Nyheter MDTV Forum Om Doner

Må Finland importere trevirke?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/ma-finland-importere-trevirke/

Av Jan Herdal. EU største skogland i forhold til folketallet, Finland, må importere trevirke om de skal fyre kullkraftverkene sine med pellets, ifølge Pöyry. Danmark, som mangler skog, snauhogger allerede årlig en flate i andre land tilsvarende Fyn og Sjælland av samme grunn. Velkommen til EUs grønne energiskifte. Mange tror at det består av sol…

8 Likes

Satsinga for å bli “grønn(e)” er dyr, og jeg frykter at vi snart går mot ei tid hvor både strøm og annen energi blir veldig dyr for hvermannsen. Et eller annet sted viser de store kostnadene seg. Per nå tas mye ut i form av offentlig støtte, eller i mer eller mindre dølgte skatter og avgifter.

Stadig flere prosjekter viser seg fram, og det som er gjennomgangstonen er at de ikke blir virkeliggjort dersom de ikke får støtte i en eller annen form. Ta denne f.eks som omhandler Statkrafts og en samarbeidspartners satsing på å produsere “grønn tresprit” (metanol) i Finnfjord i Nord-Norge ved hjelp av elektrolyse i stedet for med naturgass som er vanlig i dag.

“Dog oplyser Statkraft, at anlægget kræver “finansiel støtte på op til omkring 50 pct” for at være konkurrencedygtigt.”

Elektrifiseringa går sin gang. Foreløpig har vi et overskudd av kraft i Norge i motsetning til Finnland, men målet er kanskje at kraft skal bli så dyrt at selv marginale energikilder som å brenne trevirke for å produsere strøm blir lønnsomt ut i fra kraftprisen?

Takk for god journalistikk.
Den politiske ‘grøne galskap’ er trist, både i EU og i Norge, og fører til stor naturskade og økonomisk skade for alle.

Veljarane må velje bort dei mest galne og feilinformerte, sidan det rår ein merkeleg ‘klimakonsensus’. (Minner om at deltakinga i krigsforbrytelsane, massemord og rasering av vassforsyninga i Libya var einstemming!)

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.