Nyheter MDTV Forum Om Doner

Men hvorfor kaller vi det klassekamp?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/men-hvorfor-kaller-vi-det-klassekamp/

I vår analyse av den offensiven som verdens milliardærer fører an i under påskudd av «klima» skrev vi: Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp. Noen lesere har reagert på dette og spurt hvordan dette kan være klassekamp. Det er mange som er imot denne offensiven uten å definere seg som…

7 Likes

Det var ingenting galt med artikkelen. Det var ren logikk.
Elbiler er bra for miljø for de bruker ikke olje eller bensin. Bra å glemme at de derimot må ha andre ting eliten vil ha oss krige for så batteriene til disse miljøvennlige bilene kan bli produsert av andre miljøforurensende stoffer. Så kan krigene for olje fortsette for andre og mer lukrative ting det kan brukes til. Ikke oppvarming eller strøm da for da finnes det jo ingen grunn til å rasere miljøet for å sette opp disse vakre vindmøllene så blir jo fuglereservatene borte og reinsdyrnæringen og da er det fritt frem for gruvebedriftene og grave opp alt de vil.
Ja, våre politikkere er veldig gode til å heve sin egen inntekt gjennom bestikkelser fra de som tjener grovt på å ødelegge Norge.
Sorry, jeg skjønner ikke hva det var som var galt eller vanskelig å skjønne med artikkelen om klassekampen fordekt som miljøengasjement.

6 Likes

Jeg leste at noen familier (Rothschild) indirekte kontrollerte 50% av verdens verdier. De familiene teller ikke “32 mill”, men 1/ 10.000 av det.
De som eier verden kan arresteres på en dag.
Folk som Mark Zuckerberg / Bill Gates eier ingenting fortalte Kameran Faily.
Facebook er “Lifelog”, et CIA prosjekt -> Facebook er et overvåkningsprogram.
CIA er selvfølgelig kommunister.
Hollywood er en institusjon for å indoktrinere folk, også liberalere.
Problemet med USA er halve USA -> borgerkrig må til (bevis: Nå man setter seg ned på en kafe må man regne med at ved nabobordet sitter en som ønsker å avvæpne deg eller tvangsvaksinere deg)


NWO kommunist

4 Likes

Og dette hadde ikke vært mulig om ikke den revolusjonære klassen dolket den hvite arbeiderklasen i ryggen, med utrensingene av enhver som påpekte at arbeidere også har andre identiteter enn arbeiderklasse, slik at det var fritt frem for kapitalistene for å fylle opp med innvandring, i trygg forvissing om at sosialistene ville stilne enhver stemme som protesterte.

3 Likes

Den hvite arbeiderklassen har dolka seg selv i ryggen, ved å stille opp til hogg. Vel fortjent, spør du meg.

Så det er slike holdninger som skal få dem til å være med på klassekampen?

Ikke rart at de rikeste vinner.

2 Likes

Alligevel bider man mærke i, at politikerne, den “marxistiske venstrefløj” og de fleste bilder sig selv og hinanden ind - og dét endnu mere skingert end nogensinde hér under den enerådende postkoldkrigs-neoliberalisme, at vi har demokrati, og altså underforstået nærmest lever i et klasse-lige eller klasseløst samfund.
Den “moderne” venstrefløj har altså behændigt pillet hjørnetænderne ud af Marx og Lenin, som ellers gang på gang accentuerede, at vi lever i et klassesamfund under borgerskabets diktatur, sløret som formelt repræsentativt demokrati.
Det burde egentlig være elementært let-gennemskueligt, at den klasse, der har tilegnet sig produktionsmidlerne, og dermed har den økonomiske magt i samfundet, også har den politiske og ideologiske magt i samfundet. Hvordan pokker skulle borgerskabet ellers sætte sin magt igennem, hvis den ikke samtidigt eksplicit eller implicit tavst indforstået havde den politiske og ideologiske magt? Dets ideologiske magt udtrykkes fx via den generelle og indforståede tilslutning til dens overordnede begreber som demokrati- og frihedsbegrebet (hvordan lønslaveri som samfundets produktionsform så end hænger sammen med frihed!) .
Staten får sin indtægt ved at beskatte kapital og lønarbejde, som borgerskabet jo behersker. Staten og dens finansiering, herunder af stats-, uddannelses- sundhedsapparatet, infrastrukturen, velfærdssamfundet,osv, er altså afhængig af private kapitalgruppers indtjening, hvilket jo sætter staten i en unik afhængigheds-position til disse - hvorfor man måske bedre forstår at statens politiske apparat hele tiden promoverer kapitalens/ borgerskabets interesser - det være sig arbejdsmarkedspolitik, infrastruktur, udenrigspolitik.

4 Likes

Og dere bilder dere inn at dere kan hoppe over deres egen skyld for at det ble slik.

2 Likes

DE rike vinner takket være folk som deg, som er mer opptatt av å holde folk som ikke har den samme genetiske sammsetningen som deg selv unna matfatet, enn hvem som bestemmer at det skal være sånn.
Du er som en pavlovsk hund.

4 Likes

Per Dorup: det du skriver om “marxistisk venstrefløy” kan være riktig når det gjelder Danmark,men ikke i Norge. Her er absolutt alt som har med marxisme å gjøre utryddet til fordel for grønn industrireising og EUs politikk om New Green Deal. Kursen dette miljøet har i Norge er å være Ja til EU ved valget i 2021,iallfall dypt splittet.
Her har man en humoristisk situasjon.Berit Jagman heter en dame med lang fartstid i RV/Rødt. Hun er behørig intervjuet i Aftenposten 30 januar 2020 hvor hun redegjør for - som leder av Grønland Beboerforening - at bydelen drukner i kriminalitet. “11,6% av all kriminalitet i hele Norge skjer her”. Jagmann: “Vi kan ikke akseptere at alle byens rusmisbrukere og kriminelle er her.”
Den blogg som da i årtier har skrevet og dokumentert denne utviklingen av Oslo øst heter Human Rights Service.
Men den er da etter EU-kriterier ikke politisk korrekt og får lunkne 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
Klassekampen derimot er hundre prosent politisk korrekt og får årlig 44,9 millioner i statsstøtte.
Nå vil da den “marxistiske venstrefløj” frata HRS disse kronene og Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Klassekampen i dag:
“Staten kan ikke finansiere en blogg som nører opp under fordommer mot muslimer.”
Derfor er det all grunn til å tro at RV/Rødt veteranen Berit Jagmann aldri vil bli intervjuet i Klassekampen om kriminaliteten på Grønlamd. Borgerlige Aftenposten kan skrive om slik vulgære folkelige problemer.

7 Likes

De rike er tilhengere av, og står bak masseinnvandring. De rike er tilhengere av, og står bak globalisering og åpne grenser. Bernie Sanders kom med det som kommer til å bli en historisk uttalelse: “Open borders? That´s a Koch brothers proposal.”
De rike bruker splitt og hersk som sin hovedstrategi for å få det de vil ha, en utømmelig kilde til slaver.
Det er det fri flyt av mennesker over landegrenser egentlig handler om.
Nyttige idioter som støtter de rike sine strategier og interesser basert på føleri og dogmer, bør tenke over hva de egentlig er med på å skape.
Matfat? Så landene hvor masseinnvandringen stammer fra har ikke matfat?

8 Likes

Hvis folk flest er som meg, så er det fremdeles deres skyld for ha ødelagt muligheten for sosialismens seier ved å insistere på at “rase og etnisitet” er en sosial konstruksjon skap av borgerskapet for å splitte arbeiderklassen, slik at kapitalismen bare har kunne fylt på med samholdsødeleggende innvandring, mens dere har knust motstanden.

2 Likes

Bloomberg businessweek har et opplag på 4,7 millioner, og blir nok lest nesten bare av de rike, det er rikes magasin. Oversikten blir ikke akkurat gjengitt av MSM som førstesidestoff jevnlig, og med debattprogrammer i beste sendetid slik at tallene skal diskuteres av de med lavest inntekt i USA og andre land med neo-liberal markedsøkonomi. For de fleste av arbeiderklassen her er fremdeles arbeidende fattige selv om de har to jobber eller har 12 timers dager, og har ikke tid eller krefter til å engasjere seg politisk eller delta i organisert politisk virke, akkurat som eliten også vil.

Credit Suisse sin formuepyramide vil nok heller ikke bli flittig vist til i hovedstrømsmediene, så eier da også de superrike MSM presse og media, som beskytter dem ved å ikke nevne dem. I kjendisspaltene og i den kulørte ukepresse er det sport, underholdning, film og media-kjendiser som får spalteplassen, de som ikke spiller noen rolle. Som de superrike vil, de vil ikke at allmuen som de styrer livet til, skal vite om dem.

Nå som World Economic Forum ble slått sammen med FN, bygger de nettverk og maktstrukturer som gjør at de får kontroll over land og statsbudsjettene, og derfra over i deres lommer. De fleste av de aller rikeste er ikke så opptatt av å ha et vilt og oppsiktsvekkende privat forbruk. De er mer diskrete,og bruker sin formue, ofte forvaltet gjennom deres kapitalforvaltningsselskaper, til sitt mål som er en verden, en valuta, en leder, en militærmakt, deres New World Order.

2 Likes

Og nå har han gått vekk fra den uttalelsen.

Hvordan kapitalistene klarte å få sosialistene til å bli meningspolitiet deres, burde vært studert, ikke ignorert.

4 Likes

Borgerlige Aftenposten har kanskje fått beskjed om at NATO ikke kan vinne noen ny kald krig med soldater som skal sloss for retten å bli en minoritet i eget land.

1 Like

En god og betimelig presisering av Pål Steigan

Jeg kritiserte den forrige versjonen, ettersom den ikke avklarte hvilket klassebegrep han snakket om. Men nå er det gjort det på en måte som alle bør forstå.

En feil i denne fremstillingen er å sette likhetstegn mellom Warren Buffet og Bill Gates. Det eneste de to har felles er stor rikdom, men ellers er de vidt forskjellige rikinger.

Warren Buffet er en reinspikket finans kapitalist som passer beskrivelsen “klasse for seg”. Men Bill Gates passer ikke i den klassen på noe som helst vis. Skal Bill Gates plasseres i alternativene Pål har hentet fra Marx, så er “klasse i seg” det som passer best på Bill Gates.

Det er også verdt å merke seg at Bill Gates i reine ord har uttalt at “kapitalismen er verdens problem, og sosialisme er løsningen”. Den uttalelsen har ført til en storm av drittpakker og konspirasjonsteorier kastet etter Bill Gates for å sverte hans navn og rykte. Jeg synes det er unødvendig av Pål Steigan å bidra til den svertingen av Bill Gates.

Bill Gates er en sann gründer, som sammen med Steve Jobs, og noen tidlige datanerder gjorde dataverktøyet tilgjengelig for folket. Det var på en tid da de store ville holde dette verktøyet for seg selv, og mente det ikke var egnet for folket. De skjønte antagelig at dette verktøyet i folkets hender kunne representere en trussel mot dem selv.

Bill Gates er blitt rik ved å utvikle et verktøy som er til nytte og stor verdi for de aller fleste mennesker i verden. Når en hel verden kjøper disse løsningene, blir man nødvendigvis veldig rik. Men det er en helt annen måte å bli rik på, enn den måten Warren Buffet er representant for.

I den klassekamp som Pål Steigan stiller seg i front for er det nødvendig å skjønne at nyansering i måten å klassifisere rikinger på er nødvendig. Det er ikke bare antallet dollar de har på konto som gjør dem til en egen klasse i denne klassekampen. Det er hva de faktisk bruker sin rikdom til som representerer skillet, og der er det riktig å fremheve bank- og finans- kapitalismens ektefødte aktører som “klasse for seg”. Hvilket er aktører med særs negative motiv i forhold til folk flest.

Det finnes imidlertid rikinger med sosial samvittighet, og som har blitt rike på å levere løsninger til folket av stor nytteverdi. Det gjør en stor forskjell med hvilket motiv, og for hvilke aktører, man utvikler teknologi og i den anledning blir rik.

2 Likes

At de sosialistiske partiene har sviktet arbeiderklassen til fordel for identitets og klimapolitikk er helt riktig, men utbyttinga av arbeiderklassen ville skjedd uansett hvilken politikk som venstresiden førte.

Arbeiderne/folket har blitt sløvet av velferdssamfunnet, de er kun opptatt av egen rikdom, eget vel og ve, de har ingen klassebevissthet, ingen solidaritet, de svake i samfunnet rakkes ned på, og når folkets solidaritet og organisasjonsvilje forsvinner, da vinner de rike!

Du har like mye skyld som de andre for de rikes framgang!

3 Likes

En velskrevet og på alle måter oversiktlig beskrivlse av den økonomiske fordelingen i verden.
Men jeg syns det kunne ha vært klarere framstilt, at det er selve det kapitalistiske systemet som er garantien for at dette kan fortsette og vokse. Det er selveste Pareto-prinsippet som anskueliggjøres her. Det innebærer jo, for dem som er kjent med det, hvorfor alle ressurser samles på færere og færre hender, og at et eksponentielt voksende antall mennesker blir henvist til Null. Monopolspillet er en annen anskueliggjøring av det samme.
Jeg mener at det burde vært et navneskifte på dette: Klassekamp er greit, men å benevne Null-klassen (sett fra paretoprinsipielt synspunkt) som arbeiderklassen, er ikke bra. De fleste av dem som hører til her, er lønnsmottakere, og det store skillet mellom klassene går jo i dag mellom lønnstakere og eiere.
At lønnstakere også kan være eiere, og eiere også lønnstakere, kompliserer jo bildet noe for de uinnvidde, men “arbeiderklassen” i marxisisk betydning er definitivt ikke noen god kategori i vår tid.

2 Likes

Bill Gates har blitt rik på andres bekostning, på underbetalte arbeidere, på utnytting av skattesystemet og på å gi etterretningsorganisasjonene full tilgang til “privatlivet vårt” via bakdører innbakt i operativsystemet og annen software!

3 Likes

Det var ikke Microsoft som utviklet Windows. Det var ikke Microsoft som utviklet C#.
Alt Microsoft har utviklet er second class (VBscript vs. Php og Javascript)
Det er så mye copyworks (uorginale løsninger) at Visual Studio er like komplisert som hele Windows 7-8-10

DOS -> Microsoft
Xerox (uten kompensasjon?) -> Windows

Bill Gates ble rik ved at IBM gav bort til Microsoft eiendomsretten til Windows software

(Bill Gates personally favored Basic language (the main languages used by MS-DOS) besides WYSIWYG. We got Visual Basic and VBA and VBScript. Most of that is dead or half dead today. Bill Gates was not much of a programmer compared to Steve Jobs.
By stealing as much as possible it became difficult for others to make money on software. There are numerous court cases. Once Microsoft created a clone the original company lost most income, example C#)

2 Likes