Nyheter MDTV Forum Om Doner

Macron pepet ut på nasjonaldagen


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/macron-pepet-ut-pa-nasjonaldagen/

Emmanuel Macron ville gjøre den franske nasjonaldagen 14. juli 2019 til en hyllest til seg sjøl i nærmest kongelig stil. Men han ble i stedet møtt med massiv piping, skriver Le Parisien, som også har video av hendelsen. De gule vestene, som nå har protestert hver eneste uke i åtte måneder, fortsetter sin kamp. Ikke…


#2

Det har nok større effekt på den nissen, enn demonstrasjonene. For alle ting tyder på at han tror svært godt om seg selv. .


#3

Nå har det altså gått 230 år siden den store franske revolusjon i 1789.
I løpet av disse 230 år har Frankrike ennå ikke klart å innføre en representativ valgordning og styreform.
Men slik er det vel gjerne med land som ønsker å være stormakter.

Om demokratiet i Frankrike: Ved valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike i 2017 fikk National Front 13,2% av stemmene (i første valgomgang) men fikk likevel kun 1,4% av representantene/plassene i nasjonalforsamlingen (altså kraftig underrepresentert). Macrons parti derimot fikk 28% av stemmene ved samme valg og hele 53% av plassene i nasjonalforsamlingen (altså kraftig overrepresentert og også fullt flertall). Macron ble valgt til president i Frankrike med kun 24% av stemmene i første valgomgang av presidentvalget. Macron har nå full politisk makt i Frankrike til tross for at han og hans parti kun fikk rundt 30% av stemmene i de to valgene (i første valgomgang). Utifra dette må man kunne si at Frankrike i dag er et slags liberalt diktatur (hvor Macron altså fra første dag har hatt ca 70% av velgerne mot seg).

I Norge kan feks bompenge-motstandere klare å bli representert innenfor det demokratiske/parlamentariske system ved å danne et eget parti og kan således oppnå politisk makt og kan påvirke styre og stell lokalt i kommunene og evt på Stortinget. I dagens Frankrike er dette tilnærmet umulig selv om feks 70% av befolkningen støtter De Gule Vestene. Dette pga den franske valgordningen hvor Macron og hans parti har oppnådd full politisk makt i Frankrike med kun et mindretall av velgerne i ryggen. Derfor må flertallet av den franske befolkning i dagens situasjon ty til gatene hvis de ønsker å gjennomtvinge politiske endringer.

Dette i motsetning til i Italia hvor partiene Lega og Femstjernersbevegelsen til sammen fikk ca 50% av stemmene og dannet regjering sammen. Det er vanskelig at noe lignende som dette kan skje i Frankrike pga den franske valgordningen (hvor mindre partier blir kraftig underrepresentert).

Den såkalte demokratiske valgordningen i Frankrike er egentlig veldig problematisk. Landet har en valgordning med enmannskretser ved valg til nasjonalforsamlingen. Norge hadde omtrent samme valgordning som dette fra 1905 til rundt 1918 da denne valgordning ble forkastet av Stortinget til fordel for en representativ valgordning.


#4

Er fransk kodespråk for den hvite arbeiderklassen, men når de snakker om forstedene, så er de importerte de mener, og ikke hvite som skulle bo i en forstad.

Når alle problemer må pakkes inn i kodespråk, er det ikke rart at ingen problemer blir løst, da første skritt til å løse et problem, er å kunne snakke om problemet.