Nyheter MDTV Forum Om Doner

Macron: – NATO lider hjernedøden!

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/macron-nato-lider-hjernedoden/

I et intervju med det britiske magasinet The Economist sier Frankrikes president Emmanuel Macron at: «Det vi opplever nå er at NATO lider hjernedøden!» Macron ble intervjuet i en time i sitt forgylte kontor i Élyssée-palasset i Paris og uttalelsen er naturligvis kontrollert og godkjent for publisering. Macron sa også at han tviler på framtida…

3 Likes

Det jeg tror at Macron prøver å si her er at hvis du skal få hjelp av USA/Trump så må du tåle å bli tatt i hånden og leiet som et barn og det er før den egentlige ydmykelsen begynner.
Så det presidenten i matrosbuksene forsøker å si er at Trump er skikkelig dum. At han mobber små gutter i matrosdress og at små gutter i matrosdress ikke kan føle seg trygge lengre. Derfor synes ikke matros Macron at det lenger nytter å betale løsepenger. Han føler seg ikke lenger trygg på at når noen sier noe som føles dritt så skal bølla i komme og hjelpe ham. Ikke en gang forsikringer fra Jens slakteren fra Libya Stoltenberg er nok til å gjøre Matrosen trygg på hjelp lenger.

3 Likes

Ellers er det en uthegning av Stoltenberg, som er det offisielle hodet.

1 Like

Han fortjener å bli hengt ut

1 Like

Det ville føltes godt å fått sløyfet ut av den settningen :slight_smile:

1 Like

Det er vel så enkelt som at USA og EU ikke lenger har sammenfallende interesser.

USAs gjennomtvungne sanksjoner mot Russland og Iran er ikke i EUs interesse.
USA og EU har heller ikke samme syn på forholdet til Kina.
USAs krigføring og herjinger i Midt-Østen (og i Afrika) skaper store flyktningestrømmer som rammer Europa.
EU har stor import av olje og gass mens USA derimot nesten er selvforsynt med dette og mye annet. En storkonflikt feks i Midt-Østen kan ramme EU mye hardere enn USA når det gjelder energiforsyning.
En begrenset atomkrig i Europa (slik som enkelte neo-konservative i USA er tilhengere av) er heller ikke i EUs interesse.
USA går sin egen vei mens EU derimot må gå en annen vei for å ivareta sine geopolitiske interesser.

Det jeg har lært om historiens gang er at først får vi internasjonalisme som deretter går over i globalisering, men som deretter alltid bryter sammen i form av såkalt fragmentering (dvs at det hele går i oppløsning). Slik fragmentering skjedde første gang ifbm den franske revolusjon og Napoleonskrigene, neste gang ifbm økonomiske kriser og WW1/WW2, og siste gang trolig ifbm finanskrisen i 2008 (den største økonomiske nedturen siden 1930-tallet). “USA first” representerer et brudd med dagens globalisering og vil være vanskelig å reversere pga Kinas kraftige framgang.

Hvis NATO er hjerndød må vel det bety at de politikere som støtter NATO også er hjernedøde?

3 Likes

Mange sterke ord kommer til overflaten. Det Macron - en normalt oppegående diplomat - egentlig mener, er at Trump er hjernedød.

Mye bra poenger du har her, men er ikke helt enig angående Iran. Hvis Iran skaffer seg atomvåpen er Europa helt klart mer truet enn USA fordi vi er fysisk mye nærmere. Men ellers har du helt rett, USAs og EUs geopolitiske interesser er ikke lengre helt sammenfallende. EU forsøker også å bli et imperium i seg selv, noe i likhet med USA.

Men med den “fragmenteringen” som du beskriver, hva kan vi egentlig forvente oss i en ikke altfor fjern framtid annet enn krig?

1 Like

Eliten har vært for grådige. Det er ikke penger igjen i systemet til en krig. Ta feks. Iran. De trenger ikke å vinne en krig mot USA de trenger bare å ikke tape og la tiden gå. USA er en papir tiger med en syndebukk ved rorert. Det eneste som gjør at USA ikke er skutt til himmels er at økonomien globalt vil ikke bare stanse opp, men ramle fullstendig i sammen.

Så frem til noen får utviklet kunstig bevissthet så vil vi fortsette akkurat som nå med proxy kriger og økonomiske sanksjoner.
Når det er sagt så tror jeg ikke det blir kjedelig, men så er jeg ikke noe orakel. Det her er bare egne meninger som ikke bygger på stort annet enn antakelser :slight_smile:

1 Like

Hadde de penger til en krig i 1940 og forberedelsene til den i de harde 30-åra da?

USA er ikke en papirtiger. De kan når som helst invadere minst 90% av alle land i verden når de vil og i løpet av kort tid. Ingen andre land har denne evnen med baser i andre land, hangarskipsgrupper, mengden av atomubåter med ubegrenset rekkevidde osv. Jeg går ut fra at du baserer “papirtigerbegrepet” på USdollar og dens angivelige og snarlige fall som verdensvaluta og andre teorier.

Men joda, USA har sine svakheter som etterhvert blir mer synlige og som vil føre til dets fall, men foreløpig i det minste er de ingen papirtiger men en 300 kgs. vill katt med lange og skarpe klør…

1 Like

La meg si det på en annen måte. USA er en kortdistanse løper. Det er ikke Dollarens kommende fall jeg baserer meg på. Kun at det ikke lenger er rom i den globale økonomien for en langvarig konflikt. Det økonomiske rommet der ble i stor grad oppspist av Too big to fail. Slik jeg ser det så er det den amerikanske økonomiens grep om verdensøkonomien som er både svakheten og styrken.
Ingen kan vinne over USA uten samtidig å knekke sin egen globaliserte økonomi. Så vi er på mange måter hverandres gisler i en symbiotisk dødsdans, for å si det med litt dramatikk :slight_smile:

2 Likes

De neste konfliktene vil aldri bli så langvarige uansett pga. at krigens natur har forandret seg. I alle fall med moderne våpen. La oss for diskusjonens skyld si at USA hadde gått inn i krigen i Syria på en eller annen side med det meste av all sin makt. Den ville vært over på noen dager. Assad og hans regime, alle de ulike stridende fraksjonene inkludert kurderne osv. ville blitt valset over i løpet av dager, i noen tilfeller antagelig timer. Noen massive flyangrep med B-52, B1-B og B2 ville “myknet” de fleste før de i det hele tatt rakk å komme i kamp. Men USA ser ikke lengre ut til å være i modus for bruke all denne makten. Hverken Obama eller nå Trump har appetitt til det. På kort sikt dreier det seg altså mer om vilje enn mulighet. Amerikanerne mister gradvis viljen til å slåss. Noen roper hurra fordi i deres øyne er de den store Satan, andre er mer nøytrale og atter andre mener å se en fare nå USA ikke lengre er verdenspoliti. De førstnevnte virker å være flertall på denne nettsida.

Det som ikke har forandret seg er at vi fortsatt slåss om landområder, natur- og energiressurser og til tross for alle forsøk på å argumentere mot det er etnisitet og religion fortsatt svært viktige faktorer. Jeg er helt enig med deg i at vi på en måte er hverandres gisler i en symbiotisk dødsdans. Brexit gir oss et lite pekepinn på det når man ser hva som skjer med sammenvevde handelsforbindelser som plutselig kan brytes eller forsinkes/fordyres på kort tid. “A car made in the UK” er jo i dag sammensatt av deler fra hele verden, og slik fungerer det overalt.

2 Likes

Hvis USA hadde gått til full krig mot Syria (Assad) så spørs det om hvordan Iran ville ha reagert på dette. Iflg det USA har sagt om ondskapens akse så vil Iran være inneforstått med at USA på et senere tidspunkt også vil ha gått til angrep på Iran (altså først Syria dernest Iran). Irans røde linje går gjennom Syria. Ved et storstilt militært angrep mot Syria ville USA samtidig ha utløst en storkrig i Midt-Østen hvor Iran ville ha gått til angrep på alle USAs baser i Midt-Østen og mot alle viktige oljeinstallasjoner i nabolandene samtidig som USA bombet Syria. Denne problemstilling ble i sin tid diskutert i et hovedoppslag i New York Times, og hvor Saudi Arabia hadde gitt uttrykk sin forskrekkelse over at USA ved et angrep på Syria ikke samtidig ville klare å forsvare Saudi Arabia 100% mot Iran. Hele poenget med at land allierer seg med hverandre (som feks Iran og Syria og delvis med Russland) er at de har innsett at de må krige sammen for å kunne klare å stå imot sin felles fiende hvis de skal ha sjans til å overleve.

1 Like

Mitt innlegg var ikke ment å dekke dersom USA virkelig skulle gå til angrep i Syria og de geopolitiske følgene som ville oppstå av dette. Min hensikt var bare å påstå at USA fortsatt er så militært overlegne at alle motstandere i dette militære teateret ville bli feid av banen. Da holder jeg Russland utenfor.

Krigføring har endret seg uten tvil. Vi har fått “cyberwars” og “infowars”, “proxy wars” og ting som er såpass nye at de ikke engang har fått tilfredsstillende ord i det norske ordforrådet, vi bruker gjerne de engelske betegnelsene. Alle mer eller mindre moderne stater som kriger i dag vil måtte ta hensyn til dette, samtidig som de “gamle” faktorene fortsatt er viktige.

1 Like

Det er kun Israel som vil føle seg truet, og de er programmert til det. Iran har aldri truet noen.

1 Like

Iran truer Israel/jødene hele tida, man må ha antisemittiske skylapper for å klare å vri det til noe annet. Men det har jeg jo sett du har med jøder på hjernen…:roll_eyes:

1 Like