Nyheter MDTV Forum Om Doner

Melkeproduksjonen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/melkeproduksjonen/

Av Frode Bygdnes. Tine skal legge ned flere meieri fordi vi drikker mindre melk. Dette er ikke bare et nederlag overfor sukkerprodusenter som Coca Cola. Det er en fallitterklæring for politikerne. Melkeproduksjonen er blitt et symbol på en markedsstyrt landbrukspolitikk. Melkeproduksjonen burde være styrt av målene for sunn matproduksjon, for mattrygghet og sjølforsyning. Norge har…

5 Likes

La oss vente noen år og de kommer sikkert til å finne en metode å presse melk ut av steina de flytter for å plassere vindmøller :hot_face:

1 Like

Den globale storkapitalens enorme agroselskaper som omsetter for mange hundre milliarder dollar vil ha alt salg og kontroll på matproduksjon. De vil sentralisere alt, og politikerne som representerer dem, gjør bare det storkapitalen som står i kulissene dikterer dem. Regjeringenes politikk med å legge ned bruk i utkantnorge og øke import av mat er etter storkapitalens ønske.

Småbruk og middelsstore gårder skal legges ned, denne politikken sammen med en politikk for at tilbud legges ned i distriktsnorge, fører også til at unge flytter fra utkantnorge som storkapitalen vil. Når de unge flytter, argumenterer politikerne med å legge ned enda mer tilbud, fordi ungdommen flytter.

Når Tine legger ned meierier, får det konsekvenser for mange småbruk, for Tine i motsetning til Synnøve har samfunnsansvar, og henter melk fra småbruk i utkantnorge med sine tankbiler. Når meierier blir nedlagt kan henting av melk fra flere bønder opphøre, og det blir enda vanskeligere for små melkebønder, og mange må flytte som storkapitalens politikerne vil.

Som Bygdnes skriver, så er dette som resultat av politiske beslutninger, diktert av storkapitalen. De gjør Norge mer avhengige av utenlandske agroselskaper, som i en matkrise på grunn av uår vil kunne sette opp prisen på mat som de vil. Som Bygdnes antyder, må selvberging av mat så langt det er mulig være en førsteprioritet, og vi kan godt bruke en del av oljefondet til dette.

Men det krever at folk forstår at folket må eie landressursene, drikkevannet, dyrkbar jord og infrastruktur, og da må vi ha en regjering som setter folk og land først, ikke global storkapital. Vi må ha en sterk nasjonalstat og dermed ut av EØS/EU/TTIP etc og andre overnasjonale avtaler som er utformet for å lure eierskapet til landressurser og infrastruktur fra folket og over til storkapitalen.

4 Likes

Nydelig skrevet NL. Absolutt sant! På tide å lage nye plakater med Nei til EU og Ut av EØS. Den TTIP avtalen er intet mindre enn en deklarasjon om kapitulasjon til USA og elitens høysete.

3 Likes

Her kan du se hvor vi importerer osten og andre varer fra:
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/nor/show/0406/2017/

2 Likes