Nyheter MDTV Forum Om Doner

Med Røde Luer mot lockdownpolitikken

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/med-rode-luer-mot-lockdownpolitikken/

Intervju med aktivisten Ann Helen fra bevegelsen Røde Luer Markering foran Stortinget lørdag 16. januar kl 14.00

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.