Nyheter MDTV Forum Om Doner

Melding til NVE


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2017/12/melding-til-nve/

Av Svein Lund. Dette er en fortsettelse av artikkelen Melding til Grenselandet AS. Etter møtet, eller kanskje snarare konfrontasjon i Sirbmá, skreiv eg eit lite skriveri under tittelen «Melding til Grenselandet AS». Blant dei bortimot hundre reaksjonane eg har fått vil eg sitere ein: «Takk, Svein. Du har klart å formidle frustrasjonen, fortvilelsen og sinnet…