Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lovforslag vil gi dansk helseminister diktatoriske fullmakter

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/lovforslag-vil-gi-dansk-helseminister-diktatoriske-fullmakter/

Regjeringa i Danmark har lagt fram et forslag til ny epidemilov som får selv den tamme opposisjonen i landet til å reagere. Partiet Venstre sier at loven vil gi helseministeren «eneveldig makt». Kent Kristensen, som er lektor ved juridisk institutt på Syddansk Universitet, sier at loven «ikke har noen demokratisk legitimitet.» Avisa Finans.dk sier at…

5 Likes
3 Likes

The 2020 Pandemic Is Described In Horrifying Detail In The ‘Scenario For The Future’ By The Rockefeller Foundation Written In 2010.
Utdrag:
"The Scenario for the Future’ continues with comparing two different responses to their predicted pandemic: the USA only ‘strongly discouraged’ people from flying, while China enforced mandatory quarantine for all citizens. The first response is accused of spreading the virus even more, while the imposing of a suffocating lock-down is praised.

According To The Rockefeller Foundation A Global Pandemic Must Result In Increased Control, Where People Gladly Surrender Their Freedom, In Order To Feel Safe Again.

Digital apps and privacy-protected tracking software should be widely used to enable more complete contact tracking.

According to their ‘Scenario of the future’ the entire world population should get a digital ID that indicates who has received all the vaccines. Without sufficient vaccinations, access to schools, concerts, churches, public transport etc. will be denied.

Now in 2020 that is exactly what Bill Gates and many governments are calling for".

Håndboken for korona-krisen ble altså skrevet for ti år siden, og makthaverne i verdens land, de fleste av den globale storkapitalens folk må ha lest den nøye, for det virker som de bruker den som oppslags-verk.

Mette og trette befolkninger i skandinaviske land etterkommer ukritisk makthavernes påbud gitt til dem av et MSM som de stoler på. De stoler på at MSM har stilt de kritiske spørsmålene så de slipper.

Det å legge en stemmeseddel i en urne hvert fjerde år og så snu ryggen til politikerne i tro at de gjør beslutninger til fordel til folk og land er ikke nok. Det har vært enkelt for den globale storkapitalen til å få sine folk i posisjon.

Frihetene og de sosiale rettighetene som har blitt tilkjempet oss i 150 år vil storkapitalens politikere fjerne med et pennestrøk hvis vi lar dem, og det ser ut til at vi har gjort. Å senke garden for storkapitalen er fatalt, for nå har de alle sine folk, nettverk og styringssystemer på plass for sin New World Order, som kan være fullbrakt kanskje allerede innen 2050 i lys av de kjempesteg de har tatt bare dette året.

6 Likes

Her i landet har vi også fått vår egen Hitler med større fullmakter enn Hitler selv, landet er satt i unntakstilstand og vi er nektet å protestere og demonstrere mot ekstremismen til Solbergregimet.

Solberg regimet startet på smitte appen og Hitlerloven allerede i høst.
FHI og Solbergregimet var rasende da noen begynte å teste flypassasjerer fra Kina, Italia og Østerrike for korona, Norge skulle smittes så fort som bare mulig så Erna fikk eneveldig makt.
Selv leger med korona ble tvunget på jobb av FHI for å smitte alle sykehusansatte.

Dette er jo selve definisjonen på et kupp og som det så smått begynner å gå opp for folk nå så får vi aldri komme tilbake til 2019 med mindre folket selv tar makten tilbake.
“tiltakene” vil bare bli mer og mer ekstreme og folks frihet fordufter som dugg for solen.

Nå skal den nye Hitler-appen slås sammen med Diktaturet EU der de lager en database med alle opplysninger og kan spore alle innbyggerne i EU til minste mm 24/7.
Nå skal de med tvang genmanipulere oss alle til hybrider … Er det ikke snart på tide å reise seg mot kuppmakerne før vi er utslettet ?

dfghjukopdfthgyjkhuijo jtykhtk

3 Likes

Rart at folk aldri lærer, når man har klart å kjempe seg til velstand og frihet så gir man faen og på rekordtid så er man tilbake til der man startet.

6CD7AFA9-68A3-4D1D-9163-603136CFBA2A

4 Likes

Folkehelseinstituttet (FHI) er ei ‘gåve’ til Norge frå Rockefeller Foundation i 1929.
Rockefeller ønska å redusere verdens befolkning slik som dagens B. Gates.
Rockefeller omforma medisinproduksjonen frå tradisjonell urtebasert medisin til oljebasert. Han brukte store midlar til omskulering av universitet, medisinsk utdanning og medisinsk praksis.
Truleg var dette svært uheldig, og eit resultat av at Rockefeller hadde hand om det meste av verdens oljeproduksjon.

FHI med dagens ca tusen tilsette og ein milliard i årlege løyvingar frå staten kunne framstå som ei ‘gåve’ frå statsminister J. Stoltenberg til si søster, då det vart lagt under staten.

FHI svikta kardinalt i si viktigaste oppgåve, smittevern, i 2020.

NATO (FHI??), Israel, UK, Frankrike, Tyskland fekk varsel om ein koronaepidemi i Kina i november 2019, over ein månad før Kina registrerte epidemien i slutten av desember. Kina gjekk i krigsmodus med full mobilisering mot bioangrepet.

3 Likes

Siden jeg har tro på at folk kan modnes og verdsette frihet på tross av et liv preget av dogmer er jeg så frekk at jeg avslutter en lang dag med:

Dette høres ut som kommunisme.

Hmmm…

2 Likes

Har du lest The Communist Agenda fra 1920?

1 Like

Den generelle motstanden mot ethvert smitteverntiltak som kommer til uttrykk i kommentarfeltene både her og andre steder, den er nok til å bekrefte at slike lover som dette sannsynligvis er nødvendig. De er dessuten en logisk følge av “fri flyt” av mennesker over alle (knapt lenger eksisterende) grenser. Før eller siden kommer det nok en verre pandemi enn dette. Og argumentene mot tiltak, med utgangspunkt i “menneskerettigheter”, de vil jo være de samme. Det blir som å insistere på “rettigheter” når et skip er iferd med å gå ned i storm. Da kan man, i beste fall, ikke forhold seg til noe annet enn “fullmaktslover”.

1 Like

Ja, akkurat som all motstand mot tyranni, diktatur og generell frihetsberøvelse bekrefter at tyranni, diktatur og frihetsberøvelse er nødvendig. Ikke sant? Det er vel dette du egentlig prøver å si?

Hvordan er “skipet i ferd med å gå ned i storm”?

3 Likes

En standupkomiker som vrøvler i vei som om bakterier og virus kun er et innbilt problem ? Du bare bekrefter igjen at tvang og fullmaktslover kan være nødvendig. Det ene gode argumentet mot dette det må vel evnt være at slike som deg må rammes selv for at det skal finnes noen som helst mulighet for at dere kanskje skal forstå og lære. Skjønt det vil vel neppe hjelpe det heller.

Som sagt, dere bare bekrefter at slike lover er nødvendig, og bare understreker at de bør åpne opp for så strenge tiltak som overhode mulig.

Hvordan bekreftet jeg det du sier?

Det er snarere du som bekrefter at for deg kan all motstand brukes for å rettferdiggjøre det motstanden rettes mot, tilsynelatende uten at du en gang føler et behov for å forklare hvorfor. Men jeg antar at det kun gjelder når motstand rettes mot herskerklassen? Ellers ville argumentet ditt vært like gyldig den andre veien. Si meg, vet du selv at du er veldig autoritær, eller må dette påpekes for deg? Og plager det deg i så fall, eller trives du fint som lakei og en som blindt følger ordre?

1 Like

Jeg ser et lite fremskritt der, i at du spør om hvordan du bekrefter nødvendigheten av slike lover. For det første, når det gjelder det med “skip på vei ned i storm” så viser det tilbake på det jeg skrev om at det før eller siden vil komme en verre pandemi. Fullmaktslover med tanke på noe slikt bør jo nettopp vedtas i god tid på forhånd og ideellt sett etter grundig debatt om hvor grensene bør gå. Men når “debatten” istedet står mellom “alt eller ingenting”, ja da viser det bare at slike lover må åpne opp for å gripe inn mot folk som ikke aksepterer noen begrensninger uansett hvor alvorlig situasjonen er. Som bilde på det kan man tenke seg folk som insisterer på at ingen storm er alvorlig nok til at de vil akseptere noen som helst begrensning av sin peronlige frihet ombord i et skip. Da sperrer man dem inne i en lugar eller setter dem i en livbåt der de kan få være hvor fri de bare vil - alene eller sammen med andre av samme sort. Og, nei, jeg har ikke noe problem med å oppfattes som “autoritær”.

Ok, så fordi det kan komme en verre pandemi i fremtiden, så er vi nødt til å godta drakoniske lover for en sykdom som ikke er annet enn influensa nå i dag? Dette er argumentet ditt som skal styrke nødvendigheten av det vi nå ser? En potensielt verre sykdom i fremtiden? Vi må ha alle drakoniske lover på plass, og “åpne opp for så strenge tiltak som overhode mulig”, slik at vi kan håndtere et eventuelt verre utbrudd i morgen?

Er ikke dette et argument som kan brukes for å rettferdiggjøre ren terror i en hvilken som helst sammenheng? Med den unnskyldning at denne terroren tross alt kan bli nødvendig i morgen?

Ser du at hvis rettighetene dine kommer med en rekke unntaksklausuler, så har du egentlig gitt våre herskere instruksen for hva de må gjøre for å kunne ignorere eller ødelegge disse rettighetene?

Ok, men da godtar du at jeg har lov til å organisere meg og sette deg i en livbåt i det åpne hav, hvis jeg en dag får muligheten til det. For det er den sterkestes rett som råder i sinn som ditt eget, her gjelder åpenbart ingen moral. Men pytt, en som deg vet vel å sørge for å alltid ta parti med den sterkeste.

1 Like

Når det i det hele tatt finnes en smittevernlov så er det jo nettopp på grunn av mer eller mindre alvorlige utbrudd av smittsomme sykdommer i fremtiden. Og selvsagt er loven også utformet med tanke på at det kan bli noe verre enn det man har erfaring med. Og like selvsagt er det at man evnt endrer slike lover på grunn av nye erfaringer. Skulle man følge din logikk så burde vi slett ikke hatt noen smittevernlov heller, for i den ligger det nettopp muligheter til å opptre “autoritært”.

Stemmer bra, det. Jeg tenker at individet har forstand til selv å kunne beregne farenivået og myndighet til selv å velge grad av vern som nødvendig. Det er ikke perfekt, men det perfekte eksisterer ikke uansett, og det åpner i hvert fall ikke opp for et autoritært diktatur, og det truer ikke menneskets frihet.

1 Like

Med den innstillingen der spiller du i praksis bare ballen opp i hendene på dine motstandere. Det vil alltid finnes mange som nettopp ikke er istand til det du påstår. I sin konsekvens innebærer jo det du ønsker at det ikke skal kunne gripes inn mot noen uansett hvor ansvarsløst, mentalt forvirret eller direkte ondsinnet de opptrer og det uansett hvor alvorlig eller smittsom sykdom de påfører andre. Så har du meldt deg ut av enhver politisk diskusjon av praktisk betydning.

COVID-19 Test Kits (300215) vart importert av mange land i 2017 !! EU, US, UK, Tyskland ! Ref. World Integrated Trade Solutions (WITS).
Covid-19-testen vart patentert i 2015 i Nederland av Richard Rothschild (GB). Ref. Principa Scientific International

Mange medisinske fagfolk har stilt spørsmål ved kva vi testar, og til og med avfeia testane sitt vitenskaplege grunnlag. Det blir hevda at dette koronaviruset ikkje er isolert, og at vi testar noko som liknar.

Er testane ein bløff?
Er den grunnleggande definisjonen av fascisme ei total utsletting av individet under ein allmektig stat?

3 Likes