Nyheter MDTV Forum Om Doner

Medieoligarkene

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/

Aldous Huxley, forfatteren av Vidunderlige nye verden, så for seg ei framtid der makthaverne ville finne metoder for å «få folk til å elske slaveriet sitt» og «etablere en smertefri konsentrasjonsleir for hele samfunn, slik at folk blir fratatt rettighetene sine, men vil like det». Les forrige artikkel: Merkevarene, ikke mangfold, men enfold For å…

2 Likes

Ja tenk det, i natt har tankene fosset, men det gjør ikke noe, da det også fosser ned ute, og snart setter vi oss på toget fra Venezia til Milano. Venezia, en vidunderlig by omgitt av 60-talls industri-galskap. Ikke noen god tid til å fotografere om sommeren, men har blitt kjent med byen og gjort unna 10 på topp etc, slik at neste gang en gang i løpet av vinterhalvåret, kan man vie seg helt til fotografiet, men da med vidvinkel, som jeg ikke rakk å få før turen.

Av hva jeg tenkte på er om jeg skal fortsette å kjempe for Totscana? Om jeg skal være både ridder og tårefotograf? Eller om jeg skal la totiban overta hele Totistan, og kun vie meg til tåre-fotografiet? For jeg er totscaner av hjerte og sinn, og når jeg opplever hvor vidunderlig ekte italiensk urbanisme er, da blir jeg bare så uendelig trist over det bilbunker-helvetet mitt elskede Totscana har blitt. Det finnes ikke lenger noen positiv energi tilbake i Totscana, det ble intet Tolfa for to ved Kværnumsstrykene, og det hellige skal vanæres. Var i Markuskirka i går, og snakker om å ære sin helgen! Men se hvordan det står til med hjemmet og arven etter apostelen i Holmstadengen, Totenåsens apostel! Nei, jeg er av de siste totscanere, det finnes en håndfull til, men terrorveldet til totiban har underlagt seg hele mitt landskap og min fedrearv.

Fordi jeg er totscaner er jeg erklært hatist, fordi jeg bøyer kne for min apostel og gråter over Tjuvåselva, kulturelva vår som mistet sin mening, sammen med himmelengene. Følelser og tanker som er forbudt under vårt rådende mediaregime. Og i Totscanas blad er det bare masse gladartikler om nye, dekonstruktive Rausteinshytta på Mjøslandets tak. Selv presten i Balke kirke benytter julegudstjenesten til å oppfordre sine undersåtter til ikke å lytte til slike som meg, totscanere med ekstrem farge-intelligens. Så det er bare tårene tilbake. Og fotografiet. Tårefotografiet.

1 Like

Disney har ei klo i NRK, og det fungerer på denne måten. NRK “fasa ut” eller sette bort produksjon og tilrettelegging av ungdomsseriar, som før vart tilrettelagt av NRKs eigne folk. Dette kom parallellt med opprettinga av private aktørar på tekste- og dubbemarknaden, som er tverrnasjonale (hovudkontor i Sverige). Disney Norge er ein stor aktør på feltet, og NRK har ordna ein lukrativ avtale med selskapet, slik at dei har rimeleg tilgang på ferdig tilrettelagt seriemateriale frå den kanten. Dette er ikkje alltid med på å auke statskanalens kvalitet innanfor barne- og ungdomsfeltet. Men dette tyder og at Disney har høve til å leggja føringar for statskanalen.

I vidare forstand ser vi og at ei rekkje skodespelarar har god basisinntekt gjennom denne bransjen - og her kjem svekkinga av NRK på eit anna felt. Fjernsynsteateret var i si tid ein “treningsstall” for unge norske skodespelarar, som ofte kunne få god grunntrening i NRK før dei sidan gjekk vidare til andre scener i fast stilling. NRK Drama har ikkje høve til dette, og mange unge, som ikkje får anna enn midlertidig jobb likevel, endar opp i stallen på Sandaker i staden, og i Disneys system. Slik sett har Disney ein viss kontroll ikkje berre med NRK, men lenger inn i norsk teaterliv.

1 Like

Comcast kontrolleres også langt på vei av en enkelt familie:

Owners
Roberts family (1% equity interest, 34% voting power)

Brian L. Roberts (b.1959) was born into a Jewish family, [ he is a] businessman who currently serves as the Chairman and Chief Executive Officer (CEO) of Comcast, an American company providing cable, entertainment, and communications products and services which was founded by his father, Ralph J. Roberts . in Philadelphia, Pennsylvania, the son of Ralph J. Roberts, the founder of Comcast Corporation, and Suzanne (née Fleisher), a former actress and playwright. https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_L._Roberts
[The parents of Ralph J. Roberts were] both Russian-Jewish immigrants. were both Russian-Jewish immigrants who became wealthy in America through ownership of a number of pharmacies, the most notable of which was in the Biltmore Hotel. were both Russian-Jewish immigrants who became wealthy in America through ownership of a number of pharmacies, the most notable of which was in the Biltmore Hotel. https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_J._Roberts

2 Likes

Jeg takker Disney for at jeg skjønte at en ikke trenger å gå på skole for å lære. Det holder med et Donald-blad og ei eldre venninnne.
Monopolet fikk derfor aldri noe tak på meg.

Og disse skal i fengsel og få sine midler beslaglagt, da folkemord er straffbart i Norge, og Nurnbergoppgjøret satte presedensen om at jeg trodde, jeg visste ikke, eller jeg gjorde som fortalt, ikke gjelder.

Dagens regime vil selvfølgelig ikke sende de som har profittert på innvandringen i fengsel, selv om vi nordmenn har blitt forhindret å protestere i mot folkeutbyttet, men når over 50% mener det er et folkemord av strategiske årsaker, så kan vi ved å benytte samme metoder som dagens regime, gi enhver som protesterer på at det er urettferdig å dømme dem, fyken og eventuelt bruke Antifa for å banke opp de som fremdeles ikke innordner seg.

For å kunne gjennomføre et perfekt meningsdiktatur, må de også få kontroll med alternative medier, med internett, med steigan.no osv. Det blir spennende å se hvordan de vil få det til, enten det nå skjer via “regulering av nett-bruk” (stenge ute uønskete elementer) eller “regulering av innhold” (sensur) eller andre smarte forhold.

Det som er helt åpenbart er at det finnes “riktige” og “feile” meninger akkurat som det hender at et folk stemmer på det gale partiet og må avstraffes. Så spørs det hvor lenge norske politikere som har deltatt i krig og voldtekt av nasjoner tåler å høre sannheten påtalt før de innfører “tiltak”, se sak om VG’s løgn om Syria her på Steigan.no. Minner om at VG er medeier i faktisk.no - kanalen for den absolutte og udiskutable sannhet. (Puke!)

Så må de fortelle sannheten om hva folk opplever, selv om de kan lyve om årsaken.

Når man har havnet i en posisjon hvor man må lyve om folks hverdag for å holde resten av meniheta troende, så er det spennende ikke om de vil tape, men hvor langt de er villige til å gå før de gir seg.

lying

1 Like

Det kan også være interessant å se på lesertall bla når det gjelder aviser og nettaviser og også seertall for TV-kanaler.

Her er noen utvalgte tall for papiraviser fra 2018:

-Aftenposten: 368.000 lesere pr dag
-VG: 223.000 lesere pr dag
-Dagbladet: 137.000 lesere pr dag
-Dagens Næringsliv: 151.000 lesere pr dag
-Klassekampen: 112.000 lesere pr dag

Hvordan skal man feks klare å få flere til å lese Klassekampen fremfor VG?
Folks lesevaner er det ikke helt enkelt å få endret på, kanskje KK må begynne med en egen sladrespalte, noe kongestoff, eget bilmagasin og et sportsmagasin?

Jeg har bladd i KK, og jeg kan ikke se at den er bedre enn VG. (OK da, Aftenposten)

Det eneste jeg ser som førsøker å finne sannheten, i steden for å propagandere sin versjon av den, er amatører, og de slipper ikke til.

David Hume påpekte dette, så det er ikke akkurat ny kunnskp.

1 Like