Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Maskene har ingen virkning på smittespredning

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/maskene-har-ingen-virkning-pa-smittespredning/

Dr. Joseph Mercola kommenterer i en artikkel den store danske undersøkelsen av bruk av masker kontra det å ikke bruke masker. Denne studien har vi omtalt i denne artikkelen: Stor dansk studie kan ikke bekrefte at munnbind beskytter mot smitte. I ei pressemelding fra det danske Rigshospitalet, som har gjennomført studien heter det: Undersøgelsen af…

4 Likes

Om jeg husker riktig, så har det kommet en tysk studie i ettertid som viser at masker hjelper mot smittespredning, men denne er vel a priori uvitenskapelig, da den ikke oppviser konklusjonen Steigan fortrekker.

1 Like

Husker du om det er konsertforskningen fra Leipzig(der alle brukte munnbind) som ikke er fagfellevurdert ennå du tenker på?

Finn den og post den slik at leserne får lest den.

En slik studie får vel mer enn nok oppmerksomhet i mainstream media. Steigan.no er vel her for å rette mer oppmerksomhet mot saker som ellers ikke får særlig publisitet av MSM.

1 Like

Så enkelt er det vel ikke :slight_smile:

Så vidt jeg vet er det bare observasjonelle studier og mindre godt utførte studier som finner noen effekt, såkalte RCT studier med ordentlig metodologisk fremgang finner ikke noen særlig effekt, og Danmark-studien er en sånn «gullstandard» studie. Du kan jo for øvrig ta en titt på denne nyttige websiden hvor det er lenker til masse studier som viser liten eller ingen effekt.

https://swprs.org/face-masks-evidence/

2 Likes

Jeg vet ikke men det er kjipe tider og man skal nok ikke vare skråsikker. Dvs bredre å bruke mask enn å ikke bruke til man er sikker.

Updated Nov. 20, 2020

Seven studies have confirmed the benefit of universal masking in community level analyses: in a unified hospital system,38 a German city,39 a U.S. state,40 a panel of 15 U.S. states and Washington, D.C.,41,42 as well as both Canada43 and the U.S.44 nationally. Each analysis demonstrated that, following directives from organizational and political leadership for universal masking, new infections fell significantly. Two of these studies42,44 and an additional analysis of data from 200 countries that included the U.S.45 also demonstrated reductions in mortality. An economic analysis using U.S. data found that, given these effects, increasing universal masking by 15% could prevent the need for lockdowns and reduce associated losses of up to $1 trillion or about 5% of gross domestic product.42

True Pandemic Toll in the U.S. Reaches 345,000 - The New York Times

Updated Dec. 2, 2020

Screenshot_20201205_160338_com.duckduckgo.mobile.android

Når folk holdes fra hverandre, kan de bli lettere å kontrollere for regimet, da folk mer og mindre isolert fra andre er omgitt av regimets informasjon i mediene som på tv og Internett. Når folk er isolert vil de fleste være oftere på nett og se på tv for å få siste nytt, og da blir det regimets nyheter repetert flere ganger om dagen de er omgitt av, som de ikke møter andre for å diskutere.

Men diskuteres ikke nedstengninger og tiltak friskt på sosiale medier? Ikke mye kritikk mot regimet på de store kjente sosiale mediene virker det som. Folk innretter seg lettere etter makthavernes pålegg og forbud når de er spredd og isolert fra hverandre.

6 Likes

Dette er den reelle grunnen til alle tiltakene. Splitt og hersk, forby ansamling og meningsutveksling som oppstår «organisk» når folk møtes. Nesten ingen dør lenger jo, det hele har blitt helt latterlig ute av proporsjoner - og det latterligste av alt er vanlige folk som er FOR mer tiltak og jubler frem politikerne. Lurer på om disse menneskene forstår at de er hjernevasket?

3 Likes

Nedenfor har du “problemstillingen”… Maskeproblemstillingen er en bagatell også kontra lockdownen som ødelegger økonomien.

Befolkning
5,3 millioner personer var bosatt i Norge i starten av 2018.

563 600 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 222 750 personer er 80 år og eldre (SSB, januar 2018). Andelen av befolkningen over 67 år er om lag 15 prosent (USA har omtrent 16% over 65 år som sammenliknelse) DVS USA er et land der vi kan sammenligne ulik coronavirus relatert statistikk kontra Norge. De har eksempelvis 15% overdødlighet ifølge den seneste statistikken…

Forventet levealder ved fødsel i 2018 er 84,4 år for kvinner og 81,2 år for menn. Frem til 2060 vil forventet levealder ved fødsel stige til 90,3 for kvinner og 88,4 år for menn viser hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving fra juni 2018.

På verdensbasis var det i 2016 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste forventede levealder ved fødsel med 87,1 år (OECD, 2017). Mennene med høyest forventet levealder finner vi i Sveits, med 81,7 år.

Antall personer som er 70 år eller mer i Norge forventes å mer enn dobles fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060. Antall som er 80 år eller mer vil øke fra 222 750 i 2018 til 697 000 i 2060. Befolkningen som helhet forventes å øke til om lag 6,5 millioner i 2060 (SSB, 2018).

I dag er 12 prosent av befolkningen, omtrent hver niende person 70 år eller mer. I 2060 vil andelen ha steget til 19 prosent, omtrent hver femte person vil være 70 år eller eldre.

1 Like

Nei, den er fra den 2. Desember

Depending on the region we consider, we find that face masks reduced the number of newly registered severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infections between 15% and 75% over a period of 20 days after their mandatory introduction

Greit nok, men poenget mitt var mer at det er ikke veldig vitenskapelig å bare benytte studier som viser den konklusjonen man liker, om man da ikke forklarer godt hvorfor man ser vekk fra de med den gale konklusjonen.,

Da kan vi regne med at Rune begynner å poste slike;

1 Like

Nei, da folket mener hva merdia forteller dem at de skal mene, så hva flertallet mener er ikke veldig relevant for hva som er sant. Uten å ha sett på undersøkelsen, så er jeg sikker på at Innvandrere er her også svensker, og om de hadde spurt om somaliere er berikende, så hadde de fleste sagt nei.

Denne kjøper jeg, da ingen er så konforme mot makta som unge kvinner med høy utdanning.

Så du mener SSB forvrenger fakta?

Det gjør de vel stengt talt ikke, men de vet hvordan spørsmålene skal formuleres og definisjoner utformes for å få det resultatet som makta ønsker.

Om kovid også? Eller bare temaer som passer Rune.

Hvorfor klarer du ikke stille presise spørsmål? SSB har da ikke noe videre med Covid å gjøre?

3 Likes
  1. september 2020

I motsetning til en del andre land har ikke Norge hatt overdødelighet under de første månedene av koronapandemien. Det har vært litt forskjellig utvikling i dødelighet i ulike deler av befolkningen, men generelt var dødeligheten noe lavere i perioden fra mars til juni i år enn i årene før.

1 Like

Apropos statistikk:

I mange diskusjoner her skriver du at “storbyene dør” fordi kontorarbeidere i byene nå har “funnet ut at de kan jobbe hjemmefra”, og derfor flytter ut på bygda.

Har du noen kilder å vise til? Noe statistikk?

Jeg spør fordi jeg selv kommer fra en bygd i utkant-Norge, og vet det er fraflytting der. Det er det også fra bygda jeg bor i nå. All statistikk jeg har sett viser også at det er en generell urbanisering på gang, korona eller ei. Faktisk var det et innslag på Dagsrevyen i sted, om forgubbing i distriktene, og behovet for å lokke unge til distriktene med diverse incentivordninger.

Venter i spenning på kilder. Takk.

3 Likes