Nyheter MDTV Forum Om Doner

Marit Halvorsen - Den nye loven om juridisk kjønnsskifte. Hva er konsekvensene?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/marit-halvorsen-den-nye-loven-om-juridisk-kjonnsskifte-hva-er-konsekvensene/

Mot Dag-konferansen 2019. Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo og har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner, og særlig i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hennes siste bok er en monografi om rettslig regulering av humant biologisk…