 og 4 ovenfra )
Kart over det armenske høylandet, Araratfjellet, og Vansjøen.
Her er vansjøen, og man kan forstørre opp bildet, og det er eksepsjonellt vakre trær
https://no.wikipedia.org/wiki/Vansjøen
Tror de har et ordtak : Van i dette livet, og paradiset i neste.

2 Likes

Hinsides vakkert! Man må nok nesten til Norge for å finne noe like fint!

2 Likes

Værstein fra Norge:

V%C3%A6rstein

2 Likes

Hvis…

…gjør de en veldig dårlig jobb. Uavhengig av hva man mener om årsaken til klimaendringer, MSM er notoriske når de omtaler værfenomener som er knyttet til klimaendringer, til nettopp å IKKE forbinde disse med hverandre. Tvert imot har man sett at de brått avslutter innslag på direkten eller«mister kontakten» når noen plutselig går utenfor aksepterte rammer. Hadde MSM tatt IPCW -rapporten på alvor, hadde verdens nyhetssendinger og førstesider i avisene sett helt annerledes ut.

IPCW har dessuten et helt feil mandat, og er politisk styrt til å være så konservative som mulig. Oversatt betyr det at de ikke følger føre var-prinsippet, men tvert imot følger prinsippet om at de ikke trekker konklusjoner før de er 100% sikre. Det innebærer at de data de bygger på er gamle, ofte 10 år eller mer, og at de ligger langt etter den reelle utviklingen av klimaet, som endres med rekordfart.

Hvis man ønsker å forhindre katastrofale konsekvenser av mennesklig aktivitet, nytter det nsturligvis ikke å vente til man er helt sikre på at det går galt før man gjør noe med det. Da vil det være for sent. Man må heller forsikre seg om at man holder seg innenfor rammer som man regner som godt innenfor det man tror er trygt. Selv om det innebærer at man iblant har vært mer forsiktig enn det etterpå viser seg at var nødvendig.

Hvorfor er det bestandig dette hysteriske fokuset på co2 som er 0.04% av atmosfæren idag. Uansett hvor mange professorer nrk intervjuer fra bergens universitet som påstår at ALL co2 må vekk! Kommer ingen til å klare å overbevise meg om at co2 er rota til hele menneskehetens klimakrøll. Sola er den største faktoren i klimaendringer. Det betyr dermed sagt ikke at det ikke er mulig for mennesker å påvirke været. Ifølge Harvards David Keith er Geoengineering og SRM solar radiation management menneskehetens håp i å bekjempe «AGW» https://keith.seas.harvard.edu
Og hvis man går til www.nawmc.org/ sier dem rett ut at dem begynte med denne type teknologi for 70 år siden og nevner bl.a flere eu land som deltakere siden 60-70 tallet. Dem påstår riktignok at de5 var harmløst tørrispulver og bare det, men målinger gjort av jordsmonn og nedbør viser et helt annet bilde (søk opp Shasta County geoengineering hearing)
De fleste av oss har hørt om konspirasjonsteorien «chemtrails» en terminologi som bevisst blir brukt for å diskreditere alle som våger å sette søkelys på eller prater om dette temaet. Derfor vil jeg anbefale alle om å sette seg inn i og lese det de kan om emnet «geoengineering» og «solar radiation management» el SRM.
Til slutt vil jeg komme med en anmodning, jeg tror ikke på at co2 driver klimaendringer, jeg tror co2 fluktuerer på grunn av dem. Men dette er egentlig uvesentlig. Vi må være istand til å hjelpe hverandre med fakta uavhengig om vi er enig i hver enkelt detalj. Respekter at andre har et annet bilde av hvordan ting henger sammen og del informasjon og vi kan kansje etter hvert finne ut hvordan ting egentlig henger sammen.
Til sist vil jeg anbefale alle å sjekke ut geoengineeringwatch punktum org(fikk ik lov å legge link max 2 per innlegg)selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i alt Dane Wigington sier og mener står det respekt av jobben han og andre gjør for å tvinge dette temaet frem i lyset. Og vi ville aldri hatt direkte innrømmelser fra folk som David Keith uten arbeidet han har gjort.

Til sist ønsker jeg alle en flott dag og forhåpentligvis fremtid.

1 Like


Prøv å regne ut hvor stor prosent en liten pille utgjør av din kroppsvekt. Spiller det noen rolle om du tar 1 eller 2 piller? Det avhenger naturligvis av hvilken pille vi snakker om. Selv om co2 utgjør en liten andel av atmosfæren, kan effekten være stor. Co2 reflekterer varmebølger, og økt mengde innebærer derfor redusert utstråling fra jorda.

Solas styrke pulserer, og de siste årene har styrken vært lavere enn på lenge. Man skulle derfor forventet lavere temperaturer hvis det var sola som styrte temperaturendringene. Altså er det neppe sola.

Et annet element som har vært lite omtalt, er «maskeringseffekten», som kommer av innstrålingsreduksjon som følge av menneskeskapte utslipp av forurensende partikler, også kalt «aerosoler». Dette er partikler som svever i atmosfæren i relativt kort tid (dager - uker). Disse partiklene skygger for sola og bidrar dermed til redusert oppvarming. Den målte reduksjonen varierer fra rundt 10% over Antarktis, til nærmere 30% over deler av Russland. Dette skulle også bety en reduksjon av temperaturene, men det blir mer enn oppveid av effekten av økt co2-innhold i atmosfæren. Hva skjer hvis vi plutselig stopper utslippene av slike partikler? Effekten kan være en global økning på flere grader i løpet av 2-3 uker, i følge enkelte vitenskapelige studier. Da USA etter 11.september i 2001 stengte av all flytrafikk i noen få dager, var den målte differansen på ca 1 grad av dette alene.

Konklusjon: Hvis jeg var kaptein, ville jeg sagt alle mann på dekk for lenge siden. Alternativet er å vente og se til det blir for sent og dermed må rope «Redde seg den som kan!».

2 Likes

Var den lille istid menneskeskapt?
Det påfallende er at den lille istid faller sammen i tid med kolonialismen hvor europeiske makter drev med herjinger i andre deler av verden, noe som bla førte til befolkningskollaps og til gjengroing i tropiske områder. Bla var hele Amazonas dyrket opp før europeerne kom med sine våpen og smittestoffer til den nye verden. Gjengroingen av Amazonas og av andre tropiske jordbruksområder betyr feks at det oppstår regnskog som suger CO2 ut av atmosfæren. Den lille istid varte fram til den industrielle revolusjon hvor man begynte å brenne kull i store mengder.

Jeg har erfart at jeg ikke kan løfte noen, de må selv finne en måte å reise seg. Ellers faller de bare i det øyeblikket jeg slipper taket. Alt jeg kan gjøre er å avgi rom, og det har jeg heldigvis nok av.

1 Like

Der er vi helt enige AnneBrit. Det var upresist formulert av meg.

Dette handlier slett ikke om å fortsette å produsere i den rike verden og deretter fordele det.

Det handler derimot om å skape forutseninger for en økonomisk vekst i den fattigste del av verden. Å avgi rom er en god formulering.

1 Like

Det samme gjelder her på berget. Jeg tror jeg har lært det av å stelle krøtter. Og å kjenne gårdens historie. Sjøl har jeg egentlig ikke stått støtt, før jeg fant Jesus. Sånn sett er jeg veldig heldig - det har jeg bedt om siden ungdommen - lenge med ei strofe fra denne sangen:

For rundt 500 millioner år siden, da antall levende ting i havene eksploderte og skapninger først gikk på land, var atmosfæren på rundt 7000 ppm karbondioksid. Jorden var veldig forskjellig da: Solen var kjøligere , vår planet befant seg i en annen fase av sine orbitale sykluser, og kontinentene var klumpet sammen annerledes, endrede havstrømmer og mengden is på land. Havnivået var også høyere. Ingen av disse realiteter er relevante i dag.

Virkningene av dagens hurtige globae oppvarming føles av samfunn og eksisterende økosystemer tilpasset Holocene-klimaet i vår tid - ikke klimaet og CO2-nivået som eksisterte hundrevis av tusen eller millioner år siden-som ga økosystemer tid til å tilpasse seg.

Havene blir varmere:

The world’s oceans have absorbed about 93% of the excess heat caused by greenhouse gas warming since the mid-20th century** , making them warmer and altering global and regional climate feedbacks. Ocean heat content has increased at all depths since the 1960s and surface waters have warmed by about 1.3° ± 0.1°F (0.7° ± 0.08°C) per century globally since 1900 to 2016.

https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/oceans-warming-faster-than-ever/?fbclid=IwAR00E2BFm_WlzluR6MXqHzQHRbk-8PiPyYRQ0iMq-eUMol8N0Y7alc7-IIE

main-qimg-bcbfdb4cef35206406c0d40cac3f5b7c

https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

Den svekkende solen var ikke årsaken for den lille istiden. Sterke vulkanske utbrudd spesielt, men også en mindre mengde klimagasser i atmosfæren var viktige faktorer i denne perioden med kjøligere klima i det 16. og 17. århundre, viser en ny studie.

Disse faktorene kan ikke forklare global oppvarming observert de siste 50-100 årene. Videre er det fysisk feil å si at planeten er “på vei ut av” fra den lille istid.

Den lille istiden var “Et veldig kortlivet og ubetydelig klima og sosial forstyrrelse” bare rundt 0,5 ° C kjøligere enn tidlig på 1900-tallet.

Det påvirket ikke engang hele verden, som uniform, samtidig. Det “vandret” over ulike deler mens det var oppvarming i mellom.

Til sammenligning har temperaturen steget med en full 1 ° C de siste 120 årene, og 0,7 ° C over de siste 40 årene.

https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/archive/2011/study-on-the-little-ice-age-low-solar-activity-just-marginally-cools-the-climate

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2011GL050168

Hvorfor 0.04% påvirker mye:

https://qr.ae/TUtozm

Hvorfor det ikke er solen:

Hvis solen er en så viktig drivkraft for jordens klima, hvorfor har hele planeten (luft, hav, land og is) oppvarmet raskt de siste 60 årene, mens solaktiviteten har gått ned?

Hvis oppvarmingen var forårsaket av en mer aktiv sol, ville forskere forvente å se varmere temperaturer i alle lag i atmosfæren. I stedet har de observert en avkjøling i den øvre atmosfæren, og en oppvarming på overflaten og i de nedre delene av atmosfæren. Det er fordi drivhusgasser fanger varme i den nedre atmosfæren. Et veldig klart menneskelig fingeravtrykk.

https://qr.ae/TUnhAD

Jeg kan ikke se noen annen logisk forklaring enn at jesus og vennene hans står bak, men jeg kan jo selvfølgelig ha misforstått hele drivhuseffektteorien.

1 Like

Forklaringen er at varmere klima gir utvidet vekstsesong .For noen varmekrevende sorter planter som druer til vinproduksjon er varmere klima bra , og utvidet vekstsesong gir mer mat, og flere arbeidsplasser i matproduksjon til en økende befolkning.

– Kva meiner du; er Noreg i ferd med å verte eit vinland?

– Utfordringane for Noreg er at me har for kort vekstsesong. Nye sortar, og pågåande klimaendring vil gjere at me får betre føresetnadar for dette i framtida.


Allways look at the bright side :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Like

Hvis CO2 fluktuasjon hadde drevet klimaendringer og dette systemet er så følsomt at 0.01% ene eller andre veien skaper katastrofale endringer i atmosfæren. hvorfor står det da «klimaprofeter» i beste sendetid på nrk og påstår at ALL co2 MÅ fjernes fra atmosfæren. Hvorfor skulle det å utrydde CO2 få alt i balanse eller gjøre ting bedre?

Jeg klarer heller ikke å skjønne at å krangle om denne 0.04 % andelen av atmosfæren er skyld i våre samlede problemer , med de samme fastlåste pratepunktene som har vært diskutert opp og ned og i mente, skal kunne løse noe som helst? Hvis dette hadde vært det viktigste vi kunne gjøre, burde jo alle nasjoners samlede militære utslipp bli dokumentert og tatt med i regnestykket. Det er det såvidt meg bekjent ikke, og har heller aldri vært opplyst om.

5g og annen Stråling, mikroplast, GMO’s , farmakia på avveie i økosystemet, og klimamodifisering/geoengineering (h.a.a.r.p) er ting som skulle skape like mye engasjement om ikke mer, når folk skjønner hva dette innebærer på sikt.

Når det er sagt, konsensus er ikke vitenskap, og vi bør alle sammen være skeptisk når vi hører påstander som «science is settled» eller «97% of all the scientists agree»
https://www.corbettreport.com/the-crisis-of-science/

Tror det var et radioprogram på p4 en gang i tida der radioverten ringte rundt til tilfeldige personer og argumenterte med dem om hva som helst. Det som var litt morsomt var at han kunne argumentere stikk imot seg selv og skifte 180 grader fra person til person. Av og til kan det være både nyttig og lærerikt å utfordre oss selv til å gjøre dette. Hvis man er oppriktig og kun ønsker å forstå trenger man aldri være redd for å analysere sine egne meninger og argumenter.

2 Likes