Nyheter MDTV Forum Om Doner

Maktesløse politikere og den virkelige klimapolitikken

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/makteslose-politikere-og-den-virkelige-klimapolitikken/

Av Erik Plahte. Verden forbrenner kull, olje og gass som aldri før. Vi er på vei mot en 3 graders klimakatastrofe i løpet av mindre enn en menneskealder, oppsummerer IPCC i den siste rapporten sin (Summary for Policymakers, pkt D1.1). De utslippsforpliktelsene landene har meldt inn til IPCC, er helt utilstrekkelige til å hindre at…

3 Likes

Grunnen er selvfølgelig at de vet at dette bare er politikk. Det har det vært siden Tatcher brukte det til å knuse kull-arbeiderne.

Det vil kreve en samstemt innsats av alle økonomiske og politiske krefter på alle samfunnsmessige sektorer av betydning, og en gjennomgripende og overordna statlig styring.

Feil! Staten må avvikles og erstattes med de ultimate allmenninger gjennom InnGruppe-Demokratiet. Ellers er det ingen mulighet for at de endringer som kreves, vil aksepteres. En endring må ha humanøkologien som fundament!

1 Like

Kapitalismen har sin tvang til vekst, sjølvsagt.

Men som eit tankeeksperiment: Utfør ei omfordeling av den totale produksjonen av varer og tenester som skjer i verda i dag, slik at alle får ein lik del av kaka.
For å få til dette må kapitalismen sjølvsagt vere avskaffa, slik at vidare vekst ikkje skjer, men, altså: Eit tankeeksperiment.

Å oppretthalde den noverande produkjsonen av varer og tenester vil likevel kreve at vi opprettheld det noverande konsumet av energi.

For å knuse malm, transporeter denne og omdanne den til metall må du ha varme, store mengder varme.
Heilt uavhengig av samfunnsystem.
Kapitalismen sitt krav til avkastning er også med på å effektivisere bruken av energi, det er ikkje mykje meir å hente før vi møter dei absolutte grensene som termodynamikken sine lover gir.

Det er total utopi å hevde at den noverande produskjonen av varer og tenester kan skje ved bruk av kun fornybar energi.
Det er f.eks. komplett uråd å operere eit metallsmelteverk ved hjelp av ustabil energi som vind- og solkraft.

Forbruk av store mengder fossil energi er derfor bakt inn i den kaka som er ein industriell sivilisasjon og alle dei godene som følger med denne.

Vil du ha kake må du bake kake.
For å bake kake må du ha varme.

Så vil vi ha kaka må vi tole varmen!

Den store bløffen er at det er råd å gjere noko med dette.

Venstresida står fast i ein rosa draum om eit proletært paradis “inn i evigheten”.
Uansett samfunnsystem er vi i ferd med å gå oss på minkande utbytte av alt vi driv med.
Stadig meir berg må brytast med stadig større kostnad for å oppretthalde dagens produksjon. Vi må springe fortare og fortare for å stå stille.

Å springe fortare og fortare betyr i denne samanheng å bruke stadig meir energi.
Fossil energi, fordi all fornybar energi berre er ein drope i botnen av bøtta, uansett tiltak!

Den gode nyheita er sjølvsagt at uttaket av både olje, kol og snart gass er i ferd med å nå ein topp, av fysiske / geologiske årsaker.
Derfor har vi ikkje nok fossile energikjelder til at “worst case” scenarioet vil kunne utspele seg.

Den ikkje fullt så gode nyheita er at dette vil føre til kapitalismens kollaps.
Truleg med øydeleggande krigar som følge, i alle fall med samanbrot i matproduksjonen, som også baserar seg på ikkje fornybare ressursar som fosfor- og syntetisert nitrogengjødsel.

Eit anna moment som venstresida skyr som pesten er diskusjonen om befolkningsvekst, sjølv om denne no er nede på litt over 1% pr år er dette likevel 70-90 millionar menneske, tilsvarande eit nytt Tyskland pr. år.
Som sjølvsagt også skal ha “det gode liv”…

Konklusjon: Malthus hadde ikkje berre rett, hans syn er vilt optimistisk.

Mennesket er ikkje smartare enn gjærsoppen: Når sukkeret / dei fosile energikjeldene er oppbrukte er festen vel og grundig over!

2 Likes

Jeg gleder meg til den dagen noen har baller til å si at solaktivitet er en av de viktigste faktorene mht til klima, og at været manipuleres når det passer nwo-gutta. At mennesker med mer enn tre operative hjerneceller kaller det som skjer i California for “skogbranner” og “klimatrøbbel” er så patetisk at man kan grine blod. I så fall den eneste skogbrannen i verden som svir av alle hus og biler, men glemmer trærne rundt. Jiizez.

Uenig… Det går helt åt helvete og korrupsjon og fiat penger er en av mange årsaker hvorfor pluss se video nedenfor og les artikkelen 20 ganger til…:wink:

Det internasjonale energibyrået (IEA) varsler om oljekrise på 2020 tallet. Det er begrenset hvor mye billig energi det finnes her i verden og fossil energi brukes opp i store mengder og er ikke fornybar. Til slutt stopper det opp av seg selv i form av mangel på billig energi med påfølgende økonomisk kollaps. Fokus kommer til i løpet av noen få år til å skifte fra global oppvarming til å fokusere på økonomisk krise forårsaket av mangel på (billig) energi.

1 Like

Jaja, de får rote på. Fri energi er det tilgang til, men siden hvermansen er mer enn fornøyd med å bli played like a fiddle - be my guest. “The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within spectrum”. ~ Chomsky

Det er vel slik at denne forfatteren og mange andre lever av dette. Da er det ikke enkelt å snu selv om man innser det idiotiske i det man gjør. Jeg oppfordrer likevel til det.

1 Like

Tatcher :
She said to the scientists : " There is money on the table for you to prove this stuff." (37.50)

1 Like

Legg til endringsbegrunnelse.

Takk igjen for en nyttig realitetssjekk! Befolkning og forbruk må ned, ned og atter ned. Men hvordan å komme dit ned uten samtidig å falle tilbake på steinaldernivå og vel så det, ja det er den virkelige utfordringen. Heller ikke Bongards demokratimodell har nok det fulle svaret på dette spørsmålet, men forsøker vi vegen hans, vil det i alle fall være et godt siste forsøk. Den beste tror jeg, så slipper vi i det minste å gå til grunne som rabiate psykopatiske bøller, men med en viss verdighet. Og gjør vi det, da kan vi dø med et smil om munnen, i visshet om at vi ikke bare var gjærceller.

Nei. Det orker jeg ikke. Er lei av dette tøyset. Hvis noen er interessert i emnet kan de lese hva en Bjørn på resett skriver.

Det med Marocco 11 desember er en sak som skulle vært på førstesiden i alle de store avisene og debattert mer.

Håper folk vil sette seg inn i det som skal skje 11.desember i Marocco, selv.

Vel, jeg vil gjerne lese hva han skriver.
Takk for ditt bidrag .
Det er tungt stoff å jobbe med, men bakteppet er for min del det vi alle står ovenfor, som er
The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, 11 des Marocco, og mange lurer jo på hvem som er pådriverne i dette. Det er likevel greit med humor innimellom, fordi det er så mye alvor.Mulig jeg har forvekslet deg med en annen på disqus, og at det er her problemet ligger.

Jeg sletter kontoen her. Har tenkt på det lenge på grunn av klimatullingene

1 Like

Stoler på din dømmekraft.
OK. Har du disqus ?

Nei. Du vet hvem jeg er. Jeg vet ikke hvem du er og trodde det var en annen basert på det du visste om meg. Nå får jeg ikke til å slette kontoen. N får gjøre det for meg. Tskk skal du ha for gravingen. jeg har ikke tid til sånt

1 Like

Ok . Han andre på disqus hadde innvandring som sitt hovedsak. Derfor tenkte jeg at det var spesielt interessant hvis dette var den samme. Da fikk vi oppklart det. Jeg har ikke skrevet til ham, oppdaget det i dag. Skjønner det med tiden, og sånn.