Nyheter MDTV Forum Om Doner

Marx, heimekontor og arbeidarorganisering

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/marx-heimekontor-og-arbeidarorganisering/

Av Terje Valen. I Klassekampen 25.3.20 skriv Yohan Shanmugaratnam eit innlegg der han stiller spørsmålet Kva er venstresidas svar på koronakrisa? Spørsmålet er godt, men så kjem nokre påstandar som me må sjå nærare på. «… vi står overfor et scenario med utraderte arbeidsplasser og enda vanskeligere forhold for fagorganisering. For mer enn 170 år…