Nyheter MDTV Forum Om Doner

Menneskerettsgrupper i Israel krever slutt på våpensalg til nazister i Ukraina


#21

Igjen, det var kommunister som nødvendigjorde SA, da de løp rundt og banket folk slik som de gjør i dag.

Hvorfor klarer du ikke se dynamikk når det kommer til 2vk? Er et fordi du er dame, og gjør det flokken forventer av deg?


#22

Ja det er slik runeulv sier. Hitler sin bevegelse var kristen, eller rettere sagt de tolererte ingen innad i sine egne rekker som var motstandere av kristendom. Hitler-jugend var omtrent som speidere å regne som da rett som det var ble overfalt av voldelige kommunister. 99% av alle kommunister i Tyskland på den tiden var jøder. Så da stiftet de disse tingene for å forsvare sine egne folk.


#23

Stammekriger, akkurat som i Ukraina nå. It takes two to tango, som det heter på new-norsk. De er som duracell-kaniner - det er bare å sette inn batteri.


#24

De var ikke kristne, de tilba den svarte sola. Og det var ikke for sine kommunitiske sympatier, at jødene ble uglesett. Det hadde mer sammenheng med deres økonomiske rolle.


#25

Joda det var de.

Ja det gjorde de også, selv om det selvfølgelig ikke var det symbolet de generelt brukte. De hadde vel både forskjellige versjoner av Solkorset, men også da det litt mer kjente Swastika symbolet som også representerer solen. Ikke en svart sol, men Solen, som de virket å være glade i.

Ja, og Hitler ryddet opp på vegne av befolkningen.


#26

Jeg går rundt mennesker som synes jeg er et fryktelig dårlig menneske som ikke tror at tyskerne klikket og gasset 6 millioner jøder. De samme menneskene vil eksludere meg fra det gode selkskap fordi jeg heller vil tro at holocaust er krigspropaganda, enn at 75 millioner tyskere kollektivt klikket og bestemte seg for å gasse 6 millioner jøder i hjel med innsektsmiddel. I løpet av en 5 års periode skulle altså det eneste folkeslaget i verden som antageligvis har en prosedyre på å ramle på sykkel. Ha bestemt seg for å utrydde alt som fantes av jøder uten å etterlate seg juridiske vedtak som viser at staten var involvert. I løpet av 10-15 års periode skal vi altså tro at Adolf Hitler hadde så sinnsykt gode overtalelsesevner at han overtalte hele det tyske folket til å klikke og bare gå rundt og ønsket å drepe en jøde. Ikke ulike en zombie egentlig.
Å tvile på denne zombie versjonen av den gode den onde og den grusome i offentligheten er da i tillegg å anse som hatkriminalitet. Det er sjeldent jeg bruker tid på å kommunisere med mennesker som går rundt å tror på denne zombie fortellingen.


#27

Bare for at noen av dem kalte seg kristne, betyr ikke at de var det. Katolikker kaller seg kristne, de også, men de ber til himmeldronningen.


#28

Soros hacket.


#29

“Feiringen av jomfru Marias dronningverdighet har ulike røtter. I noen gamle ikoner er Maria avbildet sammen med Kristus Pantocrator (gr: pan = all, ktratos = makt), den allmektige regjerende konge.”

“Hva betyr det så at Maria er Himmeldronning? I det gamle Testamente var det kongens mor som var dronning. Kongene hadde mange hustruer, og ingen av dem kunne passende kalles dronning. Den æren var reservert for kongens mor, og hennes autoritet overgikk langt de mange «dronningene» som var gift med kongen.”

De ser altså på Jesus Kristus som den allmektige regjerende konge og på Jesus sin mor, som dronning. Så selv om de også ber til Maria, så er de følgere av Kristus, altså kristne.
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/aug22

Jeg tror du, i likhet med mange andre trenger litt Goebbels angående dette temaet, da får du historien direkte fra kilden uten et talmudsk filter før informasjonen når hjernene våre. :slight_smile:


#30

Ok. Sionistisk da. Hva er forskjellen?


#31

Dette var svakt. Nazimen er et ektefødt barn av div jødiske revolusjonsforsøk etter 1. verdenskrig


#32

Det viser bare hvor lite du forstår av Jesus og hans lære. Du kan ikke tilbe en, og følge en annen.


#33

:musical_note: Oh the protestants hate the catholics
and the catholics hate the protestants :notes:

Katolikkene er selv klare på at de ærer Maria, men reserverer sin tilbedelse kun til den treenige Gud. De kan imidlertid også be Maria og helgenene om forbønn, for så vidt på samme måte som de kan be om forbønn fra levende i menigheten. Menigheten for katolikker består både av levende og de avdøde som allerede, etter katolikkenes tro, er i himmelen.

Og de identifiserer nok ikke Maria med Astarte eller andre kvinnelige guddommer fra andre religioner, selv om noen muligvis ser på disse førkristne skikkelsene som et slags frampek.

Her er resten av sangen jeg siterte over:


#34

Nei, det viser bare at du kverulerer siden det ikke var min personlige forståelse av Jesus og hans lære du kom inn på, men den katolske tro. I den trosretningen anser de Kristus som den allmektige regjerende konge som de både tilber og følger. I tillegg både synger de om og ber de til Maria siden hun er hans mor. Man skal hedre sin far og mor så det tipper jeg Jesus synes er greit, så fremt det ikke tar helt av da vel og merke.


#35

Hitler’s ideas about the Aryan race came from the Thule Society. Thule was supposedly a lost island inhabited by a ancient race that were “masters of wisdom” (much like the mythology of Atlantis or Lemuria and the spiritual hierarchy, the White Brotherhood today). Though unseen, they are a superior highly intelligent beings working behind the scenes (as Benjamen Crème states). Hitler believed he was in contact with them and that they gave him power and energy. Through his alleged contacts with this mythical superior race, he believed he was destined to lead the Aryans to rule the world. Hitler’s vision of the world was that Germany would unite the world under his leadership which would last for 1,000 years

http://www.letusreason.org/Nam%2037.htm

Contance Cumbey, in her book “ The Hidden Dangers of the Rainbow ” summarized Hitler’s path to being Germany’s messianic figure: “While still a very young child, Hitler was initiated into the finer mysteries of the occult. He attended a Benedictin monastery school near his German home. “The occult interests Hitler gained in this school, stayed with him all of his adult life and helped to shape his future spiritual philosophy .”

Cumbey: “While Hitler was in Vienna pursuing a career as an archi­tect and artist, he spent his spare time in occult bookstores and libraries, acquainting himself with the mysteries of metaphysical lore and gaining the acquaintance of adepts in both “white” and “black” magic. Transcendent states of consciousness and mind expansion fascinated him and he devoted every spare cent and minute to the pursuit of higher consciousness. Yoga, astrology, Eastern and Western “paths” to this goal proved too slow for his ambitions and like many impetuous New Agers of today, he decided to accelerate the process by supplementing meditation with drugs [Mescaline] ( p.101the Hidden Dangers of the Rainbow”)
Denne boka sier Metamfetamin/Pervitin :
https://spartacus.no/boker/hitlers-rus

Hitler, Himmler and Goebbels were Catholic in their background before they indulged themselves into a new spiritual worldview.

Det synes som om det er på sin plass å spørre seg om Operation Paperclip tok over noen som den dag i dag driver med noe liknende, men det må jo da være den yngre generasjon.

Bedraget er at de som kalles ascended Masters av noen, er de falne englene til Lucifer. Nefilim er vel avkommet, hybridene, en mix av de falne englene og menneskene, da de blandet seg med menneskelig DNA.( Genesis 6 )


#36

Her har du ikke slitt deg ut med å finne gode kilder.


#37

Constanse Cumbey henviste til et par bøker , kommer tilbake til det om jeg finner dem.


#38

Her er en som jeg ikke har lest selv, men den forfatteren jeg nevnte mente den var bra.


#39

Jeg har ikke sett denne selv, men den har fått god omtale.


#40

Benjamen Crème hadde vel khazar-jødisk far som var nettopp de folkene Hitler kjempet imot. Sannsynligheten er derfor stor for at det vedkommende skriver er en del av demoniseringsprosessen mot Hitler. Ikke det, de hadde vel noen okkulte symboler og muligens ett og annet prosjekt som kan anses som okkult, men det var vel ikke det som var drivkraften i systemet deres. Det er bare å se på den tyske befolkningen fra den tiden, de ble sunne og friske og virket glade og lykkelige som følge av politikken Nasjonalsosialistene førte. Om man forbinder det okkulte med negative ting, svart magi, ondskap osv så ser er det ikke dette som gjenspeiler seg i den tyske befolkningen fra den tiden. Dagens verden derimot er noe annet.