Nyheter MDTV Forum Om Doner

Macron anklager Tyrkia for å bruke IS-krigere i Nordøst-Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/macron-anklager-tyrkia-for-a-bruke-is-krigere-i-nordost-syria/

NATO-familien har hatt jubileumsmøte og har lekt «være glad»-leken og forsikret omverdenen om at de er forente og sterke. Men man skal ikke være veldig skarp for å se at organisasjonen er mer splittet enn på lenge. Frankrikes president Emmanuel Macron, som forsatt insisterer på at det var rett å kalle NATO «hjernedødt«, har angrepet…

2 Likes
1 Like

La oss ikke glemme at USA+ argumenterer med det samme, at USA må være i Syria for å bekjempe “morderne, bandittene og piratene”. De samme “morderne, bandittene og piratene” trenes og finansieres av USA

Macron spurte på NATO-møtet: hvem er vår fiende?
Han fikk ikke noe svar.
Men det kommer nå meldinger om at USA planlegger å sende ytterligere 14.000 soldater til Midt-Østen med den begrunnelse at de trengs for å stå i mot Iran (dette betyr en fordobling av antall soldater fra USA i Midt-Østen). Så svaret på Macrons spørsmål kan rett og slett være: Iran. (Altså neste land som risikeres å bombes kan bli Iran).

Men slike avgjørelser som dette er det kanskje bedre å ta i det skjulte bak kulissene og at noen få stormakter tar avgjørelsene. Det blir for mye bråk og uenighet om slike spørsmål som dette skal diskuteres i full offentlighet. Og spesielt hvis NATO samtidig skal fremstå som å være en fredsbevarende og krigsforhindrende organisasjon. Europeere flest ønsker bla ikke en ny stor flyktningestrøm fra Midt-Østen.

2 Likes

De som studerer hva som foregår på de strategiske tenketankene i Tyrkia hevder at Tyrkia er på vei ut av Nato og inn i den kinesisk-russiske Shanghai Cooperation organisation,SCO.
Men enn så lenge mener man at Tyrkia kan ha glede av å spre uenighet og kaos i Nato innenfra.
Hvordan dette utvikler seg vil vi få se ganske snart når krigen mot Iran tar til og det kan skje i løpet av noen korte måneder.
Thierry Meyssan hevder i sin siste bok at det er den tyrkiske etterretningsorganisasjonen MIT ved Hakan Fidan som styrer det globale Jihad. Var motoren bak Bataclan og Brüssel terrorismen.

1 Like

Ingen kan stole på Erdogan. Han er som et defekt blandebatteri som løper løpsk med varmt og kaldt vann. Det jeg er ganske overbevist om er at Tyrkiske venner av meg har rett i at han drømmer om å bli en ny Ottomansk kalif. Så der har han og Macron noe felles siden siste nevnte ønsker å være konge eller keiser.

En kan i hvertfall stole på at han ikke selger Tyrkia ut for småpenger, eller en leder-jobb i FN.

ICYM fra London:

2 Likes

Hvor lett vil det være for Tyrkia å komme seg ut av NATO? Rett nok har ikke de små statene i Kaukasus samme betydning nå som da de var en del av Sovjetunionen, men Tyrkia grenser til Iran, og har dessuten kontroll over Bosporos-stredet der russiske krigsskip må gjennom for å komme inn i Middelhavet. Russland har base på Krim, og i havnebyen Tartus i Syria.

1 Like

Når Nasser tok kontroll over Suez skapte det reaksjoner. Man kan muligens se dette som en mal