Nyheter MDTV Forum Om Doner

Men hvorfor kaller vi det klassekamp?

Om jeg kan forklare min kritikk på en rasjonell måte, så bryr jeg meg ikke om hva andre kaller kritikken. Grunnleggende identiteter reflekterer grunnleggende interesser, og det er åpenbart at jøder reflekterer jødiske interesser, og at jøder med høy analytisk/verbal intelligens korrumperer vestlige institusjoner mot å tjene jødiske interesser. Siden jeg er pro-norsk, så er jeg derfor anti-jødisk.


identiteter

Det hadde sikkert vært fint, men enn så lenge så er det de uten sosial status og en karriære de kan miste, man har å jobbe med.

Robert Steele har inngående kjennskap til hvor CIA fungerer. Men også han gjentar stadig det er “sionistene” som de som står bak
-Jeg har selv organisert disinfo-kampanjer
sier han
Robert Steele bruker “sionistene” for å deflektere ansvar fra CIA

Enhver som påstår at Hellas eier EU og verden er anti-gresk.
Israel og Hellas har samme størrelse
Hvor lenge skal vi akseptere tullprat før vi må konfrontere dem?

Det var ikke “Israel” / “Mossad” som stod bak 22/7, det var frimurerne. Men hvor mange nettsteder har fått med seg så mye som det?
3 kanskje

-Jeg har full rett til å kritisere Israel for 22/7 --> antisemittisme
Hvis 90% kjøper den også -> antisemittisme

-Jeg har full rett til å kritisere Israel for 9/11 --> antisemittisme
Hvis 90% kjøper den også -> antisemittisme

-Jeg har full rett til å kritisere Israel for Syria-krigen --> antisemittisme
Hvis 90% kjøper den også -> antisemittisme

VT fortalte at israel stod bak Sandy Hook (?)
VT er notorisk antisemittisk. Men hvorfor? Gordon Duff er CIA.

Antisemittene omskriver “jøder” til “Israel” for å framstille seg selv som ikke-rasistisk

Det varer forhåpentligvis ikke så lenge til.
anti-semite

Kjell :
“Når steigan.no fylles med NS-prat og anti-semittisme, da kan det være NS-sympatisører … eller også PST folk”

Et unyansert utsagn som også burde inkludere dem som mener skolens historieundervisning har viktige mangler.For eksempel mangler dette med kunnskap om Milner-gruppens påvirkning på historien, som ikke er ubetydelig. Universitetet i Oslo har tilgang til " Dictioanry of National Biography", men det var det bare institusjoner som hadde.
Her står det noe :
https://archives.bodleian.ox.ac.uk/repositories/2/resources/3232

Man finner noe ved å gå inn fra The coefficient ( dining club ) sine linker, og havner da på London School of economics.

https://archives.lse.ac.uk/Record.aspx?src=CalmView.Catalog&id=7MGF%2FE%2F1%2F005&pos=1

The Dictionary of National Biography began in 1882 as an ambitious project spearheaded by George Murray Smith to produce a biographical dictionary of prominent British and Irish figures from the earliest of times up to 1900.
https://www.ancestry.com/search/collections/1981/

Dersom det skal bli slik at vanlige folk skal forsøkes skremmes fra å undersøke historien med et kritisk blikk , for bedre å se hvilke krefter som virker på den, da bør man jo være på vakt mot manipulasjon i mange forkledninger. Det er jo ikke myndighetenes oppgave å undertrykke befolkningen, bare fordi de vil at de skal bli et lett håndterlig bytte for en ny verdensorden.

Det minner i såfall om da den romersk-katolske kirken utgav “Passio Olavi” om Olav den helliges mirakler, og med latin kun for de lærde, tok monopol på kunnskapen, og da ikke folket kunne lese, var de avhengige av at noen andre formidlet kunnskapen gjennom disse, eller å lære gjennom alle de kunstneriske utskjæringene i kirkene.
Ser vi på den kampen vi har hatt her, så var det ikke nok at Alaric inntok Roma i 410.

Boktrykkerkunsten ble heldigvis et gjennombrudd, men i England brant kirken folk på bålet som ville gi folket Bibelen på eget språk. Både Martin Luther i Tyskland og william Tyndale i England måtte bryte med den romersk katolske kirkens lov for å gjøre sine oversettelser.Pavens mann satte Paven over skriften.Da sa William Tyndale sa at han ville sørge for at gutten bak plogen skulle kjenne bedre til skiften enn pavens mann. Dette kan også sees som en vilje til å bidra til folkelig uavhengighet, og en frihetstrang, kanskje en variant av Kong Sverre som talte Roma midt imot.

Bibliotekene har mangler, så det er fint om det kommer innspill til hva de bør kjøpe inn, så studenter kan få tilgang f. eks

Angående det Kjell omtaler som anti-semittisme , så bør det også nyanseres, som du var inne på, for her inkluderes kanskje tilogmed Adam Green videoer, som jo bare er kritisk informasjon fra en amerikansk patriot med britiske aner.

Hvordan kan man se det ? Hvordan oppfører de seg ?

Adam Green definerer Jewish Supremacy som “det onde”
Jana Ben-Nun, en anti-trump Adam Green’er, fremstilte 9/11 som “Israel”. Essensen i Mein kampf er at man gir jødene (idag Bibi) ansvaret for krigene i verden.
Idag blir det
Det var Israel som stod bak Afganistan-krigen
Det var Israel som stod bak Irak-krigen
Det var Israel som stod bak Iran-Iraq-krigen
Det var Israel som stod bak Libya-krigen
Det var Israel som stod bak Syria-krigen

-> antisemittisme, hvor “Israel” brukes istednfor “jøder”

GreyZones Aron Mate prøvde å få gjest i studio til konkludere at det var Israel som stod bak dagens Iran-krigen. Så laget han det som overskrift for video
-Israel står bak
(selv om gjest i studio ikke sa det)
Så ble steigan.no overkrift

Israel har spilt en nøkkelrolle i USAs aggresjon mot Iran

I overenstemmelse med antisemittiske holdninger

I Norge er religionen at “det onde” er forskjellsbehandling. Da blir “Guds eget folk” likestilt med “det onde”. Tilsvarende i norske historiebøker om nazistene. nazistene blir framstilt som noen som tror de er bedre enn andre -> hva som skjer når sosialdemokratisk politikk ikke blir ført. Steiganister er intet unntak her, de er sosialdemokrater.
Nordmenn oppfatter nazistene som “det onde”, og jødene som “det onde” -> antisemittisme

Å diskutere holocaust-historie med en nordmenn forteller oss at her har vi verdens største idioter -> se dokument.no i anledning Holocaust. -> neandertaler-historie.

Det har jeg ikke sett, men det han ser, er behandlingen av palestinerne, og det ser også trunews.Blandt annet var det et intervju der, hvor man fikk høre at de som ville hjelpe palestinerne med å få bedre tilgang til vann, ble skutt på. Vet ikke hva du syns om det, Kjell, om det handlet om deg.

Grunnen til at en skutt Palestiner får 100 ganger mere oppmerksomhet i media - enn f.eks. en jente i India, som blir gjengvoldtatt og drept på vei til rettsak for å vitne, er at nordmenns religion dreier seg om å definere Israel som det onde, ikke hinduister …
Norge har deltatt i kriger med 3+ millioner døde, mens Israel ligger på ca. 50.000 drap på Palestinere.
Norske flyvere deltok i massedrap på tyskere (millioner). Så deltok Norge Libya (50.000-250.000)
USA drap av sivile - 10 millioner
Israel = max 100.000
Forskjellen er 100 : 1
Barn ble forgiftet/syke med bomber i Korea. NRK sier ikke ett ord om det.

Dette er forfatteren av “The war on Terror” :

1 Like

Det er en mening. 9/11 er fortsatt ikke oppklart, men George H. W. Bush og George W. Bush innrømmet at de dekket til 9/11. George H. W. Bush ble henrettet.
VT (antisemittisk CIA outlet) hevdet at Mossad stod bak Sandy Hook. Det høres litt sprøtt ut, men antisemitter er sprøe.
Steve Ben-Nun var overholdet ikke enig med kona Jana Ben-Nun om 9/11.
Trump er alliert (eller representerer) de som vil JFK-morderne til livs. Idag blir JFK-morderne = 9/11-skyldige. Jim Garrison lokaliserte JFK-morderne til amerikansk etterretning og frimurersjef/Italia.

After a long battle with vascular Parkinson’s disease, Bush died at his home on November 30, 2018.
George Herbert Walker Bush (June 12, 1924 – November 30, 2018)

George H. W. Bush var ikke i kista under hans begravelse. Eksekveringen kom etterpå. Det ble Bush’ene informert om i konvolutter

Video 7:30-- George W. Bush har skiftet side til Trump (da snakker vi FBI forhør) -> Pence er avslørt (som en infiltratør)

Meghan McCain admits her father was executed, says you can’t kill him again

Jeg har ikke sett nordmenn som gjør noe av dette systematisk:

COINTELPRO Techniques for dilution, misdirection and control of a internet forum…

There are several techniques for the control and manipulation of a internet forum no matter what, or who is on it. We will go over each technique and demonstrate that only a minimal number of operatives can be used to eventually and effectively gain a control of a ‘uncontrolled forum.’

https://cryptome.org/2012/07/gent-forum-spies.htm

Det er mange måter å kontrollere informasjonsflyten, og shilling er kun en av dem.

1 Like

Interessant

- 24. Silence critics. If the above methods do not prevail, consider removing opponents from circulation by some definitive solution so that the need to address issues is removed entirely. This can be by their death, arrest and detention, blackmail or destruction of their character by release of blackmail information, or merely by destroying them financially, emotionally, or severely damaging their health.

Dette er nok noe jeg er rimelig sikker på at ikke gjøres i Norge. Makta har fått psykiatrien til å dele ut koko diagnoser, men det er i hovedsak til nasjonalister.

Per-Aslak Ertresvåg gikk til sak med det som anklage.
Dr. Rauni Leena Luukanen Kilde snakket om “aggressiv kreft”

Ukjent nettsted for meg

rømte fra Steigan, når han ble presentert bevis for at Breivik ble terrorist fordi norske myndigheter hadde brukt PST og andre tvilsomme maktmidler for å stenge ned organisert motstand mot masseinnvandringen.

At myndighetene jukser på dette viset, og ikke bare i Norge, er årsaken til at uorganisert memesentrert motstand ble valgt denne gangen.

Jeg tror også at det var PST som hacket Nordfront, da det skjedde etter at Frp ikke lengre hadde justisministeren. Da myndighetene har store problemer med å stenge de uorganiserte ned, så blir det fort at de konsentrerer seg ennå mer om de organiserte, og det er et mønster vi ser i de fleste vestlige land.

Jewish Organizations Seek To Shut Down Adam Green’s “Know More News”

Adam Green exposes InfoWars, live on InfoWars

Det er å som høre på Goebbels

Hvem som stjal $21 trillion fra det amerikanske budsjettet gir oss svar på hvem som styrer verden.
$21 trillion = å stjele et Kina.
Her blir Adam Green svar skyldig. Han prater tøv om hvem som styrer verden.

P.S. $22 andre trillion kan helles ikke redegjøres for av FED og finansdepartementet. Vi snakker om en korrupsjon på er på nivå med Bibi * 100 mill

Under høring i Senatet innrømte FED at de ikke hadde peiling på hvor det var blitt av $7 trillion.
$7 trillion = Israels GDP * 23.
Vi må bare trekke konklusjonen at antisemittene, som mener at Israel stjal alt sammen, er idioter.

Det vi har av plausible svar er at de $21 trillion gikk til hemmelig amerikanske romprogram og D.U.M.Bs, ikke Israel. israel har ikke D.U.M.Bs. De er ferdig med en gang atombombene faller.

Jeg kan ikke se lokalsamfunn i illustrasjonen din, er det noen spesiell grunn til det?
Jeg mener personlig at sterke lokalsamfunn er en av de viktigste byggestenene i en sterk og uavhengig nasjonalstat.

2 Likes