Nyheter MDTV Forum Om Doner

Maktesløs Löfven bruker kraftuttrykk for å tildekke at han ikke har noen politikk


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/makteslos-lofven-bruker-kraftuttrykk-for-a-tildekke-at-han-ikke-har-noen-politikk/

– Jeg blir ordentlig forbannet. Og mitt spørsmål til de som gjør det her er: «Hva faen holder dere på med,» sa Sveriges statsminister Stefan Löfven som sin første reaksjon på at over 100 biler ble påtent i flere svenske byer. I en annen uttalelse sa han at «Det ser ju ut som väldigt koordinerat.…


#2

Jeg leste i avisen i dag at slike bilbranner som dette er vanlig ved slutten på skoleferien. Gjengene som driver med narkotikahandel mm er nå tilbake etter ferien og da må gjengene markere hvem som har makten og hvem som bestemmer i lokalmiljøet. Mulig at en slik forklaring kan ha noe for seg.


#3

Disse ungdommene eller hva de er er jo helter, bilen er en forbannelse og de er en velsignelse. Vi har blitt Kjøpesenterlandet, det ville vi ikke blitt uten bilen. Forstår ikke at en kommunistisk blogg ikke heller lovpriser denne motstandskampen mot forfeilet borgerlig konsumer-ideologi og utslettelsen av fellesskapsløsninger og den tradisjonelle byen!

Mass motoring effects an absolute triumph of bourgeois ideology on the level of daily life. It gives and supports in everyone the illusion that each individual can seek his or her own benefit at the expense of everyone else. Take the cruel and aggressive selfishness of the driver who at any moment is figuratively killing the “others,” who appear merely as physical obstacles to his or her own speed. This aggressive and competitive selfishness marks the arrival of universally bourgeois behavior, and has come into being since driving has become commonplace. (“You’ll never have socialism with that kind of people,” an East German friend told me, upset by the spectacle of Paris traffic).

The automobile is the paradoxical example of a luxury object that has been devalued by its own spread. But this practical devaluation has not yet been followed by an ideological devaluation. The myth of the pleasure and benefit of the car persists, though if mass transportation were widespread its superiority would be striking. The persistence of this myth is easily explained. The spread of the private car has displaced mass transportation and altered city planning and housing in such a way that it transfers to the car functions which its own spread has made necessary. An ideological (“cultural”) revolution would be needed to break this circle. Obviously this is not to be expected from the ruling class (either right or left).

-The Social Ideology of the Motorcar

Må innrømme at jeg ikke hadde lest ferdig artikkelen før jeg kommenterte, og er enig i følgende sitat av Steigan:

I disse særskilt utsatte områdene bor arbeiderklasse av ulike nasjonaliteter. Når bilene brenner er det stort sett arbeidsfolk som mister bilen sin. Ei svensk avis hadde et intervju med ei fattig dame på 77 år som hadde mistet bilen og nå ikke visste hvordan hun skulle få hverdagen til å henge sammen.

Ja, skal man først angripe bilen som et symbol på vettløs borgerlig konsumer-ideologi, får man gå til verks i borgerlige områder. Arbeiderklassen er de første ofrene når man ikke lenger har råd til å eie bil og de offentlige transportsystemene har gått nedenom grunnet bilfanatismen. Husk at General Motors i sin tid kjøpte opp trikkeselskapene i de amerikanske storbyene, hvoretter de etter få år reiv opp skinnegangene!

Glemte å nevne at bilen er den største bidragsyteren for mikroplast til havet:

Likevel er den minste plasten et kanskje enda større miljøproblem. En plastbit mindre enn fem millimeter – på størrelse med et sandkort, kalles mikroplast. Mikroplasten i havet kan stamme fra større plastbiter som er revet opp i møte med naturens krefter og UV-lys. Men mikroplasten kommer også fiks ferdig fra land – i størst mengde fra veibanen og slitasje fra bildekk, men også fra for eksempel kosmetikk og rengjøringsmidler.


#4

‘Sverige har gjennomført det største sosiale eksperimentet i Norden i nyere tid…’ Ja og det går jo ikke så bra…


#5

Professor Arntsberg beskriver en million eller så som ikke vil arbeide om noen få år i Sverige. Det er omtrent ti prosent av folket og det vil kollapse ganske så raskt. Ser vi på Norges statsbudsjett så hadde det økt med 12,6 prosent årlig fra 2006. Da var det ikke særlig større enn NAV posten i dag på 505 milliarder. Hvor mange blir det å forsørge for oss/de som er igjen her, hvis en ser bort fra de palestinske områdene og resten av U-hjelpa?


#6

Sverige er selveste modellen på velferdsstaten. Nå har de gjort et eksperiment i å introdusere multikultur i denne modellen. La oss anta at mange av de som står bak denne bilbrenningen mest sannsynlig lever på underhold fra staten. Og at det samme gjelder foreldrene deres. Og la oss også anta at de fleste av de som fikk bilene sine brent er netto bidragsytere til den staten som deler ut disse godene. Hva forteller det oss om fremtiden? Hvor mye ville du bidratt til å opprettholde dette samfunnet?


#7

I disse særskilt utsatte områdene bor arbeiderklasse av ulike nasjonaliteter. Når bilene brenner er det stort sett arbeidsfolk som mister bilen sin. Ei svensk avis hadde et intervju med ei fattig dame på 77 år som hadde mistet bilen og nå ikke visste hvordan hun skulle få hverdagen til å henge sammen. Når svenske politikere lar ekstremister og kriminelle gjenger ta over de fattige bydelene, er dette et gigantisk svik mot arbeiderklassen i det som en gang var folkhemmet.

Overklassen / øvre middelklasse - denne gangen inkludert den koopterte sosialdemokratiske “nomenklaturaen” - har bare nok en gang basert egen makt på utvidelsen av et “Lumpenproletariat”. Problemet er sånn sett ikke bare de regelrett kriminelle, men at selve klassebevisstheten er svakt utviklet eller knapt eksisterer i den forstand som den kunne gjøre blant arbeidere da industrisamfunnet brøt frem, vokste og konsoliderte seg i de “vestlige” landene. Å stable på beina en tilsvarende bevissthet uten tilgang på tilsvarende økonomisk-industriell utvikling er da knapt heller mulig. Mye av årsaken til den nyliberale begeistringen for masseinnvandring og “multikultur” finner en da nettopp også der. I en fase hvor det nå handler om å etablere en form for “nyføydalt” system fordi en historisk unik periode med ekstrem “økonomisk vekst” ganske enkelt er over, så spiller disse fattige bestående av i hovedsak innvandrere og deres barn en noe tilsvarende rolle som nettopp det “Lumpenproletariatet” Marx og Engels beskrev omkring midten av 1800-tallet…


#8

Kan AFA (antifa) spille en rolle ved disse brannene? Venstreradikal miljøforkjemper om dagen, bilbrenner om natten. Skulle ikke forundre meg om Sebbe Stax og gjengen hans vet noe om dette?