Nyheter MDTV Forum Om Doner

Maktkritisk journalistikk er truet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/maktkritisk-journalistikk-er-truet/

Av Terje Alnes. Assange-saken viser at maktkritisk journalistikk er truet, og at det er trukket en grense for hva som aksepteres av pressefrihet i Vesten. Fengslingen av Julian Assange har åpnet øynene på mange. I påvente av at Storbritannia skal ta stilling til utleveringsbegjæringen fra USA, sitter han nå fengslet under kritikkverdige forhold. Assange har…


#2

Vestlig presse og media eies av den samme globale storkapitalen som eier den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien. Det er det militær-industrielle komplekset MIC) som forstås som et interessefellesskap mellom eierne av krigsvåpen-industrien, Pentagon, næringslivet, kongressen og Det Hvite Hus, som dikterer USAs utenrikspolitikk, og vestlig presse og media gjengir hva det amerikanske utenriksdepartementet vil de skal skrive.

Redaktørene som er ansatt av eierne vil ikke la noe kritisk til MIC eller amerikansk utenrikspolitikk komme på trykk allikevel, så de behøver ikke trues eller å statuere et eksempel for dem som med Assange for å få de til å skrive det eierne vil, de er betalte penner for storkapitalen. Og når de som feks med Libya kun gjengir angreps-maktenes versjon både før og etter krigen, bedriver de ikke journalistikk, men skriver etter diktat.

Assanges Wikileaks tilhører ikke deres MSM, og når han som den ekte journalisten han er gjør sin plikt og avslører krigsforbrytelser som massemord på sivilbefolkninger, skilles klinten fra hveten blant de som kaller seg journalister. Ekte journalister finner vi nå bare i alternativpressen som Steigan.no, som taler Makten midt i mot. Det er bare alternativ pressen som nå gir et korrekt bilde av behandlingen av Assange, en alternativ presse som Makten forsøker å kneble. Behandlingen av Assange er en advarsel fra Makten til alternatv pressen.


#3

Når journalister synes Clinton-Lewinskysaken har større allmenninteresse enn at CIA lot opposisjonen i Nicaragua finansiere sitt våpenarsenal med salg av crack og cocain i USA, har de tapt både ansikt, innflytelse og yrkesstatus. Skal dette endres på må medieeierskap tilhøre leseren - og synlighet må økes betraktelig. Allianser mellom redaksjoner med omtrentlig samme vedtektsgrunnlag/prinsipper - og felles distribusjon er minst like viktig.


#4

Jeg fant Corbett report på dette stedet.Ser ut som han legger ut noe der for å unngå sensuren.
https://3speak.online/search?q=corbett+report


#5

Jimmy Dore er i storform: