Nyheter MDTV Forum Om Doner

Månegudinnen har landet


#161

Jeg hater jøder, det nok ikke til å stikke under en stol. Når det gjelder resten, så sparer jeg det til de som profitterer og elsker sin egen uvitenhet, for så å straffe de som prøver å varsle.

Det er ikke alle jøder (unz, gilead Atzmon), men det er ikke min jobb å skille mellom dem som ikke tar avstand fra oppførselen. Om jøder ønsker å bli sett på som mennesker, så får de begynne å behandle andre som mennesker, og ikke bare som et verktøy for egen vinning.

Du glemte professorer, presteskap, kapitalister og svensker.

Jeg har ikke et dårlig selvbilde. Du behøver ikke å tro på meg, men jeg mener at min side har vunnet, da folkemord-memet har gått viralt, så nå handler det egentlig bare om hvem som skal få skylda. Jeg ser ingen grunn til at det behøver å bli sosialismen, da jeg kunne tenke meg at det blir jøder og kapitalismen, med det krever at sosialister ikke forsetter å leve i lala-land, hvor det viktigste ikke er å se ned på noen.

Dere kommer nok ikke til å behøve å lide meg så veldig mye lenger heller, da jeg ikke har tid til å sitte her når opppusningen hjemme er ferdig, da lønnsslavearbeidet kaller.


#162

Du er deg sjæl lik på godt og mindre godt, og selv om vi nok er uenige om like mye som vi er enige om, er vi på noen områder skremmende like, og jeg vil komme til å finne hullet etter deg litt stusselig hvis du forsvinner helt, det er det ingen tvil om. Ikke alle forstår at det er sjeldent og litt spesielt at et forum som dette får hyppig besøk av noen som står for mye som er forbudt/ slemt/ tabu eller bare litt forumspesifikt u-PK akkurat her, som likevel ikke er her kun for å “trolle” (sic), som kan formulere seg bra når han vil - og som derfor egentlig bør lyttes nøye til, om ikke annet så for å forstå hvordan ting kan tenkes og føles i andre leire enn den rødeste. Du byr på innsyn i det noen tenker på som en arvefiendes leir, dessuten hjelper du Steigan å holde på en viss verdighet mht. å la ting få stå på prent når det frister å slette det. Men vi treffes helt sikkert igjen, somewhere, sometime.

Ett siste spørsmål: Såvidt jeg husker har du erfaring som legdommer. Hva tenker du om avviklingen av legdommerordningen for tiden?


#163

Nå er vi meddommere, og det er nok like greit. Jeg har lært en ting til, og det er at det beste er nok å være din egen forsvarer om du mener deg uskyldig og er normalt smart.


#164

Tror jeg stemmer, dersom det ikke er en prestisjesak for påtalemakten og saken har så infløkte juridiske sider at en vanlig ikke-jurist blir sjanseløs mht. å finne og bruke rette paragrafer/ smutthull, noe en god advokat lever av.


#165

Meddommere forstår heller ikke slikt, og vår viktigste oppgave er nok å forhindre at lovverket blir for komplisert og i utakt med vanlige folks rettsoppfatning.


#166

Bra ambisjon og tolkning av oppdraget. Lykke til, det trengs. Som rimer på fetter’n til Birgitte Tengs. Tilfeldig? Neppe.


#167

Det er ikke min ambisjon, det er slik det fungerer. Så lenge lekfolk er i flertall, så er det en grense for hvor komplisert ting kan bli, og paragrafer som virker urettferdig på vanlige folk, vil ikke overleve over tid.


#168

Dag en, må ha vært i august 1897 en gang.
After the first Basle Congress, Herzl wrote in his diary, “Were I to sum up the Basle Congress in a word- which I shall guard against pronouncing publicly- it would be this:
‘At Basle, I founded the Jewish State. If I said this out loud today, I would be answered by universal laughter. If not in 5 years, certainly in 50, everyone will know it.’”
http://www.mideastweb.org/thejewishstate.htm
Herzl attempted to gain a Charter from the Sultan of Turkey for the establishment of a Jewish state in Palestine, then ruled by the Ottoman Empire. To this end he met in 1898 with the German Kaiser, Wilhelm II, in Istanbul and Palestine, as well as the Sultan, but these meetings did not bear fruit.

The meeting happened 120 years ago, on October 18, 1898, near the Mikveh Israel agricultural school near Jaffa. Herzl was trying to convince the kaiser to grant a charter for the establishment of a Jewish state.
Wilhelm II og Herzl
(Norge fikk hjelp av ham i forbindelse med Unionsoppløsningen i 1905. Han pleide å feriere mye i Norge, og en gate ble oppkalt etter ham, men siden ble det politisk ukorrekt, etter 2.verdenskrig fjernet de det.)

Kanskje Keiser Wilhelm II forteller noe i sin egen historie :


Um die Kenntnisse des Geschehens im 19./20. Jahrhundert zu vervollständigen ist dieses Buch eine wertvolle Ergänzung undc für jeden Geschichtsinteressierten zu empfehlen.

Der Judenstaat (German, literally The Jews’ State, commonly rendered as The Jewish State) is a pamphlet written by Theodor Herzl and published in February 1896 in Leipzig and Vienna by M. Breitenstein’s Verlags-Buchhandlung.

It is subtitled with “Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage” (“Proposal of a modern solution for the Jewish question”) and was originally called “Address to the Rothschilds”, referring to the Rothschild family banking dynasty, as Herzl planned to deliver it as a speech to the Rothschild family.

Baron Edmond de Rothschild rejected Herzl’s plan, feeling that it threatened Jews in the Diaspora. He also thought it would put his own settlements at risk.

I den forbindelse nevner jeg denne bevegelsen :

«Neturei Karta» legger vekt på at diskriminerende lover for ulike menneskegrupper som lever under samme landområder vil skape rasisme.

Neturei Karta vil at muslimer, jøder og kristne skal leve sammen i Palestina, slik de gjorde i langt fredelige former før den Britiske okkupasjonen av Palestina i 1917/1918, og 1948 da sionistene kom til makten og Israel ble erklært som suveren stat. De setter et klart skille mellom sionisme og den jødiske tro. Neturei Karta mener at den nasjonalistiske og politiske bevegelsen sionismen, kun ødelegger for jøder generelt.

Ifølge Neturei Karta står sionismen i sterk kontrast til den jødiske tro. Sionismen er en politisk nasjonalistisk ideologi som går ut på å utvide landegrenser, okkupere og fordrive andre folkeslag, samt innføre diskriminerende lover og regler for ulike mennesker som lever innenfor samme territorier/landområder. Den sionistiske grunntanken er i strid med både grunnleggende menneskerettigheter, FN-resolusjoner vedtatt i FNs sikkerhetsråd, og i opposisjon med De hellige skrifter i toraen.
Neturei Karta minner om at jøder har en plikt å leve etter Toraen, slik som kristne bør leve etter Bibelen, og muslimer lever etter Koranen. Bevegelsen mener det er grunnleggende i den jødiske tro at intet land skal eies før Messias kommer.

og British white paper 1922 ( Mrk. etter Balfourærklæringen 1917 )

Unauthorized statements have been made to the effect that the purpose in view is to create a wholly Jewish Palestine. Phrases have been used such as that Palestine is to become “as Jewish as England is English.” His Majesty’s Government regard any such expectation as impracticable and have no such aim in view.

Nor have they at any time contemplated, as appears to be feared by the Arab deegation, the disappearance or the subordination of the Arabic population, language, or culture in Palestine. They would draw attention to the fact that the terms of the Declaration referred to do not contemplate that Palestine as a whole should be converted into a Jewish National Home, but that such a Home should be founded `in Palestine.’

In this connection it has been observed with satisfaction that at a meeting of the Zionist Congress, the supreme governing body of the Zionist Organization, held at Carlsbad in September, 1921, a resolution was passed expressing as the official statement of Zionist aims “the determination of the Jewish people to live with the Arab people on terms of unity and mutual respect, and together with them to make the common home into a flourishing community, the upbuilding of which may assure to each of its peoples an undisturbed national development.”
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1922.asp


#169

Takk, fin oppsummering. :slightly_smiling_face:


#170

Jeg har, som nevnt, ikke noe problem med at folk kritiserer sionisme, Israels politikk, Mossads diverse handlinger eller opprettelsen av den Israelske staten i det hele tatt. (Jeg er enig i at opprettelsen av Israel var en veldig dårlig idé, men jeg tror vi må innse at den staten nok er kommet for å bli, uansett om vi liker det eller ikke, i alle fall innen overskuelig framtid, selv om intet varer og alt [og alle, forresten] flyter inn i hverandre, og ein skigard kan’kje vare evig, veit du etc- med mindre det bryter ut full atomkrig og blodbad i regionen og ellers, men det synes i hvert fall ikke jeg er ønskelig). Det må man altså selvsagt, IMO, ha lov til uten å bli mistenkeliggjort eller kneblet. Og jeg tror i alle fall det ville være en fordel for den alminnelige jødiske mann og kvinne at slik kritikk ikke ble kneblet, enten den kommer innenfra eller utenfra.

Det jeg reagerer på, som nevnt, er den stadige negative generaliseringen av “jødene”, som generelt begrep, og den beslektede tendensen som flere (ikke egentlig du) har her, til å gi “jødene” skylda for alt som er galt i verden. Jeg synes dette virker som en økende trend i Norge nå, og at den negative generaliserende retorikken, som er blitt en slags vane i visse miljøer, er en del av denne trenden, og jeg synes jeg ser tendenser til at det “smitter over” som et voksende hat eller forakt også mot de du kaller “hverdagsjøder”, og som strengt tatt er en veldig uensartet gruppe, ofte med lite annet til felles en enn en slektsmessig/kulturell bakgrunn og dermed en kulturell identitet som “jøde”. Jeg synes negative generaliseringer om “jøder” støtter en slik trend, enten det er ment sånn eller ikke.

NB! Jeg vet at du ikke er av dem som tenker svart-hvitt på denne måten og du har jo selv understreket at du ikke klandrer “jødene” for alt som er galt.

Når jeg likevel har problemer med generaliserende, negative utsagn om “jødene” også når de kommer fra folk som egentlig ikke legger så mye i det (mens jeg ignorerer mye annen generalisering om andre grupper fra medlemsfaunaen her på bruket) er det også fordi jeg ser på de få jødene som bor i Norge (og i Skandinavia) som en allerede noe utsatt og potensielt sårbar gruppe. En liten gruppe vanlige mennesker som fra før er utsatt både for hat fra noen ekstremistiske muslimske miljøer og fra enkelte høyreekstremistiske miljøer, og jeg synes da ikke det er en god ting om negative (eller til og med hatefulle) holdninger til jøder begynner å spre seg andre steder i det norske samfunnet. Jeg synes det ville være veldig synd om de begynte å føle seg så utsatt - og uvelkomne - her at de faktisk flytter til Israel. Hvis man er imot Israel, må man vel mene at Europas jøder heller burde bo i Europa?

En annen ting er at jeg synes det er så meningsløst er konstrueringen av et fiendebilde/syndebukk som inkluderer et flertall av mennesker som overhodet ikke har makt og som videre utelukker svært mange av de faktisk som har det. Mens det finnes mennesker med enorm makt (av forskjellig hærkomst og bakgrunn, noen av dem selvsagt også med jødisk bakgrunn) som skaper vanvittig mye lidelse og kaos i verden i dag, og som burde stoppes, og som det er grunn til å klandre, er det så meningsløst å i stedet lage fiendebilder av vanlige folk uten makt, også selv om noen av dem faktisk skulle ha noen kjipe meninger. Det er litt som å få en skyllebøtte av sjefen og så gå hjem og banke unga i stedet.

Nå er det selvfølgelig litt urettferdig at jeg skriver denne harangen til deg og ikke til noen som fortjener den bedre, men det får du bare ta som et kompliment. Når jeg skriver til deg så regner jeg liksom med å få et svar som enten er fornuftig, eller - om du ikke er i humør til å være fornuftig den dagen - i alle fall underholdende.


#171

Jeg synes synd på deg som hater så mange. Det må være et helvete å ha det sånn inni seg, hvis det er sant da, og jeg kan bare ønske at det ikke alltid vil være sånn. Den dagen det går over vil du ha evner til å hjelpe folk som få andre kan hjelpe.

Dette er grunnen til at jeg “liket” posten din.

Det gjelder oss alle

Jeg visste at det var noen jeg hadde glemt! Takk! :grin:

If you say so. Du kjenner deg selv best. :slightly_smiling_face:

Ingen fare! Jeg lider ikke … ikke så mye i alle fall og ikke på grunn av deg. Men lykke til med oppussingen og med lønnsslaveriet også!


#172

Jeg må si meg uenig der. Israel var et forsøk på å få jødene til å bli et normalt folkeslag, og dermed bryte den onde sirkelen hvor jøder og goyer begår overgrep mot hverandre. Dette har da også til en viss grad skjedd, men så var det diasforaen da…

At Israel havnet i Palestina, er vel så mye britenes skyld som jøder, da Israel i Palestina ville være en kolonial utpost avhengig av Vestlig støtte for å overleve.


#173

Neida, det går så bra så. Sikkert akkurat passe også, da jeg sikkert bidro til en noe mer generaliserende og stereotypisk tenkning selv, enn hva jeg egentlig liker.

Ellers bare helt kort i første omgang, i beste fall fornuftig, men neppe spesielt undeholdende: Ja, jeg er vel egentlig enig i det aller meste. Jeg tror vel stadig at sionistmafiaen på vegne av seg selv og et jødisk-dominert finansmiljø har lykkes litt for godt med å sørge for at i overkant mange, et stort flertall, av vanlige jøder over alt i verden slår ring om Israel og ledelsens politikk, bottom line, når det drar seg til med usemje og dårlig stemning versus mange andre, nærmest uansett hvor ille den måtte være. I tillegg generelt denne ekstremt sterke felles, jødiske identiteten som i seg selv knapt kan klandres, men som kan slå temmelig ekskluderende og egentlig rasistisk ut.

Men som før nevnt, jeg hater eller misliker slett ikke en person fordi vedkommende er jøde i utgangspunktet; jeg møter folk som individer og gir alle en sjanse eller tre, og hate tror jeg ikke jeg gjør overfor noe eller noen, heldigvis.


#174

@aford Jeg forsøker meg på et lite kupp der jeg flytter jazz-diskusjonen fra Frankrike til Månen, fordi jeg har en metaforisk Timmy Gresshoppe på skulderen som kjefter hvis jeg er for mye off topic i en pågående debatt, så får anarkisten heller gjøre opprør eller boikotte forsøket mitt, dersom du er uenig.

Det er alltid rom for litt god forkynnelse!

Jeg har ikke tenkt på det slik, men du har sannelig rett. Det er det samme uttrykket. Og likheten er kanskje enda tydeligere jo eldre han blir? Men den mykheten stemmen hans har som ung er også fabelaktig. Det er den såre og til tider nærmest rå melankolien jeg liker best ved ham. Spesielt i de virkelig triste låtene. Dette er vel et ganske tidlig album, før livet hadde filleristet ham så mye enda Tittelen på albumet er forresten vittig “The best of Chet Baker sings” (finnes det andre (og mindre bra?) deler av Chet som kan synge også?. Når det gjelder Chet, skulle det ikke forundre meg):


#175

Og apropos Ella. Enjoy:


#176

Utmerket relokasjon, INK.

Forklaringen på en slik tittel tror jeg ikke er så langt unna følgende hypotese:

På den tiden Baker var ung og spilte inn mye av det som er reutgitt på de utallige samleplatene med ham, var det mindre vanlig med eksklusive kontrakter med det ene eller andre selskapet, og artister som visste å smi mens deres popularitetsjern var varmt, kunne spille inn plate på det ene selskapet den ene dagen, og omtrent samme repertoir på en annen plate på et annet plateselskap/ en annen label den neste dagen (Ellington-bandet var helt kriminelle sånn, for øvrig). Dette betyr at det i utgangspunktet finnes innmari mange ganske like, men ikke identiske innspillinger med de samme låtene med den unge Chet Baker i omløp.

Og uttrykket “i omløp” er ikke tilfeldig valgt. For i likhet med en del andre kanonartister fra hans epoke, har distribusjonsrettighetene til mye tidlig materiale skiftet eiere flere ganger enn jeg klarer å spore opp, men det er veldig mange. Noe av materialet har i perioder vært helt ubeskyttet, noe har vært solgt ifbm. opphør av label til andre, seriøse selskaper, noe har vært dumpa sammen med masse annet, både gull og gråstein, til spottpris en masse, til mindre seriøse selskaper i perioder der artistenes potensiale som salgbare har vært antatt synkende, og kort sagt: Mye av dette materialet har gått på rundgang i bransjen i årevis. Og det har derfor blitt utgitt et ukjent, men helt enormt antall identiske og nesten identiske Early Baker-samlere opp gjennom åra. En sånn samleplate skal jo gjerne hete noe med Best of, Greatest Hits, Chet Sings!, Chet Plays! etc. Og når det absolutt skal finnes trehundreogsøttentusenogfire like sånne samlere, blir det vanskelig å lage nye titler etter hvert, uten å ty til ubrukte kombinasjoner av de vanligste typene slike titler. Da blir det sånne “The Best of Chet Baker Sings” o.l. :smile:


#177

Aha! Sånn å forstå! :smile:
(Akk, vel, der røyk min fine idé om at Bakern kunne fise gamle jazzslagere med stor presisjon … )


#178

Fis. Fnis. :smile:

Vesle Jompa spilte tuba nedpå Cuba!
Og vesle Jompa spilte tuba’n sin med rompa!
– Prima Vera

Om ikke promping av The Great American Songbook, så kanskje “tromping” der bak? Uttrykket blir i Chets tilfelle, som vi jo allerede har fastslått, det samme uansett …


#179

Heh, var det noen som burde kunne få det til, var det i alle fall ham :grin:


#180

Har du sett konserten i Stockholm i 1986 med Chet og saksofonist Stan Getz?