Nyheter MDTV Forum Om Doner

Må Støre gå? Den nye kan bare komme med den samme politikken

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/ma-store-ga-den-nye-kan-bare-komme-med-den-samme-politikken/

Dramatiske partilederskifter er ikke uvanlig i Ap, i vår tid. Men er Aps tilbakegang en følge av at partilederen framstår som en grå og kjedelig seminarleder av typen «på den ene sida, på den andre sida»? Kan en annen leder skaffe Ap økt oppslutning? En som kan skjule Aps støtte til Solberg-regjeringas mange sentraliseringstiltak som…

2 Likes

Et forslag er å la kandidatene stille opp i “Skal vi danse” for å sjekke valgbarheten.

2 Likes
1 Like

Det er Hadja Tajik og innvandrerne i Oslo-toppen som må gå, da flere innvandrere med flere rettigheter er et symbol på at AP ikke egentlig er opptatt av mindre forskeller i Norge, men å få bort forskjeller internasjonalt.

Å åpenbart støtte Globohomo er heller ikke noe fluepapir for velgerne.

1 Like

Sympatiske Støre er diplomat, også som politikar, utan eigne saker. AP vil truleg aldri kome over 20%, verken i Oslo eller i landet.

Folk vil ikkje ha grøn energilaus MDG/SV-politikk. Heller ikkje frå AP og H. Folk er litt fortvila.

Folk vil ikkje ha den tynne grøne oslosuppa som blir dyrare og dyrare, gjennom stadig nye skattar og avgifter med nye namn med prefiks co2- eller klima–.
Reklamen for nye skattar er ikkje truverdig.

3 Likes

Klimasaken brukes som pretekst for overvåkning. “Tradisjonelle” bomavgifter vil bli erstattet med kjøreskatt basert på gps. Biler uten dette vil hurtig fases ut med forbud av fossilt brensel og forhøyet vrakpant. Billetter til kollektivtransport vil kun kunne kjøpes med egen smarttelefon. Dette lærte de på siste Kina-tur.

Unknown-3

1 Like

Bra innlegg.

La oss starte med det åpenbare problemet for Arbeiderpartiet - at de er et parti som ikke lenger er til for arbeiderne eller vanlige folk. Det er dette Aglen også sier i sin politiske kommentar. Paradokset med dette partier starter ved navnet men slutter ikke der.

Toppledelsen i arbeiderpartiet er uspiselige for vanlige folk. Hvem vil ha rikingen og partipampen og globalisten Støre som sin representant? Eller hva med “flink pike” Hadia Tadjik, som igjen ikke står for ting vanlige folk er opptatt av. Vanlige folk har ikke innvandrerbakgrunn, og er ikke opptatt av feminisme og karriæren til unge lovende politikere. Raymond Johansen: har jo “folkelig” bakgrunn, men har vel blitt absorbert av systemet han og.

Politikken er grøtete og uklar. Hva vil egentlig arbeiderpartiet? Jeg er normalt oppegående politisk og har rett og slett ikke peiling. Mest av alt vil de vel være et “styringsparti” som betyr “litt av alt”, moderate løsninger, ikke tråkke næringslivet FOR mye på tærne, osv osv…og helt uklare skillelinjer til f.eks høyre. De kunne jo nesten vært samme parti! Det verste du kan gjøre i politikken er å være utydelig rundt hva du egentlig står for. Arbeiderpartiet har klart dette kunststykket.

Til syvende og sist har vel tiden løpt fra arbeiderpartiet, som istedenfor å være partiet for ARBEIDERE har blitt en “flink pike” (og gutt) inkubator for de politisk korrekte og en karriærevei for selvopptatte tullinger som vil til Brussel, eller NATO eller WEF eller noe etter at de blir ferdige med den drit-kjedelige Norges-politikken som egentlig bare er et springbrett. Hvor mange bor det i Norge igjen? hakke peiling, men alt for få for en stjerne som bulke-Jens for eksempel :slight_smile:

5 Likes

“Johansen som er en EU-tilhenger fra Oslo”.

Da burde han konfronteres med at EU er i ferd med å privatisere alle sosiale rettigheter, EU-kommisjonen vil først privatisere helsevesenet i alle EU-land, og private helseforsikringer har ikke arbeider-klassen råd til. Mange i arbeiderklassen er allerede arbeidende fattige i EU, og det har også mange fra lavere middelklasse i EU blitt.

“Aps upopulære høyrepolitikk.”
APs ledelse vil inn i EU, og EU som det fordekte frihandelsområde det er, har sitt fundament fra Lisboa-traktaten av 2009, som fastslår at markedsøkonomi er EUs politikk. Navnet Arbeiderpartiet forstås som at det representerer arbeiderklassen, når de vil ha markedsøkonomi skulle de også blitt dømt til å skifte navn.

“Sosialdemokratiets tid er ute i Europa og Norge etter deres nye høyreorienterte økonomiske politikk i alle land med støtte til imperialistiske kriger, og Raymond Johansen kan som partileder ikke endre vesentlig på det. Aps problem er politisk, ikke et personproblem”.

De store arbeiderpartiene i Europa har blitt infiltrert av globalister siden annen verdenskrig, her i Norge med Brundtland og hennes folk, det har ødelagt sosialdemokratiet. De imperialistiske krigene er egentlig globalistiske, hvor USAs krigsmaskin med NATO integrert, brukes for å legge land under seg for globalismen, hele verden skal bli et frihandelsområde og landegrenser viskes ut.

Stem på partier som vil at landets ressurser og infrastruktur skal være folkets eiendom, at vi skal ha egne landegrenser, sentralbank og egen valuta, eget forsvar, offentlig skole, utdanning, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett for egen befolkning, bli selvforsynt med mat så langt som mulig, viktige medisiner og med deler til landbruk, fiske og infrastruktur, og si nei til EØS, EU, TTIP og andre overnasjonale avtaler. Dette er det motsatte av globalisme, og et parti som står for alt dette, finnes ikke på Stortinget i dag.

2 Likes

Etter at man gikk over til digitale valg så er valg totalt meningsløst, valgresultatene er bestemt flere mnd og ofte år før valgene avholdes.
Mediene deres pøser ut falske meningsmålinger i tiden før valgene så folk som er litt korte ikke skal skjønne at de blir svindlet.

Men for all del, om folk føler seg bedre og har fritidsproblemer så dra gjerne ut å kast bort tiden din. :slight_smile: