Nyheter MDTV Forum Om Doner

Medias øredøvende stillhet om de siste WikiLeaks-avsløringene er en egen skandale

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/medias-oredovende-stillhet-om-de-siste-wikileaks-avsloringene-er-en-egen-skandale/

Av Caitlin Johnstone. Dette begynner å bli virkelig, virkelig, virkelig merkelig. WikiLeaks har publisert nok en pulje lekkede interne dokumenter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), og legger dermed dokumentasjon til berget av bevis på at vi har blitt løyet til om et angivelig angrep med kjemiske våpen i Douma i fjor. Angrepet…

2 Likes

Jeg synes det er flott jeg, da slike unnlatelsesløgner fører til at gammelmedia mister tillit de ikke lengre har råd til å tape.

Jeg kjenner ikke til alternative media i Norge utover grupper på 100 deltakere / 1000 lesere
–> 0.03%

At hasbarotta er ute og jøder igjen, er vel kun hva man kan forvente. Vi har diskutert om Sebastien Braha er en jøde, men vi har ikke svaret ennå.

Du tror fortsatt at Mark Zuckerberg drømmer om en villa i Israel og at Demo Moore er mye opptatt av israel. Engang Mein Kampf som bibel alltid en jødehater.

Kopi av avsnitt nummer 11 som ser ut som “rulletekst” på en linje i innlegget:

Massemedias øredøvende stillhet om OPCW-skandalen blir en egen skandale, av lik eller kanskje enda større betydning enn selve OPCW-skandalen. Den skaper grunnlag for en lang rekke spørsmål som har enorm betydning for enhver innbygger i den vestlige verden; spørsmål som: hvordan skal folk delta i demokratiet hvis alle medier de normalt henvender seg til for å fatte informerte avgjørelser før de avgir sin stemme nekter plent å fortelle dem om eksistensen av kjempenyheter som OPCW-skandalen? Hvordan er det meningen folk skal håndtere slike konspirasjoner av taushet når det ikke finnes noen mekanisme for å holde hele systemet av massemedier ansvarlig for deres medvirkning til dette? Og hvilken mekanisme eksisterer for å forene alle disse mediene i denne konspirasjonen av taushet?

1 Like

1 Like

Facebook er CIA Lifelog -> Facebook.
Mark Zuckerberg er en Rockefeller
CIA -> Zuckerberg.

" Uten digitale triks, klikk-åte eller dyre annonser har steigan.no over 100.000 sidevisninger i måneden og over 10.000 faste lesere."

1 Like

Alternative kanaler i USA (engelsk -> hele verden) har 3.000-60.000 views per video. Del det med 30 for norske kanaler.
Jeg prøvde å søke på normalt blodtrykk for pensjonister i morges. Jeg klarte ikke å finne det på dagens google. Det var 100 offisielle kilder som stoppet på 60-64 år.
Det jeg fant ut var at de definerte høyt blodtrykk som 150+ mm i 2000, som 140+ mm i 2007 og som 130+ mm i 2017
???

Det er at eierne av vestlig presse og media er de samme som er eierne av krigsvåpen-industrien, og det er bankkartellene. Det ser en når en nøster opp i eierskap-strukturene. Vestlig presse og media er som kongens herold i middelalderen, herolden var utroper av hva kongen hadde av nyheter til folket, folket som for de flestes del var analfabeter den gang, og nøyde seg med hva herolden fortalte.

I dag ser det ut til at mange er økonomiske og politiske analfabeter, og nøyer seg med hva vestlig presse og media forteller dem, og det er for det meste om sport og kjendiser, avledninger fra de viktige spørsmålene.

Om det hadde vært som du sa at journalistene tvinges, så skulle vi sett journalister som står frem som pensjonister, og forteller sannheten, men det ser vi veldig lite til.

Det kan være at makta bare ansetter de moralsk forkrøplede som journalister, men jeg heller mest mot at vestlig journalistikk er en slags religiøs kult, hvor kulten per def er de gode uansett hva de gjør.

Noen har en slags kontroll på kulten, men om det er sikkerhetsstaten i hvert vestlig land, om det er USA som bestemmer i hele vesten, eller om det er de rike eller jøder, vet ikke jeg.

Den globale storkapitalen som politikerne representerer, vil ikke at folk skal delta i demokratiet på en annen måte enn at de stemmer på storkapitalens egne politikere i alle partiene på stortinget, kartellpartiet, hvis samlede politiske avgjørelser over tid alltid kommer kapitalen og overklassen til gode og ikke folket.

Hvis vanlige folk hadde fattet informerte avgjørelser før de stemte, ville de stemme på partier som satte nasjonalstaten først, så olje, gass, vannkraft, infrastruktur, fiskeressurser, drikkevann og matjord ble eiet av folket, og ikke av kapitalen. De ville ha stemt på partier som sier nei til EØS/EU og andre overnasjonale avtaler som lurer eierskapet og kontroll av landressursene fra folket, partier som vil ha landgrenser og nasjonal identitet, og setter landets egen opprinnelige befolkning først.

Nasjonalstaten er det motsatte av globalisme, og det er derfor den globale storkapitalen NWO forsøker å motvirke nasjonalstaten gjennom deres presse og media med alt de kan.

I følge Mein Kampf var det ikke engang de rike jødene, men jødene generelt som var problemet. De var “onde” lærte vi. Selv bak lås og slå styrte de hele verden …

De fleste journalister i vestlig presse og media, spesielt i USA, er ikke fast ansatt, og må skrive det eierne gjennom redaktørene vil de skal skrive, ellers får de sparket og blir svartelistet. Som for eksempel journalistene som fikk sparken fordi de skrev kritisk om Mosanto. Slikt legges merke til av unge journalister med kone og barn.

At eldre journalister som har blitt pensjonister tier om hva de vet og har vært med på kan jeg godt forstå, de vet godt at skriver de noe avslørende, kan de eller noen i familien bli utsatt for en ulykke. At folk som avslører herskerklassen blir utsatt for ulykker, er en CIA, MI5 og Mossad spesialitet.

Jeg tror ikke på deg her. Selv ikke de journalistene som ikke har egne barn sier noe.

Det er mulig for de fleste journalister å skaffe seg en annen jobb, når de har hatt åresvis med tid på å gjøre det, men det gjør de ikke.

Norge er neppe noe unntak. At folk myrdes er siste utvei … i 1 av 1000 tilfeller
“VG-nestor Olav Versto er død”
Rauni Leena Luukanen Kilde døde av aggressiv kreft … kom plutselig for henne.

,

Jeg anklager deg ikke for å ha Mein Kampf som bibel. Det er noe du demonstrerer selv.

Runeulv i tråd

BTW.

TorgeirSalih i tråd

Nazistempling gjelder folk som benekter at Holocaust fant sted, som forsvarer 22. juli-terroren, og som følger opp dette ved også å fremme personretta trusler mot antirasister

Det er vel ingen som skriver så mye om hva slags fake Holocaust / VK2 historie / høyreorientern historieskrivning er som meg, på begge sider (Øst og Vest)
Holocaust dreier rett og slett om å komme til bunns i hva som skjedde siste krig, hvor Vest startet genocide, og fikk akutt behov for å rettferdigjøre seg selv som “demokrater”. 90% av de døde i Auschwitz ble offer for alliert bombing. Tyskerne var uskyldig, med unntak av 1500 henrettelser.

TorgeirSalih
Det må derimot være ganske jævlig for de overlevende å se at idioter som ikke orker å sette seg inn i verken elementære prinsipper for kildekritikk, eller de altomfattende bevisene for at Holocaust fant sted

“Ivan den Grusomme” - kjent fra jødiske romaner om VK2, ble brakt til Israel for å stilles for retten. Alt skar seg da forsvaret ba om å få se bevis for at dødsleiren eksisterte. Anklageren ble svar skyldig. Dommeren ble da så rasende at han truet anklageren med å stille han for retten neste gang han anla “sak”