Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lov om portforbud – høringsfristen går snart ut, hva mener partiene?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/lov-om-portforbud-horingsfristen-gar-snart-ut-hva-mener-partiene/

For første gang siden Reichskommisar Terbovens tid i 1941–42, lanseres det en lov om portforbud i Norge. En slik lov har ingen tradisjon i norsk rettstradisjon i fredstid og det er heller ingenting som tilsier at en slik lov skulle vedtas nå. Lovforslaget ligger i høringsnotatet fra regjeringa Solberg der bestemmelser om portforbud er foreslått…

2 Likes

«Opposisjonen» her til lands har mye å skamme seg over under denne perioden. Maken til tannløs «opposisjon» skal man lete lenge etter.

Strategisk sett burde ett av de mindre partiene nå markere seg klart of tydelig mot regjerings politikk. Dette partiet ville fått en enorm vekst i velgere. Det er et stort antall skeptikere der ute som bare ikke tør å stå frem fordi motstand ikke er «mainstream» enda. Hvis et parti går foran og gjør dette mainstream er kampen godt i gang!

6 Likes

Som sagt, “første gang siden krigen” er blitt en gjenganger det siste året.

Men et slikt tiltak må jo begrunnes med økt smitte.

1 Like

Jeg har hyppig kontakt med mange som lider av såkalte underforliggende sykdommer, og hvor mange frykter både Kina virus, og den britiske mutanten. Tilliten til myndighetene har desverre blitt så stor at mange i denne gruppen støtter å gi regjeringen myndighet ti å ilegge folk portforbud. Jeg pleier da å si at det med dagens regjering ville et slikt redskap bli brukt med varsomhet, men hva slags regjering vi har om 20 år vet ingen av oss. Hva om sensuren i samfunet fortsetter å øke, i takt med stadig større forskjeller. Et så kraftig virkemiddel som portforbud vil lett kunne missbrukes til f.eks å stoppe demonstrasjoner o.a. Dessuten ser vi hvordan desperasjon og protester utvikler seg i land som bruker hardere virkemiddel enn i Norge. Det er nesten skremmende hvor lite engasjement det er rundt en så viktig sak. Vi fores med daglige virus-saker og all mulig statistikk, men det er liten innteresse for saker som avgjør friheten i landet.

3 Likes

Etter min oppfatning eksisterer det en de facto trussel både mot rikets sikkerhet og rikets selvstendighet.

Disse truslene består i - og utgjøres av - Erna Solberg’s regjeringskollegium [dette - rikelig garnert med ymse utslag av det jeg vil betegne som ‘landsforædende’ koryféer].
(NATO’s ‘‘Norge ut av Nato’’-general-sekretær oppfyller etter min mening kriteriet til fulle.)

Eksemplene er legio . . .

M.h.t. en ‘gjeninnføring’ av et nasjonalt portforbud, henvises det i historisk perspektiv til daværende rikskommisær Terboven’s innføring av dette overfor norges befolkning ved okkupasjonen under 2. Verdenskrig (der selveste Adolf Hitler var hans øverste sjef…), er det ganske nærliggende at det dukker opp spekulasjoner rundt hva de sistnevnte muligens kan ha hatt av felles tankegods i f.t. dagens norske styresmakter . . . .

Fest
Fest: Reichkommisær Josef Terboven med Maria og Vidkun Quisling ved en hagefest på Skaugum under krigen.

6 Likes

Det handler ikke lenger om en medisinsk pandemi, da hadde vel fokuset skulle vært på å holde seg frisk, styrke immunforsvaret, forebyggende behandling og å bruke evidensbaserte midler for behandling? Det har blitt til et politisk spill (Monopoly), og Norge er like med som f. eks. Tyskland. I Tyskland har de innført portforbud i flere fylker, nå holder de på å opprette leir (hittil mest i fengsler, bevoktet av politi og justisansatte) for de som nekter karantene (selv om de er friske). Det blir nok neste skritt også her i Norge etter hvert, det norske folk i sin loyalitet aksepterer ja alt. Uten motstand og kritisk tenkning vil vi gjenfinne oss i en vedvarende lockdown, dvs. en diktatur. Og da vil vi ikke ha politiske muligheter for endring lenger, da vil det være for sent. For medisinsk vurdering av alvorligheten av coronapandemien viser jeg til Covidfilmen 2020.

7 Likes

Din kommentar brakte fram fra ‘arkivet’ en meme som (ganske lenge) har ligget og skurret i underbevisstheten, here goes:

hindsight and her sister karma....

1 Like

Rødt sine godhetsposører har satt på gjerdet helt siden Moxnes/Mimir-ledelsen tok over, gjordet det til et pysete uutholdelig PK/SJW-parti og kom inn i tinget.

De poserer som et opposisjonsparti men forspiller alle muligheter

Eksempler:

1. Holder tilbake vesentlig informasjon : Nazistene i Ukrainia. Når de vet at det var et kupp i 2014 så VET de hvem som herjer der!.

2. Repeterer MSM/NATO- propaganda: De tror at Venezuela er et diktatur. Mener den hele “arabiske våren” var ekte, at det er riktig at en Kurdisk millits kriger mot Assad i Syria(tross for at det er proxy), at Russland er en trussel, sier de er for Palestina og imot israel men hyler om “antisemitisme” når sterk kritikk blir uttrykt

3. Gjør ikke opposisjon før det er altfor sent: Oppfordret til sivil ulydighet mot militærøvelsen trident juncture når øvelsen var for lengst igang, tok et helt år før de reagerte på kuppet i Bolivia

Og nå virker det som de vil ha mere lockdown visstnok fordi de mener det er mere “arbeidervennlig”

Jeg lukter kontrollert opposisjon

4 Likes

Rødt er ferdig. Oppfordrer alle til å ikke stemme på dem. Viktig å få folk til å stemme blankt eller NKP.

1 Like

NKP har en god del greie saker men jeg er veldig skuffet over at de, såvidt jeg vet, heller ikke har sagt noen ting om the great reset ei heller virker de å ha gjennomskuet plandemien fullstendig når bevismaterialet er tilgjengelig for alle å se!.

Makteliten, WEF som nå har møte i Davos legger jo ikke skjul på det en gang!

Hvis det er en politisk gruppe som har vært aller flinkest til å avsløre dem fra starten av, så er det faktisk liberterianere hvis ideologi jeg ellers ikke er ens med. Men all honnør til dem her

1 Like

Jeg tror ikke det. Det er først om portforbud innføres, at det kan være noe stort poeng i å være motstander, da de fleste klarer å tenke seg en sykdom så farlig at portforbud kunne være et rimelig tiltak.

Hadde korona invalidisert og tatt livet av 20% av barna, så kunne jeg eksempelvis ha akseptert portforbud.

Å påstå at Erna=Hitler er nok ikke det beste argumentet du kan komme med, om du ønsker støtte av vanlige folk.

Terboven eller Quisling er mer relevant

1 Like

Egentlig ikke det heller, da det beste for folk uten makt er å påpeke at det ikke er samsvar mellom overmaktas ord og handlinger.

For deler av befolkningen er det Stalin som er den store stygge ulven, og det er kulakkene de sammenligner seg med. For andre deler er historie noe de ikke er interessert i, og for en del historieinteresserte så har de ikke an gang kjøpt historien om 2vk som krigen mellom de gode og de onde.

Det er nok ikke mange som ser Terboven eller Quisling som helter.

Ja, men det betyr ikke at de tar folk som i 2020 maser om Terboven eller Quisling veldig seriøst.

Hvorfor skulle man mase?

Hvorfor ikke argumentere som en voksen person, i steden for disse kryptiske enlinje svarene hele tiden?

Jeg lurer på hvilken agenda du har?

For det første; Om du greier å utlede at jeg ‘påsto’ [jfr. deg] at ‘‘Erna=Hitler’’, er det feil,
for det andre: det var slett ikke et ‘‘argument’’ (derimot var referansen til typen ‘overformynderi’ noe jeg antok du var oppegående nok til å ane…)

For det tredje; At jeg [igjen, jfr. deg] - ‘‘i 2021 (!) maser om Terboven’’ [eller tjatta’s Quisling for den del], er på ingen måte det samme som at jeg ser på det å poste/kommentere på dette forumet som et ‘kall’ - eller at jeg overhodet har noe underliggende forhåpning om å ‘bli tatt seriøst’, enn si ‘påvirke’ noen som helst, så der er du veldig ute å sykler (igjen).

Du får heller (etter evne) forsøke å se på mitt/mine oppgulp so det det er: Personlige, subjektive oppgulp fra et (mildt sagt frustrert) individ [igjen, jfr. deg:] ‘‘uten makt’’.

Du skjønner: rent personlig og privat, tror jeg faktisk vi som species har kommet altfor langt beyond the point of no return allerede, til at verden på noe tidspunkt vil kunne oppnå den relative harmonien som enkelt kunne vært mulig, til det er ‘massene’ altfor effektivt mentalt massert! . . . .

Edit:
Siden du kritiserte ‘min måte’ å forsøke og belyse saker & ting på, føler jeg meg faktisk 100% berettiget til å svare på tiltale, and here goes:

Når jeg har skummet igjennom endel av de ‘‘meninger’’ du over tid har gitt uttrykk for på dette forumet, har faktisk tanken slått meg mer enn en gang: at ‘‘hva i alle dager er det denne typen har røyket/injisert???’’ -

Der, så er den også out in the open! . . . . :wink:

3 Likes