Nyheter MDTV Forum Om Doner

Meningsmåling: Folk i mange land tror koronaviruset er mer dødelig enn det virkelig er

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/meningsmaling-folk-i-mange-land-tror-koronaviruset-er-mer-dodelig-enn-det-virkelig-er/

Kommunikasjonsfirmaet eller PR-byrået Kekst CNC har gjennomført internasjonale meningsmålinger om koronasituasjonen og folks holdninger til den siden april 2020. 27. juli 2020 ga de ut en måling der hovedresultatene kan lastes ned her (pdf). Noen av funnene er spesielt interessante: Voldsom overvurdering av dødeligheten Når folk blir spurt om hvor mange prosent av befolkninga i…

7 Likes

Vi vet ikke hvor dødelig viruset er - ennå.
Til det har vi altfor lite data- og det er altfor mange som ikke er blitt friske ennå.
Jeg tror ikke korona- crooning er tingen for deg, Pål. Hold deg til ting der du har litt greie på, og styr unna sysningen.
Det er heller ikke døden vi er mest redd for. Men hva vi må leve med.

Dødeligheten av CV er større enn den trenger å være iflg. mange leger, for iflg. dem finnes det en sikker og billig kur, nemlig kombinasjonen HCQ og sink. Les mer om den på twitter og emneknaggen #ZelenkoProtocol og her: https://fort-russ.com/2020/08/these-two-charts-should-land-dr-fauci-in-prison/?utm_medium=ppc&utm_source=push&utm_campaign=push%notificationss&utm_content=varies

1 Like

‘Marineringen’’ har utvilsomt sin hensikt - og sin effekt . . . . :confounded:

2 Likes

Crooning er en slags fuglesang, også brukt om smørsangere.

1 Like

Artikkelen henviser til meningsmåling og ikke til steigan sin mening.

1 Like

Kan jo være at folk ikke er trygge på % beregninger.

3 Likes

Jeg er overbevist om at det er med overlegg at skolen spyr ut folk med matteskrekk, slik at de overlater slikt til mattemagikerne.

3 Likes

Det er mye data om korona-virus nr 19, og så langt viser de dataene en overlevelse på 99,5%. Som alle nye virus rammer det hardt i starten, så avtar det over tid. Så de fleste av oss lever nok til neste år, når korona-virus 8 eller 12 kommer på besøk fra Kina.

2 Likes

(Begrepet ‘marinering’ trenger presumptivt ingen ytterligere klargjøring…)

2 Likes

Følg gjerne dine egne råd.

2 Likes

Det er ikke det det handler om. Det handelr om du bryr deg om andre, eller er mest opptatt av å få leve ditt eget liv uhindret.

Og hva er bidraget ditt? Du er jo så inngrodd satanistisk at du ønsker å begrense andre, for å beholde egen frihet.

Forsiktig nå! Hvem er det som er satanistisk? Den som motstår ham eller den som forsvarer ham. Hva er det som står i bibelen om de siste dager? Ser du ikke hva som skjer?

2 Likes

Tolket på en annen måte; Annebrit ønsker å begrense andre så hun kan vise hvor empatisk hun er

3 Likes

Mens du vil heller tjatte deg en viss plass? Jeg er laget slik at jeg ønsker å at hensyn til mine medmennsker, om det så er å legge varene med barcoden riktig, eller å holde smittepresset nede. Som tideligere renholder, vet jeg at det er avgjørende for mange yrkesgrupper.
Alternativet er å bli påtvunget vaksine.

Hva er det med deg? Er dette måten vi skal oppføre oss på overfor hverandre som mennesker eller som Kristen? Det er veldig alvorlige anklager du kommer med. Satanistisk? I alle dager!
Det er flere mennesker som dør av sult enn av denne influensaen. Skjønner du det? Teller ikke mennesker om de sulter ihjel? Er det å få penger uten å måtte jobbe så behagelig at du ikke trenger bry deg? Folk selger alt de har får å overleve fordi de ikke har inntekt. Studenter mister sin utdanning men studielån blir ikke ettergitt. Gamle sitter ensom og forlatt fordi det ikke er lov å besøke dem.
Sett i gang en dugnad. Bring mat til folk som ikke har. Det finnes selv i Norge.
Corona er en influensa. Hysteriet er et våpen for å undertrykke oss.

4 Likes

Been there, done that- uten korona. Jeg synes vi bør se på dette som en advarsel, og en fordømmelse av vår nåværende livstil - som jeg er faktisk ikke kan vente med å bli kvitt.

Å ja men da er jo alt i orden jo! Ikke bry deg om folk dør for ingenting annet enn løgner. Vi begge vet hvem som er faren til løgn.
Du vet at det er løgn. Jeg vet at du vet at det er. Likevel er du likegyldig overfor dine medmennesker. Kanskje du bør ransake deg selv mens du har tid.

2 Likes

“Alternativet er å bli påtvunget vaksine”.
Hm. Var det ikke hensynet til medmenneskene? Og hvorfor må du påtvinges dette. Tar du det ikke frivillig når det kommer?

4 Likes