Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lønnsfest for toppene i statsbedriftene


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/lonnsfest-for-toppene-i-statsbedriftene/

Av Øyvind Andresen. Nyliberalismens gjennombrudd har vært et paradis for toppledere, både i private og det offentlige. 2018 var et rekordår for lønn, bonuser, pensjoner og andre honorarer i statlige og halvstatlige bedrifter. Det er et ran av fellesskapets verdier. Her følger en oversikt: Equinor Den som tjener mest i Norge, er konsernsjefen for Equinor…