Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lønnsoppgjøret i industrien: Streik eller kapitulasjon?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/lonnsoppgjoret-i-industrien-streik-eller-kapitulasjon/

Det er brudd i den frivillige frontfagsmeklinga. Uten enighet i meklingsinnspurten kan 28.000 industriarbeidere over hele landet bli tatt ut i streik fredag. Dette skriver Fri Fagbevegelse. Det har vært tvungen mekling siden 17. august. Partene er Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri. Fristen for den tvungne meklinga er 20. august kl…

3 Likes

Lønnsoppgjøret er et rituale, og tjener bare til å forsterke en illusjon om maktforhold og fordeling.
Og så holder det fagforeningene i live.

1 Like

The show must go on!!

1 Like

Det er ikke et spørsmål om evne, men et spørsmål om vilje.
LO er fullstendig underkastet nyliberalisme og globalisme, de vil ikke ha streik.

2 Likes

Arbeidsgiverorganisasjonene virker utrettelig for at arbeidstakerne skal jobbe mer for mindre, vi er i EØS, og retts-akter angående arbeidsforhold, dvs deregulering av hele arbeidsmarkedet i alle EU/EØS land, er EU-kommisjonens mål. EU- skal bli et frihandelsområde som drives etter kapitallovene, og lov nummer to er fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft.

Når alt flyter fritt tilsidesettes alle arbeidstakerrettigheter helt, og målet er at arbeidsgiverne når som helst kan bytte ut arbeidstakere de har med noen som vil gjøre det samme for mindre lønn og enda dårligere betingelser, og det vil det alltid være i et frihandelsområde uten landegrenser og grenser.

I en neo-liberal markedsøkonomi skal sosiale rettigheter privatiseres, og det sosiale sikkerhetsnettet blir borte under arbeidstakerne. For arbeiderklassen spesielt blir lønn og betingelser presset ned hele tiden, og de vil ikke råd til å betale bla forsikringer for helsestell og invaliditet. De blir arbeidende fattige med ingen garanti for arbeid i neste uke i en neo-liberal markedsøkonomi.

Utenkelig for mange norske arbeidstakere som i tre generasjoner hatt sosiale rettigheter som gratis skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett som statspensjoner. De kan ikke forestille seg hvordan det blir når EU har implementert markedsøkonomien som de vedtok i Lisboa-traktaten av 2009. EU-kommisjonen vil nå ha helsevesenet privatisert i alle EU/EØS land, og da følger privatisering av alle andre sosiale rettigheter etter.

Kampen for å beholde rettighetene som arbeiderklassen har tilkjempet seg i 150 år kan ikke gjøres fra sofaen eller av enkeltpersoner. Rettigheter tapt kan vanskelig vinnes tilbake. En samlet arbeiderklasse og lavere middelklasse må forstå at vi må ut av EØS og si nei til EU nå, for det er bare en sterk nasjonalstat som er motgiften til globalismen.

1 Like

Det er et kappløp mot bunnen.
“Hvor dårlig kvalitet kan man levere til max pris med lavest mulig produksjonskostnad. Og hvor mange løgner må vi servere for å få det til? Holder det med en korrupt presse (som ikke er gratis)?? Eller må vi legge til kostnader så politikerne også går god for denne dritten vi serverer??
Hm. Nå hadde det vært deilig med en unge å pule i ræva. Det er så mye stress med… å styre menneskeheten. Sukk”

Det ville ikke jeg heller, da jeg var fagorgansiert. Mye jobb, og lite utbytte. Det var heller ikke der vi tapte mest i min tid. Det skjedde i lovs form. Og i økonomisk politikk.

Streik er selve fundamentet for hele arbeiderbevegelsen, og den mest effektive måten å få gjennom kravene. Hvis man ikke er kjerringer da, da blir man ikke tatt seriøst.
Legalismen har vært drepende for arbeiderkampen, og de som forfekter legalisme burde anses som fienden av alle arbeidere.
Ingen av de store reformene i arbeidslivet ville blitt til uten streik, eller trusselen om streik.

2 Likes

Det er ikke slik medlemmene ser det - og det er tross alt de som bestemmer- eller? Min erfaring er at hver lønnsøkning ble fryktelig kostbar, siden den alltid ble fulgt av økte produksjons-krav.
Det eneste som ville ha vært verdt å kjempe for var friheten til ikke å ha lønnsarbeid, og da må det skje en åndelig revolusjon først.
Det som hemmer arbeiderbevegelsen mest, er deres forkvaklede økonomiske teorier. Enten de kaller seg marxister eller liberalister.
Og drømmen om industriarbeideren som revousjonen fortropp forsvant vel med Kina?

Medlemmene ser ikke slik på det fordi de er blitt hjernevasket av den nyliberale ledelsen i LO, det finnes fortsatt foreninger som skjønner at streik er veien å gå.
Økte produksjonskrav er absolutt en av tingene som skulle vært fjernet fra lønnsoppgjørene.
Det som hemmer arbeiderbevegelsen mest er globalisme, nyliberalisme og korrupte “representanter”. De “moderne” økonomiske teoriene er en del av nyliberalismen.
Parlamentarismen og legalismen ble slutten for reell arbeiderkamp i Norge.
Samrøret med AvskumPartiet som følge av dette har også vært katastrofalt, den har rammet ikke bare arbeidere men hele det Norske folk.

De små seirene som bedrer hverdagen for den enkelte arbeider er absolutt verdt å kjempe for, men det gjøres heller ikke lengre i et stadig mer korrupt og sentralisert LO.
Lønnsslaveri skulle absolutt vært avskaffet, men det er viktig å huske på de nære ting. Folk trenger penger for å kunne leve anstendige liv, og de trenger redusert arbeidstid for å få mindre helseskader av arbeidet og bedre tid til familie og sosialt liv.

2 Likes

Gå’kke det skjønner du, for noen må ta støyten, og det blir gjerne de som satt streikevakt, det. Det var min erfaring fra femten år som tillitsvalgt. Noen ganger delte vi det med kundene, sånn at du også indirekte var med å betale.

Jeg har lengre erfaring som tillitsvalgt enn det du har, og det går utmerket godt å fjerne økte produksjonskrav. Kapitaleierne kan ta støyten.
Prisoppgang som følge av streik har jeg aldri hørt om, men det kan godt hende det har skjedd i enkelte tilfeller.
Kvinner er svake og konfliktskye av natur, det er en av tingene som har ødelagt LO og Norge. Dere burde i alle fall hatt selvinnsikt og vett nok til å holde dere unna menns domener.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.