Nyheter MDTV Forum Om Doner

Matkriminalitet – Hvorfor fortjener ikke WFP å få fredsprisen?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/matkriminalitet-hvorfor-fortjener-ikke-wfp-a-fa-fredsprisen/

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris 2020 skal tildeles Verdens matvareprogram (WFP). Den kenyanske journalisten og forfatteren Rasna Warah mener at WFP langt fra har fortjent prisen. Hun mener organisasjonen tvert om er ansvarlig for forbrytelser Rasna Warah Av Rashna Warah. The Elephant. Verdens matvareprogram har verken forbedret forholdene for fred i konfliktrammede…

3 Likes

Etter utdelingen av fredsprisen til folk som f.eks. krigsforbryteren Kissinger, krigshauken Obama og EU (som deltok i krigen mot Jugoslavia uten FN mandat, og som ikke akkurat er blitt fredeligere siden heller), er det vel egentlig helt klart at den norske fredsprisen egentlig er en satirisk IgNobel-pris.

Etter å ha lest om årets IgNobel fredspris til regjeringene i India og Pakistan for å få diplomater til å ringe på hverandres dører midt på natten for så å løpe - noe som tross alt er en ganske uskyldig måte å forholde seg til konflikter på framfor å bombe hverandre, (måtte alle land løse konflikter ved tulleringing på hverandre ringeklokker!) - tror jeg de to prisene (IgNobel og Nobel) er blitt forbyttet

5 Likes

Hva med å heller hjelpe somaliske bønder med å produsere nok mat til landet selv? Med hjelp til vanningsanlegg, landbruksmaskiner, landbrukshøyskoler som utdanner agronomer som skal hjelpe bøndene til å få mer ut av jorden de har, og dyrke den maten som er best tilpasset jord og klima, vil det øke Somalias selvforsyningsgrad med mat.

Det vil ikke koste så mye mer enn WEPs programmer, og Somalia kan bli selvforsynt på lengre sikt. Men nå er FN slått sammen med WEF, og Big Ags landgrabbing, oppkjøp og privatisering av drikkevanns-kilder og vannforsyning vil bare øke nå når de har FN til å øve påtrykk. De store agro-selskapene vil ikke at land skal være selvforsynte med mat, de vil sentralisere all produksjon, og ha full kontroll på distribusjon og salg, og med det bestemme pris.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.