Nyheter MDTV Forum Om Doner

Maktas manipuleringer

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/maktas-manipuleringer/

Av Frode Bygdnes. Stemmeurnene er symbolet for demokratiet som i disse valgtider skrytes opp som den beste styringsformen vi har. Da settes den gjerne opp mot diktatur eller anarki. For demokrati skal være folkestyre og den som stemmer skal bestemme. Demokratiet skal vi forsvare, men da må vi og kunne forbedre styringsformen. I dag fører…

2 Likes

Takk for god folkeopplysing!
Dette er interessant, mykje eg ikkje visste her. Kunne tatt for deg nominasjons-prosessen/partiets kontroll over velgarane i ein eigen artikkel? Det hadde heilt skkert fleire enn eg satt pris på.
Det er viktig at det vert sett fokus på dette problemet. Demokratiet forsvinn når det vert representativt sa nokon til meg ein gong, noko eg trur stemmer.

1 Like

I Norge skjedde det noe viktig nøyaktig for hundre år siden i 1919. Da ble det innført en representativ valgordning ved stortingsvalg i Norge. Mellom 1905 og 1919 var valgordningen i Norge derimot basert på såkalt flertallsvalg i enmannskretser, det var en valgordning som er veldig lik dagens franske valgordning.

Ved valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike i 2017 fikk feks National Front 13,2% av stemmene (i første valgomgang) men fikk likevel kun 1,4% av representantene/plassene i nasjonalforsamlingen (altså kraftig underrepresentert). Macrons parti derimot fikk 28% av stemmene ved samme valg og hele 53% av plassene i nasjonalforsamlingen (altså kraftig overrepresentert og også fullt flertall). Macron ble valgt til president i Frankrike med kun 24% av stemmene i første valgomgang av presidentvalget, og har nå altså full politisk makt i Frankrike med støtte fra kun ca 30% av befolkningen.

I Norge fikk vi etablering av bompengepartiet FNB. I Frankrike er ikke noe slikt som dette mulig pga valgordningen, og man fikk altså isteden De Gule Vestene som må ty til opptøyer i gatene. Men det gjenstår å se hvilken innflytelse FNB får i Norge (men det ble nesten regjeringskrise før kommunevalget pga FNB og Frp gikk på en smell).

Den norske valgordningen kan gjøres enda mer representativ.
I Danmark har man feks en sperregrense på 2% i motsetning til i Norge som har sperregrense på 4%. Og det er ikke mer politisk kaos i Danmark enn hva det er i Norge av denne grunn. Reversering av fylkessammenslåingene er viktig for å øke antall representanter som kommer fra utkanten i de nye store fylkene.

2 Likes

Kva med å auka bruken av folkerøysting? Samstundes bør ei slik avrøysting vera bindande. Kommune- og distriktspolitikk, forvaltning av ressursar som fisk og natur (f.eks. vindkraft og kommuneplanar), infrastruktur og utdanning og ikkje minst korleis vi forvaltar allereie hausta felleseigendom - les Statens pensjonsfond Utland. Er det rett å stilla desse midlane til disposisjon for Blackrock og the Usual Suspects? Er det mindre inflasjonsdrivande med bompenger og dyre låneopptak i utlandet enn å bruka av sparepengene våre?
Eg veit dette enno er ein utopi, men tidene er alt anna enn stabile og statiske. I Sveits er jo folkerøystingar rett vanleg. Eg veit at me vart meldt inn i EU/EØS før folkerøystinga og på trass av folkeviljen og grunnloven, men det må ikkje gløymast og før eller seinare må denne undergravinga av vår suverenitet inn i rettsalane. Gro, Kjell Magne, Jonas og Jens vil nok få eit anna ettermæle enn det dei prøver å laga sjølv.

1 Like

Man trenger folkeavstemminger bla for å beskytte folkestyret mot politikerne (hvor flere av politikerne opererer med skjult agenda og prøver å manipulere befolkningen). Dette med folkeavstemminger fungerer ganske bra i Sveits. Sveits er et av verdens rikeste land og er dessuten også et av verdens mest industrialiserte land. Sveits har også en veldig godt utbygd jernbane. Folk i Sveits er ganske konservative vil jeg si, så tanken med å ha folkeavstemminger i Norge kan derfor få lunken oppslutning bla på venstresiden.

Hva om vi hadde hatt journalister som ikke så det som sin oppgave å lage et nyhetsbilde så befolkningen stemmer som de vil, og hvor politikerne danser etter deres pipe?

Så lenge dagens journalist-kult får fortsette med utelatelses og vinklingsløgnene sine, så har vi ikke noe demokrati, uansett hvilken valgordning vi har.

1 Like

Man kan gå lenger enn det. Hvorfor ikke stemme over saker enn partier?

Selvfølgelig må en folkeavsemning være bindene. Brexit er et skrekkeksempel på manglende demokratiforståelse. Likeså Sveriges nei til kjernekraft