Nyheter MDTV Forum Om Doner

Mediekritikk: Dominert virkelighet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/mediekritikk-dominert-virkelighet/

Av Jan Petter Eikenes. I konstruksjonen av moderne menneskers felles virkelighetsoppfatning står massemediene sentralt. Massemedier er de mediene som stort sett når ut til folk flest. Hvilke verktøy bruker disse mediene når de konstruerer virkeligheten for oss? Innen mediesosiologien finner vi den såkalte effektforskningstradisjonen, som er mediesosiologiens opptatthet av medienes påvirkning på holdninger og atferd.…

6 Likes

Dette var spennende lesing om et tema jeg ikke kan få lært nok om. Dette temaet blir for meg et slags mentalt selvforsvarskurs og denne artikkelen var en god hjelp.

Alle saker som får et “sterkt og langvarig fokus” i massemedia er på forhånd godkjent av Eliten. Massemedia fungerer som en propagandakanal for de rike, og man bør være på vakt når en sak får en overdreven oppmerksomhet. Men voldsomme propagandakampanjer kan også skape panikk og føre til uønskede hendelser, videoen (2 min) under viser dette. :grin:

We need to eat the babies’ says woman to Alexandria Ocasio-Cortez!

5 Likes

There is not enough time. Even if we bomb Russia… :slight_smile: Priceless :slight_smile:7a9dae7502b9575660c9393ec38abcff

Dette bildet er det bildet som best beskriver min sinnstemning i løpet av en dag :slight_smile:

2 Likes

Er dette satire? :fearful:
Trøste og bære…

Ja. Noen cuckservative troller AOC, og AOC tror vedkommende er gal, og spiller med.

Metoden er forsåvidt grei, og fungerer virkelig bra på nettet om du er sensurert, men man må holde seg innenfor hva de mest koko på motstandersiden mener, om det skal bli troendes.

Bare at mostanderen vet at du gjør det, gjør at de vil begynne å andripe sine egne, og det er jo en fordel.


Et verktøy som kan brukes til å bidra til både å avgrense og fargelegge publikums fortolkningsrammer på en slik måte, er medievridningsteknikken forenkling. Som kort sagt går ut på å redusere budskapets kompleksitet og å begrense mangfoldigheten, slik at det innviklete framstår som lettfattelig.Forenkling fører følgelig til en ensidig fremstilling – med nyansemangel og potensielle stereotypier hos publikum som en mulig følge. Dette kan blant annet skyldes det faktum at journalister i dag må produsere langt flere saker enn tidligere. At kvalitet må vike for kvantitet.

Den forenklingen som preger journalismen er noe de som ender opp i det “yrket” blir indoktrinert fra de såvidt er istand til å skrive en skolestil. Det har neppe endret seg stort fra 1970- og 80-tallet. Lengden på en skolestil er som regel det aller lengste en såkalt journalist forventes å skrive. Og allerede fra ungdomsskolen av blir elevene innpodet med forestillingen om at nær sagt enhver sak kan fremstilles mer eller mindre sannferdig på 3-5 håndskrevne A4-sider. Samtidig oppfordres de også til å forenkle både språk og disponering på en måte som tilsvarer “journalismen som språk”. Ungdommer som søker seg til journalismen er som oftest slike som mer eller mindre ukritisk mestrer denne innskrenkede formen OG som mangler evner og/eller interesse for de hardere fagene, både de teoretiske som fysikk, kjemi og matematikk og de håndverksmessige. Desto mer egnet er de jo også til å fungere ukritisk som ideologiprodusenter på det mer bevisstløse planet som foregår via massemediene.

1 Like

At en sak får sterkt og langvarig fokus, er alltid et dårlig tegn for oss. Men himmelrike for en journalist. Det lærte jeg da jeg jobbet som redaksjonsbud i VG høsten 77. Dere skulle sett stjernene i øya på dem, da Benny hadde gjort brekket sitt. Listesaken var selvfølgelig enda viktigere, men mange journalister så det problematiske i det.

Jeg synes det virker som dagens journalister heller vil skrive litteretur, enn rapporter. Jeg har prøv å lesen noen av de større oppslagene på NRK.no , siden jeg allikevel betaler for det. Jeg er ute etter kjernene i saken, de ønsker å lage en spennende fortelling. Vanligvis detter jeg av, lenge før jeg får vite hva som egentlig er probelemet.

500 vitenskapsmenn skrev et brev til FN, men dette kommer neppe i media, for vitenskapsmennene skrev: There is no climate emergency!

Brevet med alle underskriftene finnes her:

2 Likes

Å nei- de klamrer seg til den myten. Hvis dette blir avslørt har de svært lite autoritet igjen. De har jo heller ikke klart å holde styr på det de ble opprettet for -å gi Palestina til jødene.

Apropos FN og norsk media. Jeg har akkurat fått vite at Jefferey Epstein donerte 375000 dollar til International Peace Institute, som blir ledet av en de få overlevende etter Oslo-avtalen. Det burde være mat for mons, eller kanskje ikke?

“There is no climate emergency. Therefore, there is no cause for panic and alarm.”

Her skulle nyheten kommet i flere aldersnivåer.
Så kunne barna få de gode nyhetene.

Eksempel på informasjon med flere aldersnivå :

Blockchain forklart for flere ulike aldersgrupper. God ide !