Nyheter MDTV Forum Om Doner

Mediene nekter å rapportere om de massive gruppene av leger som varsler at corona er planlagt

Ikke bare skyggebanner de legestanden, de nekter å rapportere om massedemonstrasjoner som legene organiserer. Folkens, selv om vi ikke blir bombardert er det bare å innse at vi er i krig. Gjør motstand!

3 Likes

Denne informasjonen har MSM som omfatter NRK like god tilgang på som alternativmedia. Også uttalelsen fra Doctors for Truth, sammen med WHO forskningsrapporten som viser at Covid-19 ikke er farligere enn et mildt sesong-influensavirus.

MSM viser og har flittig vist til taler og uttalelser fra WHO, men unnlater helt å nevne overstående rapport. Det kan anses som et bevis på at MSM med NRK ikke er en fri og uavhengig presse som er kritisk til makthaverne og maktbruk, men tvert imot er som deres propagandaapparat for et globalt maktapparat, med global governance som mål til fordel for en ultra-rik maktelite.

Velkjent og opplagt for de 5% av befolkningen som er interessert i geo-politikk, men ikke for alminnelige folk som kun informerer seg med MSM. Det er godt grunnlag for å si at redaktører og journalister i MSM har vært en del av den konstruerte korona-krisen hele tiden når de opprettholder panikken blant folk med skremme-propaganda til tross for at de må vite bedre.

Den kommende vaksinen planlagt gitt med tvungen masse-vaksinering også for de 99,5% som viruset ikke er farlig for, er den store faren. Når viruset høyst sannsynlig er konstruert, er vaksinen med tilsiktede bivirkninger og effekter trolig også det for en selektiv populasjons-kontroll.

Jeg skal holde meg for god til personkarakteristikker, men det norsk MSM presse og media med NRK gjør og har gjort med desinformasjon i forbindelse med korona-krisen er ikke noe bedre enn landssvik.

5 Likes

Absolutt sant at Norsk media begår landssvik, men hva med regjeringen og opposisjonspartiene?
Den Norske regjeringen leder ikke lenger den Norske nasjonen. Hverken regjeringen eller påståtte opposisjonspartier presenterer det Norske folks interesser. Det er høyforræderi hele veien.
Hele Stortinget og politiske ledere på lavere nivå som nekter å ta ansvaret de ønsket å bli valgt inn for bør straks puttes i fengsel og en regjeringen satt inn i stedet av vanlig folk fra gata for regjering trenger vi, dessverre. Noen må ta ansvar for å få oss ut av EU, omgjøre de kriminelle lovene som ble vedtatt og sparke de Amerikanske støvlene ut av vårt land.

3 Likes

Kringkastingssjefen hadde permisjon fra 1/1 31/3 2020 - Årsak, deltagelse på Forsvarets Høyskole.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.